Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kultúrno-spoločenské podujatia - fotogaléria

Zbieranie odpadu v obci

ZBIERANIE ODPADU V OBCIAj u nás v obci máme ši

ZBIERANIE ODPADU V OBCI

Aj u nás v obci máme šikovných chlapcov, ktorí prišli s krásnym nápadom pomôcť prírode. Ďakujeme Michalovi Gregorovi a Adamovi Števankovi, ktorý dňa 9.marca 2019 zorganizovali zbieranie odpadu na úseku cca 2 km od objektu poľnohospodárskeho družstva smerom do hory po Hôrku. Dvadsaťjeden dobrovoľníkov za dve hodiny svojho času vyzbierali pozdĺž cesty v kríkoch a járkoch množstvo odpadu, ktorý zaplnil vlečku traktora. Veľká česť patrí všetkým, ktorí pomohli pri tomto upratovaní, ste príkladom pre druhých! A odkaz pre ostatných: „Nabudúce, keď budete nejaký odpad hádzať do vyčistenej prírody, spomeňte si prosím na to, že za tým stojí veľmi veľká snaha a namáhavá práca.“

Informácia pre ďalších dobrovoľníkov:
Chlapci organizujú ďalšie „zbieranie odpadu“, akcia bude vyhlásená v miestnom rozhlase, prípadne zverejnená na plagátoch. Tešíme sa na ďalšie EKO-STRETNUTIE !


bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Noc s H.CH.Andersenom z 23.3. na 24.3.2018

NOC S ANDERSENOM V OBECNEJ KNIŽNICI KOVARCE

NOC S ANDERSENOM
V OBECNEJ KNIŽNICI KOVARCE
Tak ako sme sľúbili minulý rok, tak sa aj tento rok naša obecná knižnica prihlásila a zapojila do vyhlásenej celosvetovej výzvy „Noc s Andersenom“, ktorá mala už svoj osemnásty ročník, tento raz z 23.marca na 24.marca 2018. Podľa zaslanej štatistiky bolo zapojených 95 000 malých a veľkých účastníkov na viac ako 1600 miestach v rôznych krajinách sveta.
Už minulý rok mala akcia veľký ohlas, preto nebol vôbec problém s účasťou, naopak, záujem bol oveľa väčší, ako sme mohli zvládnuť, takže pri počte 30 detí sme museli uzavrieť prihlasovanie. Začínali sme v obecnej knižnici o 17.00 hodine, kde sa postupne deti schádzali plne nabalené spacákmi, karimatkami a vankúšikmi, ktoré boli odložené do „prepravného auta“ pána starostu, ktorý „postele“ previezol a vyložil v kultúrnom dome, v mieste konania kovarskej noci s Andersenom. V obecnej knižnici boli deti oboznámené s úspešnými projektmi obce, z ktorých bolo zakúpených vyše 170 nových kníh v hodnote 1000 EUR a nový, moderný nábytok v hodnote cca 1600 EUR. Aj tento rok obec požiadala Fond na podporu umenia o poskytnutie dotácie na obecnú knižnicu v programe 5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra „Nákup technického vybavenia do knižnice – skvalitnenie a rozšírenie knižničných služieb pre používateľov“. Pracovníčka obecnej knižnice sl. Simona Čitarská oboznámila deti so systémom zapožičiavania kníh, s otváracími hodinami knižnice a pozvala deti, aby sa stali čitateľmi obecnej knižnice. Po prehliadke knižnice a organizačných pokynoch sa početná skupina v sprievode presunula do priestorov kultúrneho domu. Po vybalení a príprave provizórnych „postelí“ sa deti zoradili k večeri: chlebík a vianočka s maslom, džem, koláčiky, perník, medovníčky, pagáčiky a teplý čaj. Plní sily a energie sa všetci zapojili do hier, ktoré pre nich pripravila Simonka a jej asistentka Nikolka:

:o) Hľadanie pokladov pre chlapcov - hlavnou výhrou bolo tričko, ktoré vyhral Martin Škotta, ostatní chlapci našli ďalšie štyri truhličky, z toho jedna bola prázdna, čiže žiadny poklad :o)
:o) Hľadanie pokladov pre dievčatá - tiež boli schované rôzne poklady, napr. paleta plná farebných farbičiek, malá tabuľa s kriedami, plastelína a cukríky...
:o) Stoličkový tanec - všetky deti si viedli výborne, nakoniec zostal Andrejko Čopík a Laurika Čitárska, avšak po ťažkom boji nakoniec vyhral Andrejko!
:o) Čitateľský kútik - deti, ktoré si chceli niečo prečítať, mali možnosť pohodlne si oddýchnuť pri pripravených knižkách, ako napr. Klub záhad pre chlapcov, pre dievčatá dievčenské romány, ďalej encyklopédie a rozprávkové knižky pre najmenších.
:o) Výtvarný kútik - deti vyrábali rôzne kvety, vyfarbovali si maľovanky alebo si obkreslili svoje ručičky a z toho vytvárali kvety, lúštili hádanky, krížovky, písali básničku, ktorú sa naučili v škole. Nakoniec všetky originálne výtvory boli zavesené na nástenku.
:o) Futbal – aj keď futbal nemá nič spoločné s knihami, museli sme sa prispôsobiť záujmu chalanov, ktorí mali toľko energie, že do 23:00 hod. „hrali futbal“ s penovou loptou a hneď ráno po prebudení o pol šiestej v tejto činnosti pokračovali :o)
:o) Čítanie rozprávok na dobrú noc –najmenším dievčatám na dobrú noc Simonka čítala rozprávky, najčastejšie to bola Popoluška, ktorá je u nich veľmi populárna, ale čítali sa aj rozprávky z knižiek, ktoré si dievčatá doniesli z domu. Čítanie bol overený uspávací prostriedok!

Za účasť dostali všetky deti pripomienkové predmety, pohľadnice, záložky a pamätný preukaz, ktoré im budú túto noc pripomínať. Najmenšie škôlkarky prosili svoje mamičky, aby ešte mohli zostať s ostatnými, či prípadne prespať. Okolo polnoci sa konečne deti usalašili do spacákov, kde pokračovali v rozprávaní či v čítaní rozprávok, až pokiaľ postupne nezaspali, čo u posledného bolo o pol štvrtej ráno! A keď si už aj „dospelácky dozor“ ľahol o štvrtej spať, tak o pol piatej sa zobudilo už prvé dieťa. A keďže sa nemalo s kým hrať, samozrejme zobudilo ostatných, takže o šiestej ráno už boli všetky deti na nohách. Po raňajkách a hrách si zbalili spacáky a postupne odchádzali v sprievode rodičov domov. Deťom sa akcia páčila a preto ich pozývame na ďalšiu, v poradí 19-tu celosvetovú a tretiu „kovarskú“, ktorá je organizátormi naplánovaná z 29.marca na 30.marca 2019.


Autor: Renáta Šišmičová

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Fond na podporu umenia - Projekt "Modernizácia a vybavenie obecnej knižnice"

Obecná knižnica v Kovarciachje vybavená novým a

Obecná knižnica v Kovarciach
je vybavená novým a moderným nábytkom v celkovej hodnote 1.634,00 EUR
Obec Kovarce začiatkom roka 2017 podala žiadosť o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia v Programe 5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra „Modernizácia a vybavenie obecnej knižnice“. Žiadosť bola úspešná a na základe uzatvorenej zmluvy boli obci Kovarce poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 1.500,00 EUR. Obec Kovarce vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia vybavila priestory obecnej knižnice novým nábytkom: zakúpila celkom 15 ks regálov na knihy, ktorými nahradila staré rozpadávajúce sa police, čím sa komplet vynovili dve miestnosti knižnice a tretia miestnosť čiastočne. Ďalej sa z poskytnutej dotácie zakúpilo šesť sedacích vakov a koberec a vytvoril sa pre najmenších čitateľov detský kútik, pre mládež a dospelých sa zriadil čitateľský kútik a bol zakúpený nábytok: stoličky, stôl, taburety. Priestory knižnice boli vynovené aj písacím stolom, kresbami a novými nálepkami. Týmto ďakujeme pracovníčke obecnej knižnice ako aj ostatným dobrovoľníkom za montáž nábytku, upratovanie, zoradenie kníh a úpravu priestorov.
Pri príležitosti prezentovania úspešného projektu bolo dňa 20.decembra 2017 zorganizované Vianočné popoludnie. Deti, mládež ako aj dospelí sa postupne schádzali počas celého popoludnia, kde ich upútalo príjemné moderné prostredie, detský kútik bol plne obsadený, deti si zapožičali nové knihy, ktoré obec zakúpila v rámci svojho rozpočtu. Čitatelia sa potešili darčekom, sladkou odmenou, chutným pohostením a občerstvením. Obec Kovarce chce aj realizáciou takýchto podobných projektov vzbudiť záujem u mladej generácie o veci verejné, podporovať vzdelanie a kladný vzťah ku knihám.

Autor: Renáta Šišmičová

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Pochovávanie basy 10.2.2018

Fašiangovali sme, zabávali sme sa....   10.

Fašiangovali sme, zabávali sme sa....

10. februára 2018 v spoločenskej sále Kultúrneho domu v Kovarciach vyvrcholilo fašiangové obdobie v obci.
Po otváracom príhovore pána starostu Ing. Andreja Čopíka a poďakovaní všetkým, ktorí sa podieľali na príprave, priebehu a pohostení, fašiangovanie sa začalo.
Fašiangový sprievod po „dedine“ tvorili ženy v krojoch, masky, hasiči s vidlicou na napichovanie klobás, slaninky i šišiek ako odmenu za vinšovanie od „domácich“. Žena s prázdnym košíkom (M.Kováčiková) doňho ukladala „tekuté ovocie“. Za tieto dary im fašiangovníci aj zaspievali žartovné piesne na čele s D. Grácom, ktorý udával rytmus piesní s ozembuchom, v tanci vyzvŕtali darcov. Už počas obchôdzky pomyseľných troch domov si oblažovali vysušené hrdlá pálenkou.
Prísediaci za stolmi si pochutnávali na šiškách alebo sa občerstvovali v bufete, ktorý zabezpečoval dobrovoľný hasičský zbor. Ale dlhšie sa vysedávať už nedalo. Strhla ich do tanca rezká hudba Tribečanky alebo pestré nahrávky disdžokeja pána Petra Belana, a tak sa na parkete vrteli všetky generácie, od detí počínajúc.
Keď bolo treba nabrať druhý dych, nastalo prekvapenie zábavného večera.
Smutno – veselá groteska priviedla na parket skupinu starodôchodcov, ktorých „vďačné“ deti vyšikovali prežiť svoju starobu v Novom domove pre starších a pokročilých (či pokrčených). Tomuto účelu bola zasvätená aj pieseň – Nebudem ja v starom dome bývať... Staré babky – M.Kováčiková, Z.Kováčiková, V.Flaková, M.Belanová, Z.Bujnová, L.Holíková, Z.Opatová, E.Kutňanská, I.Šúryová, D.Rybanová, v županoch,
domácich zásterách, o paliciach, barlách, s mechanickým chodidlom i dedko na invalidnom vozíku (M.Buraj) a druhý s fajkou (D.Grác), možno tak ako ich večer postihlo vyhnanstvo z domu, z kroka na krok putovali do ich nového domova (výborne predvedené!). So sebou si niesli fotografie ich niekdajšieho domu aj poschodového, svojich synov, ktorým boli starkí na obtiaž. Hlavná sestrička (S.Ďuričová), radujúc sa, že sa jej zaplní penzión si ich pohotovo usádzala okolo veľkého stola. Aj fľašu vytiahla na privítanie a prískočné. To dodalo babkám i dedkom guráž, rozhovorili sa, zavtipkovali i zaspievali v spomienkach na mladosť, ako si zamladi užívali aj za eurá, či pri vínku. A neodhodili by sa ani teraz, keby aj čert „prišov“.
„Prešlo leto a vianočné sviatky
a ja márne čakám svoje dietky.
Moje srdce žiaľom sa trmáca
a môj život pomaly sa stráca“.
Týmto dodatkom piesne smutne končili svoj záverečný životný údel naši starčekovia, ktorí to nevzdávali.
Po prezlečení sa do spacieho úboru – nočné košele a pyžamá, nastúpili dôchodci v rade za sestričkou na večernú hygienu. „Milá“ sestrička už nepoužívala srdečné slová, velenie prevzala píšťalka. Pokyny platili na všetko – jednotne - celý kolektív: vyzliekanie, umývanie rúk mydlom, vodou, čistenie zubov i vyplachovanie, veľká potreba a delenie toaletného papiera, rituál na dobrú noc (pohladkanie i objatie). Každý úkon – zapísknutie. Krčah vody, lavór, ostatok toaletného papiera vystačil všetkým. Robili to už mechanicky, samoobslužne, ušetrilo sa na ošetrovateľoch.
Smutno – veselá bola aj ďalšia udalosť. Po dobrej kapustnici „a lá Kvetka Halmová“, chutilo aj ďalšie sledovanie programu – Pochovávanie basy.
Hlásnik (D.Grác) vybubnoval smutnú udalosť. Verne opísal, ako skonala „vrele milovaná basa Róza“. „Všetkých muzikantov stihol veľký žal, každý liter vína z fleku vychlastav“. Smútočný sprievod tvorili: uniformovaní hasiči, ktorí vynášali truhlu, pohotovostní hasiči s hasiacimi prístrojmi chránili sprievod, miništrant s kadidlom, kňaz, organista, ženy s vencom ovešaným minifľaštičkami pálenky, plačky, masky. Zaznel smútočný pochod od Tribečanky. Sprievod sa spevom, plačom lúčil s nebohou basou. Želeli vdovci, muzikanti, lumpi, horekovali plačky. „Šesťtýždňový smútok do Veľkej noci zachováme a postiť sa budeme“ – sľubovali.... V odobierkových litániách kňaz s organistom vyspievali všetky prísľuby, čoho sa počas smútku povzdávajú: žiaden rum – hoci medzitým si uliali, „aby sa im v hube neprášilo“, ani karty, automaty, ani reprízovaný Panelák, Búrlivé víno, Modré nebo s Vilom Rozborilom, ani Hornú Dolnú, či esemesky na Jojku 987 – „aj tak nevyhráte nič, len veľké......., žiadne verejné obstarávanie.... Pri zväzovaní strún čiernou mašľou k truhle sa prihrnuli ženy, vytiahli z nej fľašu, upíjali si a ešte viac želeli. Potom v mene basy ďakovali občanom, mládencom, starým dievkam, futbalistom, rybárom a turistom, ktorých ospevovali. V očenáši orodovali za basu Rózu apelovali na vládu, aby dôchodcom zvýšila dôchodky, aby sa cesty a ulice vybavili, aby Molnár dal až o 90 %-tnú zľavu za pohreby a odzneli aj iné prosby. Vtipné boli aj oznamy, keď kňaz prikazoval, ako sa zachovať na škaredú stredu a sobotu – „nepiť, deti nebiť, maso nejesť, „mólit sa celý póst“ a na sobotu - Ilko mínus desať hlási, plešivý nech si so sebou zoberú aj vlasy. Kňaz všetkých pokropil vodou a ženy pri pochovávaní povyťahovali mobile a so selfi tyčou sa fotili pri base.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na úspešnom fašiangovom podujatí, za vydarené vystúpenia v kultúrnom programe Kovarčanke pod vedením Bc. Zdenky Bujnovej. Fašiangovú náladu vytváralo aj obecenstvo, čo prispelo k dobrej fašiangovej zábave. O rok dovidenia na kovarských fašiangoch.


