Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Kovarce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 16-30 z 162
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
76BeliDent, s.r.o. 956 15 Kovarce 159Zmluva o nájme nebytových priestorovNájom Zdravotného strediska1 076,10 €3.1.2019nestanovený
75Pizzéria Reštaurácia Žovinec, Kovarce 459, 956 15 KovarceZmluva o poskytovaní stravyDodávka stravy pre zamestnancov obce Kovarce0,00 €4.12.2018nestanovený
1/2018Bánovská regionálna rozvojová agentúra, Školská 31/22, 957 01 Bánovce nad BebravouZmluva o dieloVypracovanie a odovzdanie žiadosti na Environmentálny fond - Triedený zber komunálneho odpadu obce Kovarce 690,00 €16.11.2018nestanovený
74Global Stav, s.r.o., Dolné Jaseno 90, 038 02 Turčianske Jaseno Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle ! 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom zneníRekonštrukcia elektroinštalácie Základnej školy Kovarce 109 403,36 €10.11.2018nestanovený
73TextilEco a.s., organizačná zložka, Panenská 24, 811 03 BratislavaZmluva o zbere a zhodnotení odpaduZber a preprava zložiek komunálneho odpadu - šatstvo, textílie, odpady inak nešpecifikované - obuv0,00 €6.11.2018nestanovený