Autor: PhDr. Irena Grácová

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Terénny odber krvi 5.12.2017

Dňa 5.decembra 2017 sa v našej obci už po piaty kr

Dňa 5.decembra 2017 sa v našej obci už po piaty krát uskutočnilo podujatie „Terénny odber krvi“, ktoré zorganizovala Obec Kovarce v spolupráci s Národnou transfúznou službou v Nitre. Naši pravidelní darcovia sa už v predstihu nahlásili a hoci sme mali zoznam len so šestnástimi záujemcami, mobilná transfúzna služba ochotne prišla, pretože táto vzácna tekutina je potrebná každým dňom, hodinou, minútou. Chceme aj týmto poďakovať všetkým tým, ktorí ochotne prídu aj na úkor svojho voľného či pracovného času a majú vôľu a hlavne dobré srdiečko nezištne darovať niečo zo seba pre druhých – neznámych chorých ľudí. Nech sa im tento dobrý skutok vráti v dobrote a láske od iných ľudí. ĎAKUJEME!
A keďže bol deň pred Mikulášom, každý darca bol obdarovaný „balíčkom“. Po odbere boli darcovia posilnení obedom – klasika rezeň a šalát, koláčikom a kávičkou, ktoré pre nich pripravili pracovníčky obecného úradu.
Tejto krásnej akcie sa zúčastnilo dvadsaťdeväť darcov, ktorým patrí náš obdiv a dvadsiati dvaja naplnili vaky vzácnou tekutinou:
Ing. BILIK Ladislav, JABLONSKÝ Peter, DELIČOVÁ Tatiana, BURAJ Miloš, KUTŇANSKÁ Lucia, GRÁC Dušan, KOVÁČIKOVÁ Mária ml., Mgr. SOTOŇÁKOVÁ Lucia, Mgr. KLAČANSKÁ Miroslava, Ing. ČOPÍKOVÁ Michaela, KUBALIAKOVÁ Viera, GOTSAK Vasyl, OPÁT Michal, OPÁT Stanislav, OPÁTOVÁ Zuzana, Ing. ŠEBEST Martin, ALEKSANDROVSKAYA Nataliya, Ing. STIERANKOVÁ Iveta, VRBJAR Oto, VRBJAR Tomáš, KRÁLIKOVÁ Marianna, HUDEC Daniel.
Ďakujeme lekárke a zdravotníckemu personálu z NTS v Nitre za láskavý prístup, ktorým spríjemnili celé dopoludnie

Autor: Renáta Šišmičová

  :o)

:o)

... vypĺňanie dotazníkov .....

... vypĺňanie dotazníkov .....

bez názvu

 
 

 

 

Október - Mesiac úcty k starším, 30. výročie speváckej skupiny KOVARČANKA - "Svadobné zvyky" 8.10.2017

DVOJITÁ OSLAVA V JEDNOM   Ôsmy október 2017

DVOJITÁ OSLAVA V JEDNOM

Ôsmy október 2017 sa stal výnimočnou udalosťou pre kovarských občanov. Stal sa oslavou Mesiaca úcty k starším a slávnosťou tridsaťročnej speváckej skupiny Kovarčanky, ktorú usporiadala Obec Kovarce v kultúrnom dome v nedeľné odpoludnie. Zišli sa na nej mladí i starí rodičia, prevažne tí, ktorých deti materskej a základnej školy účinkovali, ale najmä tí, pre ktorých je táto kultúrna udalosť vzácnou príležitosťou. Nik však neoľutoval pre veľkoleposť podujatia vyšperkované pásmo Svadobných zvykov v podaní oslávenkyne Kovarčanky.
Slávnostný príhovor pána starostu obce Ing. Andreja Čopíka prehrial srdce i dušu starších občanov, keď im vyjadril prameň úcty za plodné roky života. To potvrdzovali svojimi básňami aj deti a žiaci, ktorým sú starí rodičia aj ozajstní a chápaví priatelia. Následné tančeky detí a žiakov vírivým pohybom, pestrosťou odevu prejavovali radosť svojho detského sveta, čomu nasvedčoval výber krásnych hudobných piesní do ich rytmu.
V druhej časti oslavy venovanej jubilujúcej Kovarčanke starosta obce vyzdvihol jej prínos a zásluhy v udržiavaní a rozvíjaní zvykov a tradícií nášho ľudu a vôbec v skultúrňovaní života v našej obci, keď povedal: „Bez jej účasti a pomoci si neviem predstaviť ani jedno kultúrne podujatie v obci“. Skutočne je hodná svojho názvu. Vrúcne sa poďakoval za jej tridsaťročné pôsobenie, v ktorej vo vedení sa vystriedali tri Zdenky: Davidovičová, Vrbičanová, Bujnová. Práve za posledné desaťročie sa rozšíril a zvečnil repertoár folklórnej speváckej skupiny inscenovaním dramaticko – hudobných pásem, ako sú: Driapanie peria (10.11.2011), Žala naša Anička (22.11.2014), Dožinky (29.8.2015) a súčasné Svadobné zvyky (8.10.2017). Nejde pritom len o dramaturgiu, choreografiu, ale aj o scénografiu v danom čase a priestore, v ktorom sa všetci nachádzame, ale aj sa tak cítime – na pažiti, lúke, v poli, v kuchyni našich mám pri kozube a výzdobe ich výtvorov, ktoré sú autentické, originálne. K úcte účinkujúcich patrí široká zaangažovanosť detí, mládeže, mužov, čo je tiež umením získať ich pre herectvo a úspešný výkon. Fašiangy by neboli fašiangami, keby okrem pravidelného ceremoniálu pochovávania basy neúčinkovala Kovarčanka so svojím ansáblom v osobitnom „čísle“ programu s paródiou na Slunce, seno.... po kovarsky, Babovřesky v Kovarciach, Tukáble, Mníšky v akcii, Ples bosoriek a iným smiechu strhujúcim programom. Na Sadenie májov si od srdca zatancujú ľudový tanec, zaspievajú májové piesne, vyzdobia máj rituálne a dominantné sú aj na májovej veselici. Pečaťou dôstojnosti ich účinkovania sú Hody na Gedelove, chrámové piesne príležitostne, pietne akty, okresné i mikroregionálne prehliadky speváckych skupín, Kultúrne Vianoce, Spevy domova a iné hosťujúce vystúpenia. Pamätnou sa stala účasť Kovarčanky na Jánošíkových dňoch v Terchovej i v susednom Maďarsku. Výpočet ich vystúpení je rozsiahly.
Doslova vznešené vystúpenie sa stalo ich posledné pri príležitosti Mesiaca úcty k starším ich hudobno-dramatické pásmo Svadobné zvyky dňa 8.októbra 2017. Skladalo sa z troch častí: pytačky, sobáš, čepčenie nevesty. Sprievod tvorili už v hľadisku. Na jeho čele bol pytač (Dušan Grác), oddávač (Marián Čitársky), ženích (Paľko Remeň), rodičia ženícha (Vladimír a Renáta Šišmičoví), ženy v krojoch (členky Kovarčanky), harmonikárka (Jarka Remeňová). Spevmi vyšli na javisko. Piesne boli obradné – predsvadobné i svadobné spolu s pokrikmi: „Povedzte nám susedoví, kde bývajú Števankoví“ a podobne. V dome nevestiných rodičov pytač predniesol veršovanú príčinu príchodu v mene ženícha, spolu s krčiaškom vína. Oddávač (Marián Čitársky) ich uvítal, obdaroval ich vínkom, prisľúbil priviesť nevestu. Spolu s nevestou (Viktoria Nemetová) prichádzajú a jej rodičia (Zuzana Opátová a Milan Števanka). Ženích svojej neveste dáva kyticu, ona jemu pripína rozmarínové pierko. Ženy tento akt vyspievajú obradnými piesňami. Nastáva rodičovské požehnanie snúbencov, ktorí si ho kolenačky vyprosia, keď opakujú prosby a vďaky rituálu podľa pytača. Po úspešnej pytačke a požehnaní mladý pár nastupuje do pomyseľného svadobného hintova. Pár koní – nákres konských hláv a voz z plachty v rukách detí MŠ. Svojim pohybom naznačujú aj konský odvoz. Krútia rukami – kolesami, podskakujú ako koníky a odvádzajú ich na sobáš. Ženy pokrikujú a ujúkajú. Po sobáši nastáva hostina. Počas nej tancujú ženy i detičky MŠ v pekných nových krojoch. Pálenku i koláče ponúkali pytač i oddávač. V tretej časti ženy spevom vyzvali družbu, aby priviedol nevestu, ktorú usadil na stoličku. V mene nevesty, „široká“ (Jarka Remeňová) ďakuje hosťom za dary, rodičom za lásku a opateru. Okolo nevesty družičky tancujú sviečkový tanec – krásna súčasť svadby a spievajú o odňatí party, stužky červenej a vienka z rozmarínu – symbolu nevinnosti. Ale to nie je zadarmo. Družba (Marián Čitársky) sa do tretice spytuje, či vienok sňať alebo hlávku sťať? Vyťahuje pri tom ozajstný meč, tak si to nevesta nakoniec rozmyslí. Krásnu vymašľovanú partu a vienok zelený snímajú a skôr, ako ju vymenia za čepiec, zásteru a varechu, ženy pritom spievajú: dolu, dolu môj vienoček ... šaty panenské vymenené za ženské a zásteru.... Aj ženíchovi odspievajú o odložení pierka, nasadia mu klobúk a spevom si ženy doberajú nevestu, aby sa nebála svokruši a ženícha, nech chystá kolísku. Po veselí všetci odchádzajú s piesňou Zbohom ostávajte.... Krásne vyznel nielen celý svadobný obrad, ale všetky rekvizity: nádherná parta – pamiatka tety Veroniky Gregorovej, ženský a mužský kroj, ktorý vytvorili Erika Grácová a Janette Ďuričová, starodávna výzdoba z tkaním – uteráky, plachty, muškáty spredu javiska a iné.
Členkám Kovarčanky – za dlhoročné šírenie krásy ľudových piesní a všetkým účinkujúcim, ktorí za posledných desať rokov vystupovali a pomáhali speváckej skupine Kovarčanka, starosta obce udelil Ďakovné listy.
Ďakujeme účinkujúcim za ich umelecký výkon. Hlboká poklona patrí scenáristke, režisérke, aktérke a scénografke Bc.Zdenke Bujnovej, harmonikárke Jaroslave Remeňovej a všetkým členkám Kovarčanky, ktoré pripravili celú scénu a predviedli toto pásmo. Ku gratulácii a poďakovaniu jubilantke Kovarčanke sa pripojila aj Nezábudka, venovala im pieseň na počesť i piesne programu. Osobitné poďakovanie vyjadrujeme starostovi obce Ing. Andrejovi Čopíkovi a pracovníkom obce, ktorí sa podieľali na uskutočnení nezabudnuteľného podujatia. Poďakovanie si zasluhuje aj Nitriansky samosprávny kraj, ktorý finančne prispel na šírenie ľudového umenia!Autor: PhDr.Irena Grácová

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Športovo-pohybové podujatie Športuje celá rodina 1.9.2017, ktoré finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj

                  Športuje celá r

Športuje celá rodina

V piatok 1.9.2017 sa okolie i vestibul kultúrneho domu zapĺňalo už od skorých ranných hodín. Pracovníci obce, členovia Komisie športu a kultúry pri obecnom zastupiteľstve a ochotní dobrovoľníci pripravovali jednotlivé stanovištia na športovo-pohybové podujatie „Športuje celá rodina“, ktoré finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj. Aj keď začiatok akcie bol avizovaný na desiatu hodinu, nedočkaví športovci sa registrovali a prebrali štartovné lístky už po deviatej hodine. Deti, ich mamičky a oteckovia, babičky, tety a ďalší športovci sa presúvali od jedného stanovišťa po druhé, až pokiaľ ich nemali absolvovaných všetkých dvanásť. Vyšportovaní, plní energie a veselých zážitkov absolvovali rôzne športové disciplíny: kop loptou na futbalovú bránu, slalom na kolobežke, odrážadle a skateboardoch, skok vo vreci, preskok cez laná, hod loptou na cieľ, hod lietajúcim tanierom, cvičenie na športovej bedničke a bradlách, chôdzu na digitálnych stepperoch, beh cez vysoké a nízke prekážky, cvičenie obručou – hula hop, skoky cez švihadlo, chôdzu na chodulách, hod basketbalovou loptou na kôš, kotúľ na matracoch, balansovanie na masážnych podložkách, cvičenie na gymnastických loptách, plazenie v tuneli, ale aj rôzne loptové a raketové hry – bedminton, tenis, hádzanú, volejbal. Deti spolu s rodičmi zdolali aj ďalšie športové a iné disciplíny mimo stanovíšť: cvičenie s fitgumou, futbal, tenis, kreslenie kriedou na ploche, maľovanie obrázkov a maľovaniek, cvičenie na trampolínach, golf, preťahovanie lanom, slalom futbalovou loptou cez prekážky.... Počas zvládania všetkých disciplín si deti pochutnali na pripravenom občerstvení a rodičia na chutnej kávičke. Po ukončení športovej aktivity si súťažiaci prevzali od pána starostu sladkú odmenu a darček, ktorý si sami vybrali. Deti, rodičia a celé rodiny prežili pekný deň naplnený športom, zábavou, hrami a pekných zážitkov. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom za pomoc a ochotu venovať svoj voľný čas pre druhých. Tešíme sa na ďalší ročník tohto podujatia.Autor: Renáta Šišmičová

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

73. výročie SNP v obci Kovarce

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Terénny odber krvi 9.6.2017

TERÉNNY ODBER KRVIV piatok 9.júna 2017 sa v na

TERÉNNY ODBER KRVI

V piatok 9.júna 2017 sa v našej obci po štvrtý krát uskutočnil „Terénny odber krvi“. Organizátorom tohto podujatia bola obec Kovarce a Národná transfúzna služba v Nitre. Občanov, mladých ľudí a dobrovoľníkov sme oslovovali pozvánkou, plagátmi, rozhlasom, oznamom v Kovarskom mesačníku. Päť dní pred akciou bolo prihlásených dvanásť darcov. Nakoľko tejto vzácnej tekutiny je nedostatok, lekárka a sestričky prisľúbili, že terénny odber krvi sa aj napriek malému počtu uskutoční. V piatok ráno už o siedmej hodine s príchodom húkajúcej sanitky a lekárskeho tímu sa schádzali aj darcovia a o deviatej hodine sme ich už napočítali 30. Prišli aj naše „decembrové prvodarkyne“, ďalší mladí ľudia, pani učiteľky a nepedagogickí pracovníci zo školy a škôlky. Touto cestou sa chceme poďakovať naším spoluobčanom, ale aj občanom z iných obcí: Ludanice, Nitrianska Streda, Oponice, Bošany, Nitrianska Blatnica, Žabokreky nad Nitrou. ĎAKUJEME!
Po odbere si každý darca doplnil energiu a sily obedom, koláčikom a kávičkou, ktoré pre nich pripravili pracovníčky obecného úradu. Tešíme sa na ďalšie stretnutie. Obec je už zaradená do harmonogramu terénnych odberov a najbližší termín v našej obci je dňa 5.decembra 2017 – takže možno príde i Mikuláš .

Tejto krásnej akcie sa zúčastnilo tridsaťpäť darcov, ktorým patrí náš obdiv a tridsiati naplnili vaky vzácnou tekutinou:
Poláček Martin, Kováčiková Mária, Grácová Lucia, Grác Dušan, Šišmičová Renáta, Deličová Tatiana, Mgr.Klačanská Miroslava, Klačanská Kristína, Klačanská Nikola, Zelíska Juraj, Zelísková Marta, Buraj Miloš, Kováčiková Mária ml., Mgr.Sotoňáková Lucia, Mgr.Lukáčiková Zora, Opátová Zuzana, Opát Stanislav, Opát Michal, Bujna Milan, Ing.Čopíková Michaela, Majtánová Slavomíra, Jagelková Žofia, Holíková Lucia, Babincová Marcela, Hanko Albert, Tóthová Kristína, Kalina Lukáš, Ing.Stieranková Iveta, Ing.Šebest Martin, Vojtela Ondrej, Vrbjar Tomáš, Hollá Katarína, Prevuzňák Pavol, Jablonský Peter, Vrbjar Oto

Zároveň chceme poďakovať lekárke a zdravotníckemu personálu z NTS v Nitre za láskavý prístup, pohodu a srdečnosť.


Autor: Renáta Šišmičová

tradične..... darkyňa Mirka je na každom odbere pr

tradične..... darkyňa Mirka je na každom odbere prvá....

...konzultácia s lekárkou.....

...konzultácia s lekárkou.....

.... poslanec p. Miloš Buraj pri odbere so starost

.... poslanec p. Miloš Buraj pri odbere so starostom obce Ing. Andrejom Čopíkom


 
 

 

 

Deň matiek 14.5.2017

„Ó, mojej matky reč je krásota, je milota, je ro

„Ó, mojej matky reč je krásota,
je milota, je rozkoš a láska svätá...“


I keď Hviezdoslavova báseň je oslavou krásy slovenčiny, prvé slovo vyslovené dieťaťom je mama. Čarovné slovo mama vo všetkých jej podobách a zdrobneninách sa vznášalo kinosálou kultúrneho domu na DEŇ MATIEK 14.mája 2017.
Tí menší škôlkari sa stavali na špičky nožičiek, aby z mikrofónu zaznievalo to vzácne slovo čo najzreteľnejšie z ich recitálu. Neboli to len básničky.
Úvodný balet v ružovom predvedení v tylových bohato riasených sukničkách v klasickom hudobnom doprovode uchvátil každého účastníka preplnenej sály. Takto sa predstavili tie najmenšie škôlkarky.
Na ľudovú nôtu zatancovali staršie krojované páry detí materskej školy a do ich dynamického rytmu sa pridal potlesk obecenstva. Deti sú naša budúcnosť. To ukázali začínajúci malí futbalisti, ktorí nám ukázali, akým cvikom sa naučiť, aby dávali góly a vyhrávali zápasy.
Dlhý rad so štrnástich chlapcov a desiatich dievčat odrecitovali verše pre mamičky plné lásky, vďaky a nehy.
Deti nielen ľúbia svoje mamičky, ale sú aj dobré pomocníčky. V pravom kuchárskom oblečení s bielou šatkou vo vlasoch, bielou zásterkou, s vareškami v ruke si najskôr zatancovali vareškový tanec, potom sa chválili svojím kuchárskych vydareným i nevydareným umením. V tom prihrmotali chlapci: kuchárske čiapky, zástery, varešky, akých už dnes v kuchyni a vývarovniach takmer nevidieť a po ozajstných prekáračkách s dievčatami sa pustili do práce upiecť dobrý voňavý chlebík. Pripomenuli nám celý opravdivý postup. Dobre vedieť, veď pečenie domáceho chlebíka je už minulosť. Upečený chlebík z ošítky, zakrútený vo valadinke vybral „majster pekár“. Všetci ho poovoniavali až sa slinky zbiehali a ochutnali. Zostalo aj pre maminku a ocinka s milým prianím, pri tom aj zapochodovali ako šťastná rodina.
Žiaci prvého stupňa základnej školy nás zaviedli na rozkvitnutú lúku. Niektoré kvietky ešte nezakvitli. Musel ich zahriať slnečný lúč a poopeľovať motýlik. Pestrofarebné kvietky sa roztancovali, mohli ich obtŕhať do bukréty pre svoje mamičky a k tomu pridali ďakovné básničky.
Ďakujeme pani učiteľkám, detičkám a žiakom za pekný program ku Dňu matiek. Je obdivuhodné, že sedem čísel programu vytvorili deti materskej školy s viacnásobným účinkovaním, bohatou výpravou, na čom majú zásluhu aj ich rodičia. Deti preukázali talent pohybu, ktorý treba rozvíjať, ako to preukazuje malá Renátka. Za deväťročné obdobie školy by mohli vyrásť mladí tanečníci, speváci, recitátori, herci – odchovanci príslušných záujmových krúžkov, na čo treba zamerať záujmovú činnosť. V tom je naša kultúrna budúcnosť obce.
Poďakovanie pani učiteľkám, účinkujúcim, rodičom, všetkým prítomným vyjadril pán Marián Čitársky a prizval všetkých k pohosteniu, ktoré pripravili pracovníčky obecného úradu a ďalší dobrovoľníci obce. Do Pamätnej knihy pribudli početné mená návštevníkov podujatia.

Autor: PhDr.Irena Grácová

Naše najmenšie škôlkárky - baletky

Naše najmenšie škôlkárky - baletky

najkrajšie.....

najkrajšie.....

bez názvu

 
 

 

 

Deň detí 3.6.2017

MDD v našej obci ...Dňa 03.6.2017 sa v našej o

MDD v našej obci ...

Dňa 03.6.2017 sa v našej obci na futbalovom ihrisku OFK Kovarce konal DEŇ DETÍ. Pre deti boli pripravené rôzne súťaže, skákací hrad, lukostreľba, streľba zo vzduchovky, ukážky z kynológie, jazda na koči ťahanom koňmi, penová šou, sokoliari Aquila z Bojníc. Touto cestou by sme chceli poďakovať pani riaditeľke materskej školy Bc.Zdenke Bujnovej (aj za zapožičanie športového náradia), sl.S.Čitarskej, p.Juríkovej, p.Kyčerkovej a p.Opátovej, p. S.Opátovi, členom poľovného združenia Tribeč pánom E.Gregorovi, M.Kapustovi, A.Kovačikovi, M.Lukačovičovi, p.M.Opátovi, DHZ Kovarce pod vedením p.J.Kapustu. Za prípravu občerstvenia ďakujeme p.D.Grácovi a p.P.Križanovi a p.D.Rybanovej, za hudobnú réžiu p.I.Križanovi. Nemenovaným darcom ďakujeme, že prispeli deťom na cukrovú vatu. A posledné ďakujem patrí členom OFK Kovarce pod vedením pána J.Kovačika a samozrejme pánovi starostovi Ing.Andrejovi Čopíkovi.

Autor: Marián Čitársky, Rudolf Kyčerka

...ďalšia disciplína - poskladaj a ukáž svoju šiko

...ďalšia disciplína - poskladaj a ukáž svoju šikovnosť !

ukážka výcviku psov....

ukážka výcviku psov....

... a všetky detičky boli krásne zmaľované :o)

... a všetky detičky boli krásne "zmaľované" :o)


 
 

 

 

Noc s H.CH.Andersenom z 31.3. na 1.4.2017

NOC S ANDERSENOM v Obecnej knižnici Kovarce

NOC S ANDERSENOM v Obecnej knižnici Kovarce

Tento rok sa aj naša obecná knižnica po prvý krát zapojila do vyhlásenej celosvetovej výzvy „Noc s Andersenom“, ktorá mala už svoj sedemnásty ročník, tento rok z 31.marca na 1.apríla 2017 na 1695 miestach v rôznych krajinách sveta: Slovensko, Česko, Poľsko, Dánsko, Slovinsko, Grécko, Taliansko, Nový Zéland, USA, Kanada, Portugalsko, Fínsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Veľká Británia, Francúzsko, Španielsko, Chorvátsko a iné. Podľa zaslanej štatistiky sa tejto noci zúčastnilo 98 655 detí a dospelých v obecných a mestských knižniciach, školách, škôlkach, v strediskách voľného času, informačných centrách, detských domovoch, nemocniciach....
V našej prihláške sme predstavili program a účasť asi dvadsiatich detí. Pozvánkou i plagátmi sme pozývali deti, ale aj rodičov na noc plnú zábavy, hier, nočného čítania, ale i maškrtenia... Hoci dva dni pred akciou sme mali prihlásené len štyri deti a dve mamičky, neodradila nás malá účasť a naďalej sme pripravovali všetko potrebné pre zábavnú noc. Na druhý deň sme boli milo prekvapení, prihlásilo sa ďalších 20 detí. Dňa 31.marca deti prichádzali do obecnej knižnice už hodinu pred ohláseným začiatkom akcie. Keďže nám ešte svietilo slniečko, deti sa vyšantili na dvore knižnice, chlapci hrali futbal, dievčatá viazali kytičky a s vďačnosťou ich darovali mamičkám. O šiestej večer obecná knižnica „praskala vo švíkoch“. Miestnosti boli plné detí, rodičov, spacákov, vankúšov, karimatiek. Najzábavnejšia bola nedočkavosť detí a ich otázky: „Kedy si už budú robiť postele a kedy už budú ležať a celú noc si čítať?“. Simonka Čitarská – terajšia pracovníčka obecnej knižnice, všetkých milo privítala a spolu so svojou pomocníčkou Nikolou Chmelárovou pripravili pre deti zábavný večer. Deti si rozprávali krásne príbehy z rozprávok, hádali rozprávkové postavičky a vtipné hádanky, najmenšie si farbili pripravené maľovanky – vláčiky, princezné a iné rozprávkové postavičky. Za aktivitu a správne vylúštené hádanky, ale aj za účasť všetky deti dostali pripomienkové predmety (pohľadnice, záložky, pamätný preukaz....), ktoré im budú túto noc pripomínať. Medzitým sa už pre početných hladošov pripravovali „švécke stoly“ s večerou. Deti zoradené v rade „ako na vojne“ sa sami obslúžili ovocím, koláčikmi, bábovkou, chlebíkom s domácim džemom a teplým čajíkom, ktorý si čapovali z termosiek – to sa im páčilo najviac a v priebehu dvadsiatich minút bolo po piatich litroch čaju len taký lupot a pre zmenu zas bola rada na WC. Keď už naši najmenší čitatelia mali hier dosť a tiež aj plné žalúdky, s plným nasadením sa podujali robiť nočné leháro pre seba. Každý kúsok miestnosti bol pokrytý spacákom, vankúšom, dieťaťom s knižkou v ruke. Najmenšie dievčatá s nočnou lampou pri hlavičke pozorne počúvali rozprávku, ktorú čítala jedna z mamičiek. Chlapci – vytrvalci mali oči na stopke a zaumienili si, že oni veru túto noc nebudú vôbec spať. My tri – ako dozor, sme to rešpektovali a aj nočnými rozhovormi sme posúvali čas. Musím povedať, že aj napriek tomu, že posledný „čitateľ“ zaspal o pol tretej nad ránom a prvé deti sa začali budiť už o piatej ráno, bola to nezabudnuteľná noc, plná krásnych okamihov a šťastných detí. Najmladšia trojročná škôlkarka Viktória prvý krát spala mimo svoju postieľku a bez mamičky a ráno sa s veselými očkami spýtala, či tu môže prespať ešte jeden deň. Druhá škôlkarka Renátka, ktorá bola v knižnici so svojou mamičkou až do nočnej jedenástej hodiny, nám všetkým na dobrú noc krásne zarecitovala veľmi peknú a dlhú básničku. Šimonko so svojou mamičkou prespal celú noc a ráno nám jeho mamička povedala, že sa veru ani doma tak dobre nevyspala ako tu. Slnečné ráno privítalo deti už pripravenými raňajkami a teplým čajíkom. Po raňajkách sa začalo hromadné balenie a upratovanie provizórnych postelí, poniektoré deti odchádzali s rodičmi domov a tie, ktoré zostali už v prázdnych priestoroch knižnice sa zabávali hádankami, súťažami ale i čítaním a kreslením. Deťom sa akcia páčila a už sa tešia na ďalšiu, v poradí 18-tu celosvetovú a druhú „kovarskú“, ktorá je organizátormi naplánovaná z 23.marca na 24.marca 2018. Hoci poniektorí rodičia ráno pri odchode s deťmi vyslovili otázku, či ďalšia „Noc s Andersenom“ nebude aj o týždeň.

ÚČASTNÍCI akcie: „Noc s Andersenom“
Renáta Kňaze a mamička, Viktória Jančovičová, Šimon Holík a mamička, Jozef Kluka, Samuel Hippík, Vanessa Pavlíková, Nela Jankovičová, Pavol Pokus, Adrián Illáš, Martin Škotta, Tomáš Hodál, Karin Bilová, Eliška Grácová, Michal Daniš, Dávid Kapusta, Nina Agáta Burajová, Samuel Kerek, Sabína Buchová, Ondrej Gerhát, Emma Kuchová, Sofia Farárová, Linda Škottová, Tamara Kováčiková, Veronika Miková.


Autor: Renáta Šišmičová

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Stavanie mája 30.4.2017

Zasadil som máj zelený...Búrlivý apríl sa vybl

Zasadil som máj zelený...

Búrlivý apríl sa vybláznil do sýtosti. Spôsobil hospodárske škody i ľudské tragédie. Ale v posledný aprílovy deň sa kajal v pokore. Nedeľné dopoludnie bolo slnečné, odpoludňajšie mraky už zneisťovali najmä futbalových hráčov – žiakov a dospelých, snáď preto ich obrali o guráž k víťazstvu zápasu. Podvečer sa počasie umúdrilo a doprialo početným účastníkom i aktérom tradičného stavania mája úctyhodnú oslavu na priestranstve pred kultúrnym domom.
Pestrý začiatok sprevádzali ľúbivé piesne nahrávok pána Petra Belana a dychovej hudby Tribečanka. Po otváracom a uvítacom príhovoru starostu obce Ing. Andreja Čopíka, pracovná skupina hasičov vyniesla urastený máj, ktorý omašľovali krojované deti materskej školy a speváčky Kovarčanky, pričom veselo spievali ľudové piesne spolu s Nezábudkou za doprovodu povestnej harmonikárky a speváčky Jarky Remeňovej. Zruční hasiči šikovne osadili máj – výškou presahujúci okolité briezky, za čo si vyslúžili potlesk obecenstva. Roztomilí škôlkarskí tanečníci to roztočili zvesela, ukázali svoj pohybový talent, ako ich k tomu vedie pani učiteľka Jarka Remeňová. Štvrtáci zo základnej školy pod vedením pani učiteľky Zdenky Števankovej predviedli dva tance. Dievčenský tanec s nádychom Horehronia a chlapci si zahajduchovali. I keď ich dlane ešte nedosahovali všetky dotykové časti tela, snaha nebola márna. Niektorí snáď prekonajú Petra Vajdu zo Zem spieva.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim za májové naladenie. Niektoré deti si prišli na svoje rozvozom po obci na koníkoch, ktorý poskytol pán Milan Lukačovič a pán Michal Opát.
K príjemnej zábave prispela aj pochúťka - domáca klobáska, špecialita pána Milana Krála, naservírovaná pánom Dušanom Grácom, Vierkou a Lidkou a čapované pivo z bufetu pána Mariána Čitárskeho.
Ďakujeme vedeniu obce, členom komisie kultúry a športu, pracovníkom obecného úradu za zorganizovanie predvečera mája, ktorý je súčasťou našej kultúry a tradícii.

Autor: PhDr.Irena Grácová

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Pochovávanie basy 25.2.2017

Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti...  Skon

Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti...

Skončilo sa fašiangové hodovanie, presýtené klobásami, slaninou, šiškami, gulášmi, kapustnicou, huspeninou a inými dobrotami. Aj vyprázdnená špajza predznamenáva pôstne obdobie.
Kým však nadišiel tento čas, zišli sa kovarskí fašiangovníci na bezuzdné vyvrcholenie fašiangov a zároveň na rozlúčku a pohreb basy – hlavnej aktérky tejto zábavy, že až švíky kultúrneho domu praskali 25. februára 2017.
Len čo starosta obce, Ing. Andrej Čopík, otvoril fašiangovú veselicu a privítal účastníkov všetkých vekových kategórii, do spoločenskej sály vstúpil fašiangový sprievod od štvorročných škôlkárov až po osemdesiatročných účinkujúcich. Krojované boli deti z MŠ, chlapci držali v rukách drevené bodáky, speváčky z Kovarčanky (Zdenka B., Evka, Zdenka L., Mária, Zdenka K., Lucia, Zdenka Š.) i Nezábudky (Danka, Magdalénka), Snehulienka z rozprávky – rozprávková PaedDr. Lenka Krajčová, cirkusový klaun Mirka Grossová i staršie dámy v klobúkoch (Irenka, Martuška, Helenka) a chlap ako ozdoba - Miloš Buraj a jeho spoločníčka bruchatá krivá žena - Zuzka Opatová. Celú skupinu krojovaných i masiek sprevádzala na akordeóne Jaroslava Remeňová a cigánka - Lucia Kertészová s rytmickým ozembuchom - Fašiangové piesne striedali výroky detí ako odrezať kus slaniny, čo aj učinili a napichli si ich na svoje bodáky. Pásmo piesní i tancov detí pripravila Jaroslava Remeňová. Ženy sa ulakomili nielen na klobásy, ale siahli aj po fľaši až to jednej z nich v scénke „O opitej Anči“ uškodilo a odkvecla (Zuzka Opatová). Jej muž to využil (Miloš Buraj), ukradol jej fľašu, ale dve smrtky (Stanka Ďuričová a Mária Belanová) ho zastavili. Musel sa s nimi podeliť. Všetci potúžení od pohárikov si v piesňach uťahovali zo starých dievok, starých mládencov, starých báb, prepitých žien až prišiel na rad Molnár z Nitrianskej Stredy, keď nebolo inej pomoci.
Prvé fašiangové kolo uzavreli dobré rady, ako si vylepšiť skostnatelé údy - „užiť“ si fašiangovú noc. Takou bola aj záverečná pieseň, za akú cenu sú ochotné staré dievky získať muža „do postele“ a akého „fúzatého“ si vybrať.
Nastalo účinkovanie na parkete tých najmenších a najmladších účastníkov každý po svojom. Hemžilo sa to veselo od výmyslu sveta. Počas večera nás upútali tanečné kreácie Emky, Renátky a Chiary – najmenších tanečníčok až po zápasnícke súboje chlapcov i dievčat o balóny, ktoré z vreca sypal pán Marián Čitársky. Postupné praskanie balónov bolo akoby do taktu detskej zábavy.
V tom prišlo skutočné prekvapenie večera. Na metlách vtrhli do sály ohyzdné bosorky a ktorá nad ktorú vydala zo seba čaro svojho pohybu a rituálneho tanca. Zvŕtali sa ostošesť s metlami do páru a po ich odložení zvýšili guráž. Nestačilo im ich číslo, pritiahli aj ostatných posedávajúcich, zábava vrcholila v pestrej zloženine. K muzike discojokeja, pána Petra Belana, sa pridala Tribečanka. Parket sa zaplnil tanečníkmi, až im pot stekal nielen po tvári pod príšernými maskami, pipichovými kúzelníckymi čapicami, ale aj po tele pokrytom divokými kostýmami.
Vyšťavení tanečníci zasadli k svojim blízkym ku stolom, ktoré obohacovali taniere so šiškami (ukuchtené Nezábudkou), na rad prišiel chutný guláš od Kvetky Halmovej, bufet p. Čitárskeho fungoval a nálada stúpala. Tanečníkov pribúdalo nielen pre párové tance, ale spoločne do kruhu s rôznymi vibráciami. Zabávali sa aj prísediaci, obdivujúc pohyb na parkete.
Keď všetkého už bolo dosť, nastala „smutná hodina, keď nám naša basa umrela.“
Túto smutnú správu vybubnoval pán Vladimír Labuda. Odznel smútočný pochod Tribečanky, nebohú vynášali uniformovaní hasiči na nosidlách, za nimi šiel smútočný sprievod a kulhavá kostolníčka, kňaz v kapucínskom rúchu (Miloš Buraj) s organistom (Ing. Daniel Kutňanský). Slzavé údolie sa stupňovalo odrečnením cností nebohej basy i jej neduhov, ktorým podľahla. Neodbytné plačky sa tlačili až k jej truhle, aby si mohli upiť z jej fľaše ako sprievodného daru do hrobu. Aj farárovi vyschlo hrdlo od rečnenia a litánií. Pohotová plačka mu ho ovlažila fľaškou slivovice utajenej v spodnej sukni. Rečnilo sa veselšie, najmä keď vyzýval smútočné zhromaždenie, aby nešetrili na ofere na vyplatenie pohrebníkov. Kulhavá kostolníčka darmo podstŕčala pod nos každému účastníkovi na hokejke nastavenú fusaklu, mešec sa nenaplnil vrchovate. Škoda. Dlhy zostali. Len voči vrcholiacim fašiangom a pochovávaniu basy sme nezostali v ničom dlžní a takéto vydarené divadlo kovarské obecenstvo ešte nezažilo.
Ďakujeme všetkým organizátorom, pripravujúcim a účinkujúcim za všetko.
Osobitné poďakovanie patrí Bc.Zdenke Bujnovej, stvoriteľke celého programu. Tešíme sa na ďalšie fašiangy o rok.

Pre pobavenie a pre tých, ktorí nepočuli alebo nerozumeli prednesené prosby z pohrebného ceremoniálu pochovávania basy, tak aj dodatočne uverejňujeme (v kovarskom nárečí):

Vysloboď nás basa:
 od sprostých rečí a klebét v dedine,
 od nedostatku pálena a iného chlastu,
 od slabej výplaty,
 od ludí, čo nesaparujú odpad.

Prosíme ťa všetci:
 aby doktorom zvýšili platy, nech im nemosíme platiť päťeuráky,
 aby policajti nedávali našim občanom na bicygloch pokuty, za pár pohárov tej tekutej dobroty,
 aby občaní, čo špacírujú psov hovničká po nich zbírali a nelepili sa ostatným občanom na topánky,
 aby obecný úrad posypávav v zime cesty, lebo si zlomíme šecky kosti,
 aby si občaní pred svojimi domami trávu kosili a obec tým nezaťažuvali,
 aby pracovníci aktivačných prác mozole na bradách nedostali,
 aby sa z komínov hustý dym nevalil a tak naše šaty a životy nesmradil,
 aby starí mládenci našli kotvištá, veď volných prístavov je u nás dosť,
 aby fodbalisti páleno nepili a na velkú oslavu ho nám ostatným nehali,
 aby šecci hasiči mali stále prevádzkyschopné hadice,
 aby si turisti a ostatní občaní nohy na kopcoch nelámali a naše poisťovne na peňázoch neobírali,
 aby polovníci okrem pušky chytali v hore aj mušky, nech nám do očí nelítajú,
 aby v našom spevokole steli aj chlapi spívat, nech sa máme na koho dívat.
„Prosby“ vymyslela a pripravila: Bc. Zdenka Bujnová

Autor: PhDr.Irena Grácová

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Deň učiteľov 31.3.2017

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Terénny odber krvi 2.12.2016

TERÉNNY ODBERKRVI V OBCIV piatok 2.decembr

TERÉNNY ODBER
KRVI V OBCI

V piatok 2.decembra 2016 sa v našej obci už po tretí krát uskutočnilo podujatie „Terénny odber krvi“, ktoré zorganizovala Obec Kovarce v spolupráci s Národnou transfúznou službou v Nitre. Keďže sme už mali adventné obdobie, dalo by sa toto podujatie nazvať aj VIANOČNÁ KVAPKA KRVI.
Hoci bola akcia spropagovaná cestou Kovarského mesačníka, miestnym rozhlasom, zaslaním pozvánky darcom, plagátmi v obci, nesmelo sa nám nahlasovali dobrovoľníci k odberu, mali sme nahlásených len 19 darcov. No na prekvapenie, od skorého rána začali prichádzať mladí ľudia – usmiaty, s dobrou náladou, ale aj prvodarcovia – mládenci, mamičky, z ktorých jedna bola dokonca pozvaná ráno pri vybavovaní úradných záležitostí v kancelárií a posmelená – trošku posunutá – prišla, darovala a s dobrým pocitom v srdiečku zažila krásny deň. Medzi darcami nechýbali znovu naši známi z minuloročného odberu, taktiež do darcovstva sa zapojili aj naše zložky – OFK Kovarce (v zastúpení aj prvodarcov-bratov z Bratislavy), učitelia a zamestnanci zo základnej a materskej školy, pracovníci obce. Našla sa aj prvodarkyňa, ktorá si takýto „darček“ venovala k svojím 50-tim narodeninám. Ďakujeme naším spoluobčanom ale aj všetkým, ktorí prišli z okolitých obcí: Bošany, Súlovce, Mýtna Nová Ves, Kamanová, Ludanice... ale i zo vzdialenej Bratislavy. ĎAKUJEME!
Po odbere bol každý darca posilnený obedom, koláčikom a kávičkou, ktoré pre nich pripravili pracovníčky obecného úradu. Tešíme sa na ďalšie stretnutie, prosíme darcov, aby si „rezervovali“ termíny, v roku 2017 sú plánované dva odbery, a to už v sobotu:
dňa 3.júna 2017 a
dňa 2.decembra 2017
Tejto krásnej akcie sa zúčastnilo tridsaťsedem darcov, ktorým patrí náš obdiv a tridsiati traja naplnili vaky vzácnou tekutinou:
GRÁCOVÁ Lucia, JABLONSKÝ Peter, Ing. ČOPÍK Andrej, ŠIŠMIČOVÁ Renáta, ZELÍSKA Juraj, Ing. ŠEBEST Martin KOVÁČIKOVÁ Mária ml., Mgr. SOTOŇÁKOVÁ Lucia, Mgr. LUKÁČIKOVÁ Zora, Mgr. KLAČANSKÁ Miroslava, Ing. BILIK Ladislav, KOVÁČIKOVÁ Mária, POLÁČEK Martin, KUBALIAKOVÁ Viera, OPÁTOVÁ Zuzana, OPÁT Stanislav, OPÁT Michal, DELIČOVÁ Tatiana, GRÁC Dušan, KALINA Lukáš, MARKO Michal, BILIKOVÁ Lucia, PECHÁČ Peter, KOLENOVÁ Alexandra, VRBJAR Tomáš, Ing. KUTŇANSKÝ Daniel, BIZOŇ Jaroslav, RESUTÍK Milan, RESUTÍK Ján, KRCHŇAVÝ Viktor, LACENA Milan, ALEKSANDROVSKAYA Nataliya, GOTSAK Vasyl, ZELÍSKOVÁ Marta, Bc.BUJNOVÁ Zdenka, ILLÁŠ Roman, CHOTÁR Juraj.
Zároveň chceme poďakovať lekárke a zdravotníckemu personálu z NTS v Nitre za láskavý prístup, pohodu a srdečnosť, ktorou nás hostili celé dopoludnie

Autor: Renáta Šišmičová

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Prehliadka speváckych skupín 12.11.2016

PREHLIADKA SPEVÁCKYCH SKUPÍNMikroregión Západ

PREHLIADKA SPEVÁCKYCH SKUPÍN

Mikroregión Západný Tribeč spája nielen krása Tribečského pohoria, ale aj zvyky a tradície nášho ľudu. Svedectvom toho bol aj uskutočnený osemnásty ročník Prehliadky speváckych skupín 12.novembra 2016 v Kultúrnom dome v Kovarciach, ktorého sa zúčastnili folklórne spevácke skupiny Kovarčanka z Kovariec, Krnčianka z Krnče, Lišňanka zo Solčian, Streďanka z Nitrianskej Stredy.
Tieto vzácne šperky z daných obcí otvoril a privítal starosta obce Kovarce Ing. Andrej Čopík, predstavil a privítal svojich kolegov – starostov z obcí: poslanca Nitrianskeho samosprávneho kraja a starostu obce Solčany Ing. Juraja Soboňu, predsedu MZT a starostu obce Čeľadince Milana Moravku, starostku obce z Nitrianskej Stredy Ing. Máriu Majtánovú, starostu obce Krnča Ing. Ľuboša Meluša a obecenstvo, ktoré preukázalo česť zúčastniť sa na tomto veľkolepom programe.
Zazneli neopakovateľné piesne všetkých súborov, ale aj prehliadka ľudového kroja v rôznych odlišnostiach. Hoci jednotlivé obce sú na dosah, každý kroj má svoje špecifiká. Pýšili a tešili sme sa z nášho kovarského kroja. Streďanka pridala k čipkovanému golieru aj čipkovanú mašľu, čo pokrývala ženské prsia. Úplnou zvláštnosťou a krásou vyniká solčiansky kroj, bohatý na plnú i výrezovú výšivku, trblietavé iskričky v ňom, výšivkou lemované tmavé zástery nielen okrajovo i uprostred, biele skladané sukne. Pomenovanie v dobrom „srny“ im prináleží, keď voda z potoka Lišňa vybieli aj konopu sukne. Krnča má v súbore generačné zastúpenie. Mladé dievčatá majú do vrkoča vpletenú mašľu, vydatá, zrelá žena má hlavu zdobenú čepcom, muži klobúčikom. Aj čižmy dotvárali kolorit každého odevu.
Oku a uchu lahodilo všetko takmer profesionálne predvedené. Ďakujeme za pekný program, ale aj za vytváranie spevnej nálady počas pohostenia najmä krnčianským hudobníkom a spevákom i harmonikárke Jarke Remeňovej a Evke Hankovej.
Poďakovanie patrí aj iniciátorom tejto myšlienky, ako nielen spoločne gazdovať, ale aj kultúrne žiť. Škoda len, že nie každá obec nášho regiónu už nereprezentuje výkvet svojej kultúry, ba niektoré súbory zanikajú. Súvisí to s neochotou dobrovoľníkov venovať časť svojho voľného času ušľachtilej činnosti?
Ďakujeme Nitrianskemu samosprávnemu kraju za finančnú podporu tohto skvelého podujatia. Ďakujeme organizátorom, ktorí tiež prispeli k pozdvihnutiu našej obce v očiach našich hostí: kultúrou, výzdobou, keď aj zvieratká a jesenné konáriky briezky boli zvedavé na skvelé účinkovanie súborov i pohostinstvom, zvečnením svojho mena v Pamätnej knihe. Nech naďalej aj v takejto podobe sa uchováva a rozkvitá kultúrne bohatstvo nášho ľudu!

Autor: PhDr.Irena Grácová

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Október - Mesiac úcty k starším 16.10.2016

O K T Ó B E RMESIAC ÚCTY K STARŠÍMS lásk

O K T Ó B E R
MESIAC
ÚCTY K STARŠÍM

S láskou a vďačnosťou
sme oslavovali...

Bez tohto najšľachetnejšieho ľudského citu a hlbokej vďačnosti by každá oslava vyznievala naprázdno. Áno, takto to príštilo z úprimného príhovoru starostu obce pána Ing. Andreja Čopíka, z veršovaného príhovoru predsedníčky ZO JDS Kovarce Heleny Belanovej, z účinkovania detí materskej školy, folklórneho súboru Kovarčanky a jej sprievodnej spevácko-hudobnej zábavy, Nezábudky a najmä bohatého vystúpenia Seniorskeho srdca z Ludaníc na čele jeho predsedníčky Betky Sochánovej, ochoty poslancov pánov Mariána Čitárskeho a Rudolfa Kyčerku, pracovníčok Obecného úradu Kovarce a vďačného seniorského obecenstva. Škoda, že nie všetci pozvaní dôchodcovia sa nezhostili tejto veľkolepej oslavy, ktorá sa uskutočnila v nedeľné odpoludnie 16.októbra 2016 v Kultúrnom dome v Kovarciach. Spomedzi vyše tristo jubilantov seniorov roka, ktorým rozhlasom gratuluje obec, sa nás zišlo snáď ani nie šesťdesiat, i keď dobre vieme, čo súvisí s prípravou a uskutočnením takéhoto výročného podujatia. Zo strany nás účastníkov čo najsrdečnejšie ďakujeme za takto prejavenú úctu, vďaku a milú pozornosť každému účastníkovi na počesť Októbra – Mesiaca úcty k starším spojenú so zápisom do krásne ilustrovanej Pamätnej knihy.


Autor: PhDr.Irena Grácová

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Rodinný turistický výlet

RODINNÝ TURISTICKÝ VÝLETDňa 10.septembra 20

RODINNÝ
TURISTICKÝ VÝLET

Dňa 10.septembra 2016 sa skupinka zvedavých detí so svojimi rodičmi a starými rodičmi stretla o deviatej ráno v strede dediny. Vekové zloženie „turistov“ bolo od najmenšieho štvorročného Jakubka až po najstaršie vitálne sedemdesiatničky. Ich cieľ – lúka pod Hrdovickou, kde boli pre ne pripravené rôzne poučné a zábavné akcie. Po hodinovej chôdzi, pri ktorej sme spoznávali a hádali rôzne stopy zveri na lúke, liečivé byliny, či rôzne lokality, sme dorazili pod Hrdovickú. Tam nás už netrpezlivo čakali poľovníci z PZ Tribeč Kovarce a turisti z KST Kovarce. Po prestávke, počas ktorej si deti vlastnoručne opiekli pripravené párky a slaninku, ujovia poľovníci zavolali deti na pripravené posedenie pod stanom. Svojím výkladom o ochrane a starostlivosti lesnej zveri, prikrmovaní v zime, ukážkou prineseného parožia a listovaním v odborných časopisoch deti zaujali. Poľovníci ochotne a s trpezlivosťou odpovedali nielen na zvedavé otázky detí ale i dospelých. Deti sa najviac potešili ukážkou poslušnosti poľovných psov, ktoré sa veľmi ochotne dali nimi pomaznať. Veľmi pozorne až so zatajeným dychom počúvali výklad mladého poľovníka o druhoch poľovníckych zbraní a ako suvenír si odniesli prázdne náboje, o tie bol dokonca boj... Po krátkej prestávke a občerstvení sladkosťou, ktorú dostali ako odmenu od pána Čitárskeho, sa deti presunuli na ďalšie pripravené stanovište, a to už oči detičiek žiarili nedočkavosťou. Pán Roman Illáš, predseda Klubu slovenských turistov Kovarce, pripravil pre zúčastnených skúšobné lano zavesené na strome na precvičenie šplhu, vlastnoručne vyrobené ležadlo s prekrytím proti dažďu, rôzne turistické pomôcky a náradie. Svojím zaujímavým výkladom poučil deti ako sa treba správať, ak zablúdia v lese, ako si upraviť vodu z potoka na pitnú, ako sa uchrániť proti chladu a ďalšie užitočné rady. Deti zodpovedali na všetky otázky a tiež pridali aj tie svoje. Ja za seba môžem povedať, že deti, ich rodičia aj starí rodičia si tento deň užívali v pohode, priam v rodinnej atmosfére. „Terénny kuchár“ Dušan Grác im po náročnom dni uvaril priamo na mieste pravý kotlíkový guláš z diviny, ktorú poskytlo PZ Tribeč Kovarce. Deti si veru aj dvakrát naložili, aby zvládli ďalšie už voľné disciplíny na rozsiahlej lúke pod Hrdovickou. Unavené, plné zážitkov, vedomostí a nových skúseností sa pustili do ďalšej túry – cesty domov. Tá veru trvala oveľa dlhšie, nakoľko sa im pobyt v lese veľmi páčil a nechceli ísť z oázy ticha, pokoja a krásy prírody do reality ruchu dedinského života. Na spiatočnej ceste chytali lúčne koníky, ktoré nedobrovoľne skončili v rukách detí, ktoré ich zas s radosťou vyhadzovali dospelým. Už teraz sa tešia na ďalšie výlety, ktoré bude Obec Kovarce v spolupráci s miestnymi organizáciami pripravovať, ako to bolo tento prvý krát s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. Všetkým, ktorí svoj voľný čas, ochotu a sily venovali druhým, ďakujeme.

Autor: Renáta Šišmičová

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Deň matiek 08.05.2016

Druhá májová nedeľa patrila našim matkám. Na celoo

Druhá májová nedeľa patrila našim matkám. Na celoobecnej slávnosti v kinosále kultúrneho domu sa dostalo cti i zadosťučinenia Dňu matiek. Obdivuhodne to vyjadrili tí najmenší, keď v scénickom pásme „Čo vonia na svete najkrajšie?“ napriek kráse a vôni kvetov, povievajúceho vetríka uznali, že matka a dieťa je to najkrajšie. Nežné, ale aj vírivé boli ďalšie tančeky detí MŠ. Na hudbu Fragile-Kostku to bol tanec so závojmi a hudba Kollárovcov a ich Mariša dostala deti do poriadneho rytmu. Nezaostal ani Gumy Macko. Vďaka deťom a pani učiteľkám: Milade Vrábelovej, Zuzane Stráňavovej, Lucii Kertészovej, Zdenke Bujnovej nielen za nácvik, ale aj kostýmovú a dekoratívnu výbavu a predvedenie. Z tvorivej dielne pani učiteliek Nadi Patrovičovej, Miroslavy Grossovej, Zdenky Števankovej sme uvideli moderné tance kantry hudby, až nás usadených v kresle mykalo. Ďakujeme všetkým za všetko. Pánovi starostovi za privítanie i blahoželanie, účinkujúcim za milý kultúrny program, obecnému úradu za výzdobu, pohostenie, darčeky i zvečnenie v Pamätnej knihe.
Autor: PhDr.Irena Grácová

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Stavanie mája 30.04.2016

Predvečer prvého mája sa stáva celoobecným sviatko

Predvečer prvého mája sa stáva celoobecným sviatkom. Zídu sa mladí i starí rodičia, mnohí občania, aby sa potešili z účinkovania svojich detí i osadenia vymašľovaného mája. Ešte predtým ich pritiahla dychová hudba a spevy Tribečanky, ktorá sa naplno rozliehala obcou. Počas pracného osadzovania mája mladými hasičmi a prizerajúcich chlapov vyspievali všetky tradičné májové piesne krojované dievčence z Kovarčanky, ku ktorým sa pridala aj Nezábudka. Na oslavu vztýčeného mája deti z materskej školy to roztancovali vo folklórnom tóne a v ľudovom kroji, ako ich k tomu nacvičila pani učiteľka Vrábelová. Nezahanbili sa ani žiaci základnej školy z triedy pani učiteľky Zdenky Števankovej a do svojho ľudového tanca zamontovali aj prvky záhoráckeho tanca. Po privítaní starostu obce Ing.Andreja Čopíka i prípitku a jeho pozvaní do kultúrneho domu sa rozpútala veselica. Naši hudobníci si prilepšili, keď okrem spievania sólových piesní PaedDr.Petra Davidoviča, doprevádzala hudba aj z pleybeku. Dobrú náladu vyvolal aj ľúbivý repertoár piesní Petra Belana so svetelnými efektmi. Dobrý guláš osvedčeného majstra Dušana Gráca a jeho pomocníka Igora Kereka prispel k pohosteniu a guráž spravil aj bufet viacerým štangastom. Aj deti si prišli na svoje z rozvozu na hasičskom aute po obci.
Autor: PhDr.Irena Grácová

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Pochovávanie basy 6.2.2016

POCHOVÁVANIE BASY V OBCI DŇA 6.2.2016   Ešte

POCHOVÁVANIE BASY V OBCI DŇA 6.2.2016

Ešte nám nestihlo poriadne vytroviť od vianočných dobrôt a sladkostí, už sme vstúpili do ďalšej fázy tučného fašiangového „vykrmovania“. Prešli sme na iné vyprážané jedlá ako sú šišky, fánky, kapustné halušky s vyprážanou slaninou a vo veľkom hrnci uvarenou huspeninou. Nechýbala ani kapustnica s klobásou, údeninu, mäsom z vianočnej alebo fašiangovej zabíjačky. Fašiangové časy sme spolu ukončili fašiangovou veselicou.
Tá sa uskutočnila v sobotu 6. februára 2016 v spoločenskej sále Kultúrneho domu v Kovarciach. Zišlo sa nás neúrekom. Detí ako smetí v doprovode svojich rodičov a početných aktérov zábavného večera. Tí sa nám predviedli na pieseň „Dedinôčka“ od Kollárovcov s transparentmi a nápismi svojej totožnosti.
O svojej láske k folklóru, úcte ku krásnemu kovarskému kroju sa netajili speváčky a hlavné aktérky fašiangového večera z Kovarčanky, čo sme aj vyčítali z ich nápisu „Pevné pľúca“.
Krojované boli aj reprezentantky Nezábudky, ktoré nesklamali nápis „Pevný krok“ , hoci sa vekom radia medzi staršie.
Turisti ledva zmerali trasu sálou, unavení z horských ferrat v plnej výzbroji s batohmi, mačkami, čelovou baterkou, hrncami, úlomkami stromov, keď šúsom či zadkom skĺzali z vrcholcov. Hlavná turistka Renátka Šišmičová bola toho jasným dôkazom, ale aj turistické rodinky. Výrečným bolo aj ich heslo „ Dosiahnúť vrchol“.
Pomarančoví futbalisti zaručovali víťazstvá na zelenej tráve ako hold k nadchádzajúcemu jubileu kovarského futbalu. Podľa nápisu si mali dať „Pozor na ....nazdravie“, ale i na nohy, keďže boli iba v ponožkách. Kopačky nemá kto čistiť.
Poľovnícky stav sa nezaprie. Úhľadná uniforma prilákala aj ženy do tohto spolku, ktorý už vyše sedemdesiatročie chráni naše lesy a zver. Jeho stúpencami sú zväčša rodinní generační príslušníci. Tí s nápisom „Dobrú mušku„ to nevzdávajú.
Za nimi šli hasiči v plnej pohotovosti s krhlami, aby hasili prípadnú prebujnelú roztopašnosť, nebodajže oheň, ktorý rozpaľoval naše srdcia, ale hlavne ten vonkajší. O tom vypovedal aj ich nápis „Dobrú strýkačku“.
Rybári sa nepopýšili svojim úlovkom, veď v hlbokej sieti sa nekmitali živé ryby, ale sardinky v oleji. Ich maskáčový odev i nápis „Tichí a mokrí “ naznačoval, že ich ani voda ani dážď neodrádza od rybárskej závislosti a nielen LUH je ich doménou.
Ako posledný sa do sprievodu zapojil imigrant zo Saudskej Arábie (Miloš Buraj) a sám sa podľa nápisu privítal v našej obci.
Po tomto početnom defilé všetkých kovarských záujmových skupín uprostred sály vytvorili spoločný kruh a na pieseň „Mariša, pusu daj!“ sa zamiešali a striedali v tanci.
To bol začiatok dobrej zábavy, ktorú poprial aj pán starosta Ing. Andrej Čopík s poďakovaním všetkým, ktorí sa na jej príprave podieľali.
Po ochutnávkach šišiek a častungu z bufetu s možným posedením sa v zábave pokračovalo. Na parket nastúpili deťúrence, ktorým guráž pridávalo praskanie balónikov rozvešaných po celej sále s girlandami,
Prišlo prekvapenie večera. V doprovode kňaza – hlavného dirigenta (Miloša Buraja) nastúpili mníšky v bieločiernom habite, ktoré spočiatku cudnými pohybmi a následne v bujarom rytme rozpútali tanec na melódiu „Aleluja“ a dali tromfa speváckemu zboru z Troškovho Kameňáka. Dirigent tiež vystupňoval dirigovanie pomocou vešiaka i varešky tak, že vyletovali aj girlandy.
Celé početné obecenstvo s veľkokapacitnými štrnásťmiestnymi stolmi sa výborne bavilo na ich vystúpení a od smiechu sa uvoľnil žalúdok na konzum chutnej kapustnice. Po nej nasledoval vrchol večera – Pochovávanie basy. Za zvukov smútočného pochodu od Tribečanky ju na nosidlách vynášali mladí hasiči. Za nimi šli ženy – plačky. Srdcervúci plač a lamentácie utíšil príchod farára (Miloša Buraja) na vysvietenom papamobile so striežkou a pápežským erbom. Miništranti ho spojazdnili a okiadzali jeho cestu. Litánie v „latinčine“ odspieval kňaz a organista (Ing. Daniel Kutňanský) akoby tlmočil jej umieranie. V smútočnej reči kňaz vyzdvihol všetky cnosti basy – Doroty, ale spomenul aj jej neduhy, čo urýchlilo jej skon. Vyzval prítomných, aby štedrou oferou prispeli k pohrebným trovom, ktoré vybavila modleníčka (Zuzana Opatová).

Smútočná bola aj pieseň na melódiu Malej čiastky zeme, ktorou sa aj basa lúčila so všetkými, ktorých obveseľovala (slová piesne upravila: Bc.ZdenkaBujnová):


Nastáva nám ľudia smutná hodina,
už nám naša milá basa umrela.
Umrela, umrela, kde duša pôjde,
takú prechlastanú Peter nepríjme.

Pred nami už leží ako kus dreva, Tribečanka vraví, piť už netreba.
Bola si nám stále dobrou priateľkou, lúčime sa s tebou ako s frajerkou.

Lúčim sa aj s vami hasiči milí,
spolu sme hasili, spolu sme pili.
Mávajte hadice vždy len v pozore,
nech vy uhasíte oheň v stodole.

Nelezte turisti len v Tatrách na hory,
veď vaše nadšenie aj Hôrka zahojí. Turisti, turistky, fľaška do vaku,
nech si vypite pri táboráku.

Žienky naše milé, dobre robíte,
keď na trampolínach pilne cvičíte.
Len si vyskakujte hore a dolu,
budete mať štíhly zadok aj nohu.

Naši poľovníci dobre sa majte,
srnkám a diviakom pokoj už dajte. Krmelce jeleňom hojne naplňte
a flintičku večer rýchlo pripravte.

Ryby naše rybky v Luhu kovarskom, sem-tam si plávajú aj hore pupkom.
Ticho buďte ľudia, ideme na vec,
nech sa chytí na prút aj taký sumec.

Kovarčanka drahá s vami zostanem, spievajte, tancujte, zabávajte len.
A po Veľkej noci s Nezábudkou zas, ochotne a vrelo zabavíme vás.

A na záver chceme pozdrav odovzdať, futbalistov našich tiež povzbudzovať.
Len sa snažte ďalej, nech vám to strieľa, veľa gólov v sieti, do vlastnej netreba.

Rozžialené plačky zmierňovali svoj žiaľ chlipkaniu pálenky, ale pomáhalo aj kropenie. Otčenášom sa zaručovali, že v pôste už piť nebudú a prejdú na diétu, ale vegetariánmi sa nestanú. Ženy oplakávali odchádzajúce fašiangové časy piesňou s nápevom „Zahučali hory“, a „Čo je to za hora“ na počesť pochovávania basy a jej odkazu, aby sa „slopať prestalo“ až do Veľkej noci, kedy basa znovu ožije. Harmonikový doprovod robil Vladimír Križan.
Pohreb sa skončil, zábava pokračovala živou hudbou Tribečanky a diskotékovými skladbami Petra Belana so svetelnými efektmi.

Kovarské fašiangy majú svoju históriu a dobrú povesť. O nové nápady plné humoru a dobrej nálady, sa postarali členky Kovarčanky a komisie kultúry a športu, za čo im srdečne ďakujeme. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na obsahovom i organizačnom zabezpečení tohoročných fašiangov, včítane dôvtipného zápisu do Pamätnej knihy.


Autor: PhDr.Irena Grácová

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Kultúrne Vianoce 18.12.2015

KULTÚRNE VIANOCE 2015 v KOVARCIACH    Kultú

KULTÚRNE VIANOCE 2015 v KOVARCIACH

Kultúrne tradície v Mikroregióne Západný Tribeč úspešne pretrvávajú. V nedeľu 22.novembra 2015 sa v Nitrianskej Strede uskutočnila prehliadka speváckych súborov nášho regiónu, ktorej sa zúčastnili: domáca spevácka skupina Streďanka, folklórna skupina Kovarčanka, spevácko-hudobná skupina Krnčianka a spevácka skupina Lišňanka zo Solčian. Tieto súbory sú stálicami kultúry ľudového spevu, majú svoju dlhoročnú históriu a pritom vždy majú čo nové ponúknuť z nevyčerpateľnej studnice spevu nášho ľudu, jeho tradícií a zvykov, nielen v miestnych, regionálnych podmienkach, ale i celoslovenskej, ba poznajú ich aj v zahraničí. K radostnému a zábavnému odpoludniu prispeli aj domáci zabávači, ktorí vo svojom programe „Spieva celá rodina“ predviedli svoje herecké, spevácke, tanečné umenie so zmyslom skutočnej estrádno-zábavnej show. Všetci účastníci tohto skvelého podujatia srdečne ďakujú pani starostke Ing.Márií Majtánovej, ktorá sa zaslúžila o jeho usporiadanie spolu s ďalšími dobrovoľníkmi tejto obce.
18.decembra 2015 hostiteľom Kultúrnych Vianoc 2015 boli Kovarce. Hoci sa uskutočnili v časovom predstihu, všetci prežili dôstojnú a čarovnú ilúziu dvojitých Vianoc. Starší ich prežívali v spomienkach na svoje detstvo, mladší, mládež, deti spoznali, čo robilo Vianoce Vianocami: z povala visiaci stromček s prírodnou ozdobou, steny skrášlené výšivkami s nápismi: „Tam sa dobre darí, kde Boh s vami hospodári“, ornamentové taniere, poličky s hlinenou keramikou, mliečnikom, karafou, zrkadlo s visiacim vyšívaným strapcovitým uterákom, stôl prikrytý bielym utkaným obrusom, lavica, stolček, lampáše rôznych tvarov, veľkosti, ihličnaté halúzky a iné dobové rekvizity. Kultúrny program otvorili celé v bielom deti MŠ a na pieseň „Aleluja“ sa zvŕtali v pôsobivom tanci. Do prostredia slovenskej izby nás zaviedla krojovaná babička (Zdenka Bujnová), ktorá priúčala vnúčatá k dávnym zvykom. Spolu pripravovali štedrovečerný stôl – zapĺňali rohy stola pšenicou, lúšteninami, peniažtekmi, aby aj budúci rok bol taký štedrý. Dedko (Miloš Buraj) omotal reťaz okolo nôh stola, aby sa rodina udržala pohromade a pripravil „barborky“. O veštení na Luciu deťom porozprávala mama (Lenka Krajčová) a Lucie v bielom bez slova poometali všetkých účastníkov na javisku. Dedko zhotovil stolček bez jediného klinca. Keď v kostole stolček vydržal, vydržal aj život tvorcu. Dievčatá na Ondreja triasli plotom zvedavé, z ktorej strany psi brešú, odkiaľ príde ženích. Na scénu prichádzali koledníci – pastierikovia a anjel s darmi k ležiacemu Ježiškovi na slame. Každý z nich veršíkom zdôvodnil svoju štedrosť. Prišli aj koledníčky z Kovarčanky a odspievali krásne vianočné piesne a koledy, k čomu ich kontaktoval „organ“ s pánom organistom. Všetci sme boli spoluúčastníkmi tohto aktu, ktorý sa dial pred našimi očami a v nás, ktorý obsahovo a organizačne pripravila hlavne Bc.Zdenka Bujnová. Citovo zapôsobil aj Milan Ešše svojimi vianočnými piesňami. Seniorská skupina Nezábudka so cťou sa zhostila svojho vianočného programu. Streďanka svojimi chorálovými piesňami, krásnymi sólo – hlasmi s klávesovým doprovodom tak povznášala ducha Vianoc aj s vinšovačkami. Krnčianku zastupujú všetky generácie ako jedna veľká rodina s piesňami za zvukov harmoniky, basy, husieľ, rozdávajú radosť z javiska aj s účasťou obecenstva. Vyparádený Lidovec zo Solčian v originálnych krojoch, klobúkoch s mašľou, čižmách, harmonikou, ozembuchom, ozvučenou bakuľou, to rozospieval naplno s vinšami všetkých prianí, čo len človek človeku môže zaželať, čo aj patrične chytilo za srdce každého z nás. Nie nadarmo sa nazýva „čarovná flauta“, akou nás častoval maestro Igor Gogola, za čo vyslúžil spontánny aplauz. Otvorenie vianočného večera i jeho záver uskutočnil starosta obce Kovarce Ing.Andrej Čopík a poďakovanie za krásne Kultúrne Vianoce Mikroregiónu Západný Tribeč vyslovil pán Milan Morávka, starosta obce Čeľadince. V prítmí kinosály odznela spoločná pieseň Tichá noc, ako hymnus Vianoc. Celú výzdobu javiska pripravili – Zdenka Bujnová, Lenka Krajčová, Miloš Buraj, Rudolf Kyčerka, Zdenka Števanková, Zdenka Kováčiková a ostatné členky Kovarčanky. Ozvučenie pripravili Peter Belan a Vladimír Labuda. Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k ich obohateniu a spoluúčasti. Nie každý rok si môžeme dopriať takéto ozajstné Kultúrne Vianoce, a predsa nie každý si ich svojou účasťou doprial.

Autor: PhDr.Irena Grácová

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Darovanie krvi 7.11.2015

TERÉNNY ODBERKRVI V OBCI   Dňa 7.novembr

TERÉNNY ODBER
KRVI V OBCI

Dňa 7.novembra 2015 sa v našej obci už po druhýkrát v tomto roku uskutočnilo krásne podujatie „Terénny odber krvi“, ktoré zorganizovala Obec Kovarce v spolupráci s Národnou transfúznou službou v Nitre.
Od skorého rána pracovníčky obce, dobrovoľníci a pracovníci NTS pripravovali všetko potrebné pre hladký a príjemný priebeh tohto podujatia. Veľmi nás potešila skutočnosť, že veľa mladých ľudí ochotne hneď zrána prichádzali s úsmevom na tvári, v dobrej nálade, navzájom povzbudení a hlavne s dobrých srdiečkom venovať niečo zo seba aj úplne cudzím ľuďom, ktorí túto vzácnu tekutinu potrebujú. Po odbere mal každý darca pripravenú malú pozornosť v podobe darčeka, pohostenie a maškrtu.
Medzi darcami nechýbali znovu naši známi z marcového odberu, potešili nás naše odvážne dievčatá – prvodarkyne, rodinky s deťmi, vždy silné mamičky, ktoré nahrádzajú aj v tomto úkone svoje polovičky . Samozrejme, že sa našlo aj zopár silných a odvážnych mužov a chlapcov, ktorí sú krásnym príkladom pre ostatných. Ďakujeme našim spoluobčanom, ale aj obyvateľom susedných obcí – Ludanice, Solčany, či Topoľčany. Všetkým veľmi úprimne ĎAKUJEME!

Tejto krásnej akcie sa zúčastnilo vyše tridsať darcov, ktorým patrí náš
obdiv, dvadsiati štyria naplnili vaky vzácnou tekutinou:
STIERANKA Tomáš, KRAJČOVIČ Jozef, ŠKOTTOVÁ Dagmar, KRUMPÁLOVÁ Marcela, Bc.BUJNOVÁ Zdenka, JANÍKOVÁ Michaela, GRÁCOVÁ Katarína, KRISTOVÁ Alexandra, MIKLOVIČ Peter, ZELÍSKOVÁ Marta, BOŠANSKÝ Alexander, Mgr.LUKÁČIKOVÁ Zora, KROŠLÁK Ján ml., CHOTÁR Juraj, MIKULA Pavol, Ing.ŠEBESTOVÁ Lucia, Ing.ŠEBEST Martin, Mgr.KLAČANSKÁ Miroslava, KUNKEL Milan, OPÁT Michal, OPÁT Stanislav, BILIK Ladislav, KOŽUCHOVÁ Nikola, KUBALIAKOVÁ Viera.
Zároveň chceme poďakovať lekárovi a zdravotníckemu personálu z NTS v Nitre za láskavý prístup, pohodu a srdečnosť, ktorou nás obklopovali celé dopoludnie.

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Október - Mesiac úcty k starším - 11.10.2015

O K T Ó B E RMESIAC ÚCTY K STARŠÍMOsla


O K T Ó B E R
MESIAC
ÚCTY K STARŠÍM

Oslava Mesiaca úcty k starším
dňa 11.októbra 2015 v spoločenskej sále Kultúrneho domu v Kovarciach.

V otváracom príhovore, ktorý predniesla Helena Belanová, predsedníčka ZO JDS v Kovarciach vtipne a poeticky vyjadrila životnú cestu generácie tretieho veku. Srdečne privítala starostu obce Ing.Andreja Čopíka a všetkých účastníkov podujatia.
V Kultúrnom programe vystúpili deti materskej školy. Na začiatku bola pozdravná báseň detí, čoby moderátoriek, ako prejav úcty k starším. Krojovaní chlapci a dievčatká sa popárili v ľudových tancoch a guráž im pridal aj spontánny potlesk obecenstva. Folklórna skupina Kovarčanka sa predstavila piesňami Horehronia, ale aj ďalšími ľúbivými piesňami a zvučnými viachlasmi. Ďakujeme. Seniorská spevácka skupina zachraňovala povesť niekdajších lepších časov Nezábudky s výzvou a prosbou doplnenia o nových jej členov. Ako dôkaz vzájomného porozumenia sa k spevu pridružila aj časť obecenstva. Dvoma básňami v prednese Magdalény Mackovej a Danky Rybanovej preukázali, že aj starší vek má svoje čaro, ak pociťuje lásku a vďačnosť svojich detí. K príjemnému posedeniu pribudlo milé prekvapenie a darček pre každého účastníka od pána starostu. Srdečne ďakujeme aj za milú pohostinnosť.

Vážený pán starosta, milí seniori a prítomní!
Dovoľte, aby sme vo svojom vystúpení vyjadrili vďačnosť a prosbu. Vďaku prejavujem minulým starostom i súčasnému starostovi, ktorí nám každoročne pripravili oslavu na počesť Mesiaca úcty k starším. Nesmierne si vážime túto udalosť, ktorou sa nám dostáva cti i zadosťučinenia ako občanom, rodičom a seniorom v jeseni nášho života. Áno, naša púť vstúpila do poslednej fázy. Je len na každom z nás, ako zužitkujeme našu životnú činorodosť. Jedni si kladú za cieľ, že už dosť, už stačilo, veď som na zaslúžilom odpočinku. Iní zase chcú dobehnúť to, čo v živote nestihli v starostlivosti o rodinu, záhradku alebo svoje záľuby a záujmy. Tretí vek je však aj príležitosťou pre mnohých, ako vytvárať nadhodnotu v pokročilom veku.
Kedysi pred šestnástimi rokmi, keď sme založili našu dôchodcovskú organizáciu, ale najmä pred dvanástimi rokmi, keď sme dostali od obce do vienka klub dôchodcov, akú činnosť vyvíjať v našom klube a Jednote a podľa neho sme orientovali naše dianie. Usporiadali sme celoobecnú výstavu s vyše sto exponátmi prevažne výtvarnej tvorby našich členov a občanov. Uskutočňovali sme kultúrno-vlastivedné zájazdy po Slovensku a v zahraničí, čerpali sme relax v kúpeľoch i v prímorských krajoch, inštalovali sme parčík pred klubom, založili sme seniorskú spevácku skupinu Nezábudka. Spočiatku nás bolo len deväť. Prirodzeným úbytkom v priebehu času odišlo z nej desať speváčok. Veľmi pekne ďakujem za ich obetavosť a zásluhy. Dnes sa Vám predstavujeme v najnižšom počte zloženia. Aj dnešný repertoár je len reprodukciou naspievaných piesní.
Preto vás milí mladší seniori veľmi pekne prosíme, aby ste ochotne prijali našu prosbu a doplnili naše rady. Nejde tu len o uchovanie Nezábudky na ďalšie desaťročia, ale aj o spestrenie a obohatenie vášho života, veď s piesňou je život krajší. Je to aj prejav vďačnosti a vklad do kultúrnosti a príležitosti jej úspešného rozvoja a reprezentácie Kovariec pri rôznych podujatiach a pódiách. Vzhľadom na jej úspešnú minulosť nepripusťme koniec jej histórie. Pri osobných osloveniach mladších seniorov sa stretávame s výhovorkami a sťažnosťami na „nedostatok času“, alebo iných výpovedí. Z úprimného srdca vám zaručujeme pohodu a spríjemnenie vášho života medzi nami. Vyšším vekom sú ozdobené aj ďalšie kultúrne telesá v obci ako je Tribečanka a Kovarčanka. Až mi je úprimne ľúto pána Milana Ondruša či pána Darmu, ako sa fyzicky mocujú s ťažkým bubnom či iným hudobným nástrojom. Vďačne a radi by zaučili mladších nasledovníkov. Signál vyššieho veku ohrozuje kultúrnu budúcnosť obce.
Zo všetkých staníc televíznej obrazovky vidíme snahu naj dedinky na Slovensku. Prečo by sme nemali aj my k nej patriť? V dnešnom vyspelom a konkurenčnom svete priznať sa „Ja na to nemám,“ nám nepristane. Pričiňme sa, čo ešte dokážeme! Verím, že sa tak stane, za čo vám vopred srdečne ďakujeme.
(Príhovor PhDr.Ireny Grácovej prednesený dňa 11.10.2015 pri stretnutí dôchodcov pri príležitosti Mesiaca októbra – mesiac úcty k starším).
PhDr.Irena Grácová
JDS ZO Kovarce

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Posvätenie kríža v obci

HODOVÉ SLÁVNOSTI   V dňoch 12.–14.septembra

HODOVÉ SLÁVNOSTI

V dňoch 12.–14.septembra sme v našej farnosti slávili hodové slávnosti. Tentokrát sme ich mali obohatené a veľmi príjemne spestrené. Totižto slávnosťami sme začali už 10.9., kedy sa u nás konala rekolekcia - stretnutie kňazov dekanátu, do ktorého patrí farnosť. Kňazi sa zišli na duchovno-pracovné stretnutie. Spoločne sa modlili, slúžili „predhodovú“ sv.omšu zo sviatku Povýšenia sv.Kríža a riešili rôzne pracovné záležitosti. Hlavným celebrantom sv.omše bol Štefan Bukovan, farár z Bošian a spolu s ním ďalších desať kňazov. V kázni nám okrem iného prerozprával aj legendu, ako sa z relikvií troch nájdených krížov určil Kristov kríž: k chorej žene prikladali jednotlivé úlomky krížov a pri jednom z nich sa žena zázračne vyliečila. Tak ľudia spoznali, že to bude ten pravý - Kristov kríž. Taktiež povedal, že ľudia si svoje trápenia vysvetľujú príslovím „Koho Pán Boh miluje, toho krížom navštevuje.“ Ale nie je to celkom tak, pretože Boh nie je ten, ktorý sa chce pozerať na to, ako sa trápime, či trpíme. On je predsa Ten, ktorý nám pomáha kríže niesť.
Slávnosťami sme pokračovali v nedeľu o 10.30 hod. pri zdravotnom stredisku - požehnaním zreštaurovaného kríža, ktorý bol predtým umiestnený na križovatke pri Pomníku padlých. Tento kríž pochádza z roku 1773. Potom sme sa v sprievode presunuli do kostola na sv.omšu, ktorú celebrovali náš rodák Marek Rybanský a náš pán farár Ondrej Tepličanec. Pán farár Rybanský v kázni zaspomínal na kňazov pôsobiacich v našej farnosti a na ich zásluhy, ktoré sa pričinili o naše duchovné i hmotné vzrasty; i na minulé časy, kedy u nás dosť značne pôsobil komunizmus. Ale ani vtedy veriaci nezostali nečinní, ale práve naopak. Stretávali sa v kostole na modlitbách a bohoslužbách, kde s vierou a pohľadom upretým na kríž, dokázali zvládnuť vtedajšiu dobu a dokázali svoju vieru odovzdať aj svojim deťom. Po sv.omši sme prešli von k farskej budove a tam Marek Rybanský požehnal pamätnú tabuľu venovanú Dr.Štefanovi Gallovi, kňazovi pôsobiacemu v našej farnosti. Izraelský štát mu udelil titul „YAD VASHEM“ – spravodlivý medzi národmi, pretože počas 2.svetovej vojny zachránil mnohým Židom životy. I takýmto spôsobom sa rozhodol náš pán farár vzdať hold človeku, ktorý mal srdce otvorené nielen pre kresťanov katolíkov.
Mgr.Veronika Danišová


Dr.Štefan Gallo

Jednou zo sprievodných akcií počas hodových dní a víkendu v Kovarciach, bola aj malá, ale významná slávnosť, kedy si prišli zúčastnení zaspomínať a pripomenúť si veľkosť človeka, ktorý v našej obci pôsobil. Na miestnej fare sa uskutočnilo odhaľovanie pamätnej tabule na počesť bývalého farára, ktorý s tými staršími z nás v rokoch 1953- 1962 v tejto obci žil. Dr.Štefan Gallo je ten človek, ktorému sa takýmto spôsobom vzdala pocta a pripomenula sa miestnym aj návštevníkom jeho výnimočnosť.
Keď bol v roku 1953 po dvoch rokoch nútených prác v Hájku v okrese Kladno prepustený a pridelený ako správca farnosti do Kovariec, nebol už najmladší. V tom čase mal už po sedemdesiatke, ale vôbec sem neprišiel iba dožiť. Pamätajú si na neho ako na človeka s obrovskou vitalitou a prirodzenou autoritou, ktorý bol skutočným príkladom morálky a pevných postojov.
Narodil sa 23.12.1882 v Kolároviciach v okrese Bytča. Po ukončení základného vzdelania odchádza s podporou a na radosť svojich rodičov do kňazského seminára do Nitry. Ako nadaný študent sa v roku 1905 už ako doktor scholastickej filozofie rozhodol pokračovať v štúdiách v Ríme, kde bol v roku 1908 vysvätený za kňaza. O rok neskôr obhájil svoju dizertačnú prácu a bol mu udelený titul doktor teológie.
Svoje kňazské poslanie začal ako kaplán napĺňať v Trenčianskej Teplej, neskôr krátko pôsobil na viacerých farách, dlhšie pobudol v Pruskom - od roku 1914, kým v roku 1935 prichádza slúžiť na faru do Iregu, dnešný Jarok, odkiaľ má blízko do Nitry, kde popri správe farnosti prednáša a vyučuje v Kňazskom seminári. V Iregu ho zastihla aj Druhá svetová vojna.
Počas perzekúcií židovského obyvateľstva počas vojny v Nitre a okolí sa Štefan Gallo priamo, alebo intenzívnym prispením, podieľal na záchrane života 35 Židov. Úzko pri tom spolupracoval s nitrianskym biskupom Karolom Kmeťkom. Túto ich spoluprácu sa podarilo úspešne zdokladovať a dosvedčiť aj Robertovi Freundovi, ktorý sa po viac ako pol storočí prežitom v Izraeli na adresu Štefana Galla vyjadril nasledovne:
"Dr.Štefan Gallo bol vysoko inteligentný a veľmi dobrý človek, farár v dedine Ireg. Mne zachránil život. Býval som u neho určitý čas na fare, vydával ma za jeho príbuzného a pri omšiach som miništroval. Bol som malé dieťa, mohol ma ľahko prehovoriť, pôsobiť na mňa a prekrstiť ma. Nikdy to neurobil. Pred jedlom sa vždy modlil a mne hovorieval: Ty sa modli ako vieš. Bol som s ním v písomnom styku až do jeho smrti v roku 1970 a viem, že v totalitnom režime i počas druhej svetovej vojny mával veľké nepríjemnosti. Nikdy ho to neodradilo každému a vždy povedať pravdu. Do smrti si budem ctiť jeho pamiatku!".
Robert Freund bol doteraz posledným z 35 svedkov, ktorí vypovedali o činnosti Štefana Gallu počas Druhej svetovej vojny. Izraelský štát v snahe upozorniť na neprávosti páchané počas nej a z vďaky tým, ktorí sa im pokúsili zabrániť napriek nasadeniu vlastného života, udeľuje ľuďom ako bol Dr.Štefan Gallo ocenenie pod názvom Yad Vashem, Spravodlivý medzi národmi.
Za svoju činnosť počas vojny a bezprostredne po nej bol však „odmenený“ aj iným spôsobom. Rozmáhajúci sa komunistický režim ho v rámci protináboženských akcií, ktoré prebiehali na území celej republiky, spolu s mnohými inými odporcami režimu odsúdil na dva roky nútených prác v pracovnom tábore v Hájku. Nezlomilo ho to však a v tábore sa rýchlo zaradil medzi významné osobnosti v radoch odsúdených a uväznených kňazov.
Yad Vashem je zvláštne, ale veľké vyznamenanie. Každé z týchto ocenení je originál. Označenie toho Gallovho je 10 018. Číslami aj fašisti v koncentračných táboroch označovali tých, ktorí boli určení na smrť. Toto číslovanie však je iného charakteru. Po vojnách, nielen tej Druhej svetovej, sa udeľujú rôzne ocenenia, rády a štátne vyznamenania za víťazstvá v rôznych bitkách, za porážku nepriateľa, či rôzne individuálne hrdinské činy. Yad Vashem však nie je vyznamenanie, ktoré sa udeľuje za činy, kde je hlavným hrdinom smrť a samozrejmosťou je použitie zbrane. Udeľuje sa za činy hlbšieho charakteru, za lásku k blížnemu a za záchranu ľudských životov. Nielen k blížnemu rasovo, etnicky či nábožensky a za lásku k niekomu známemu či rodiny. Štefan Gallo ochraňoval a pomáhal cudzím ľuďom, zachraňoval životy príslušníkov Židovského národa, ktorých tu mnohí, ak nie väčšina, nechceli. Podobná otázka rezonuje v našej spoločnosti aj v dnešnej dobe a nestráca ani 70 rokov po vojne svoju aktuálnosť. Gallo sa svojho ocenenia nedožil, dostal ho in memoriam. Zomrel a pochovaný bol v Žabokrekoch nad Nitrou ako 88 ročný. Dnes si na jeho hrobe môžeme prečítať: Blahoslavení, ktorí mnohých vyučovali spravodlivosti.
Peter Gerši

Posvätenie svätého kríža pri zdravotnom stredisku

Posvätenie svätého kríža pri zdravotnom stredisku

Posvätenie svätého kríža pri zdravotnom stredisku

Posvätenie svätého kríža pri zdravotnom stredisku

Požehnanie pamätnej tabule - venovaná Dr. Štefanov

Požehnanie pamätnej tabule - venovaná Dr. Štefanovi Gallovi


 
 

 

 

Oslavy 71. výročia SNP

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Hody na Gedelove 21.6.2015

HODY NA GEDELOVE21.6.201521.jún 2015 bol t


HODY NA GEDELOVE
21.6.2015

21.jún 2015 bol trojjediným dňom: Dňom otcov, letného slnovratu a hodovou slávnosťou na Gedelove pri sv.kríži na hranici katastra obcí Kovarce, Súlovce a Oponice. Pre všetkých účastníkov tejto slávnosti bol posvätným dňom. Už po šiestykrát sa uskutočnila hodová slávnosť na Gedelove od vysvätenia obnoveného kríža. Čím bola posledná slávnosť pamätnou a tým aj historickou? Návštevou nášho najvyššieho duchovného otca Nitrianskej diecézy Mons. prof. ThDr. Viliama Judáka. Napriek vrtkavému počasiu neodradila táto udalosť dav cca 350 ľudí z blízkeho i širokého okolia, aby sa zjednotil a upevnil vo svojom vierovyznaní. Prispela k tomu najmä slávnostná reč hlavného celebranta svätej omše nášho biskupa. Z obsahu jeho myšlienok si snáď každý vzal za svoje, že človek bez viery, aj keď môže mať všetko – duchovne i materiálne, je prázdny. Sila viery upevňuje a motivuje človeka k činom a dobrým skutkom. V lone krásnej zelenej prírody, cez klenbu stromov, predierajúcej sa modrej oblohy i zábleskov slnka i vzácnych daždivých kvapiek sme hlbšie precítili tieto dary života. Stáva sa však, že sa k nim správame neraz macošsky. Preto nech nás a všetkých ľudí sveta povzbudzuje najnovšia pápežská encyklika o ochrane životného prostredia a jeho obrodzovaní. Naša matka Zem a pôda – naša živiteľka nech nás živí našou vlastnou zásluhou a nie plné regály z veľkých obchodov. Snahou našich otcov a predkov bolo aj vycestovať za zárobkom, hoci do zámoria, aby mal na kúsok poľa a svojho domu. Dnes sa staviame ľahostajne k ich zveľaďovaniu a vlastnej zdravšej obžive. Po návrate zo slávnosti sme mohli konfrontovať tieto myšlienky s televíznymi správami, keď americkí prezidentskí kandidáti protirečivo reagovali na pápežovo posolstvo a chápali ho politicky. Každý mysliaci tvor vie, že morálny apel na ľudstvo je právom a povinnosťou najvyššieho pozemského otca. K nezabudnuteľnosti prežitého nedeľného odpoludnia prispeli duchovní predstavitelia: Mons. prof. ThDr. Viliam Judák – nitriansky diecézny biskup, Miroslav Šidlo – sekretár, vdp.Ondrej Tepličanec – farár farnosti Kovarce, vdp.Juraj Nuota – farár farnosti Oponice, vdp.Anton Kováčik – dekan dekanátu Bošany, ThDr.Jozef Švercel – farár farnosti Nitrianska Streda, vdp.František Kovacs – farár farnosti Sikelnička, vdp.Dušan Kajanovič – farár farnosti Ludanice, organista, folklórna skupina Kovarčanka, terchovská muzika z Preselian, harmonikár i žlto dekorovaní cyklisti z Ludaníc, starostovia obce Kovarce, Oponice, Súlovce a všetci prítomní nášho regiónu, za čo im patrí naše poďakovanie.
Osobitnú vďaku vyjadrujeme organizátorom tohto veľkolepého podujatia, darcom pochúťkového občerstvenia a pohotovým dovozcom obecenstva.
Nech myšlienky, slová, priateľské vzťahy pretrvajú a stanú sa odozvou i prienikom do rodín účastníkov a širokej verejnosti!
Spracovala: PhDr. Irena Grácová

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Deň detí 30.5.2015

MDD v našej obci ...Myšlienka medzinárodného


MDD v našej obci ...

Myšlienka medzinárodného dňa deti vznikla na svetovej konferencii pre blaho deti v Ženeve, vo Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaným a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo v svojich krajinách takýto deň s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. Práve 1.jún je sviatkom detí vo viac ako 21 krajinách na svete.
Dňa 30.mája sa aj v našej obci uskutočnilo športovo – kultúrne podujatie k MDD. Od 14.00 hod. sa na futbalovom ihrisku pohybovali vo veľkom počte deťúrence od tých najmenších až po tie vekovo staršie. Postupne sa zapojili do rôznych športových súťaží: skok vo vreci, vozenie vo fúriku, zručnosť s nosením vody až po chytanie cukríkov po ležiačky. Niektoré deti sa nevedeli odrhnúť od trampolíny, iné zase miestnych poľovníkov nenechali vydýchnuť pri streľbe zo vzduchovky, no a tí odvážnejší si vyskúšali aj zlaňovanie. Pri ukážke kynológov sme aj niektorí dospelí obdivovali výdrž psov zavesených na cvičnom rukáve. Drobizg dostal do varu aj tradičný dážď z požiarnickej prúdnice a jazda na hasičskom aute len umocnila skvelú atmosféru. Do toho všetkého nám všade pobehovali rôzne pomaľované postavičky, doplnené peknými účesmi dlhovlasých slečien, za čo patrí vďaka starším žiačkam našej základnej školy. Počas celého dňa nám spríjemňoval náladu hudobným doprovodom miestny DJ Peter Belan. Koník s vlečkou bol takisto veľkým zážitkom pre všetky deti, ktoré vozil pomaly až do vyčerpania svojich síl.
Veľká vďaka patrí celému kolektívu komisie športu a kultúry a tiež dobrovoľníkom, ktorí prišli a boli ochotní niečo spraviť pre všetky naše deti.

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Deň matiek 14.5.2015

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Stavanie mája 30.4.2015

Varenie gulášu

Varenie gulášu

Viazanie stužiek na máj

Viazanie stužiek na máj

Viazanie stužiek na máj

Viazanie stužiek na máj

Príhovor starostu obce

Príhovor starostu obce


 
 

 

 

70. výročie oslobodenia obce

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Deň učiteľov 27.3.2015

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Darovanie krvi 21.3.2015

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Pochovávanie basy 15.2.2015

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Ustanovujúce zastupiteľstvo 2.1.2015

Slovenská hymna

Slovenská hymna

bez názvu
Vyhlásenie výsledkov komunálnych volieb predsedníč

Vyhlásenie výsledkov komunálnych volieb predsedníčkou volebnej komisie p. Máriou Kováčikovou

Zloženie sľubu starostu obce Ing. Andreja Čopíka

Zloženie sľubu starostu obce Ing. Andreja Čopíka


 
 

 

 

Divadelné predstavenie Žala naša Anička 22.11.2014

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Október - Mesiac úcty k starším 12.10.2014

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Oslavy 70. výročia SNP

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Hody na Gedelove 22.6.2014

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Venčeková slávnosť ZŠ 20.6.2014

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Spevy domova 2014 - 14.6.2014

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

MDD v obci 7.6.2014

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Deň matiek 11.5.2014

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Stavanie májov 30. 4. 2014

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Pochovávanie basy 1. 3. 2014

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

10. výročie založenia speváckej skupiny Nezábudka a Mesiac úcty k starším

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Hody na Gedelove 16. 6. 2013

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Deň matiek 12. 5. 2013

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Stavanie májov 30.4.2013

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Pochovávanie basy 12. 2. 2013

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Ľudia s ľuďmi v údolí rieky Nitry 6. 10. 2012

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Jánske ohne 23. 6. 2012

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Hody na Gedelove 17. 6. 2012

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Deň učiteľov 22.3.2012

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Pochovávanie basy 4. 3. 2012

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Driapanie peria 10. 12. 2011

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Pochovávanie basy 4.3. 2011

bez názvu


Autor: OcÚ Kovarce

bez názvu


Autor: OcÚ Kovarce

bez názvu


Autor: OcÚ Kovarce

bez názvu


Autor: OcÚ Kovarce


 
 

 

 

Deň učiteľov 28.3 2011

bez názvu
bez názvu


Autor: OcÚ Kovarce

bez názvu


Autor: OcÚ Kovarce

bez názvu


Autor: OcÚ Kovarce


 
 

 

 

dnes je: 23.7.2019

meniny má: Oľga

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka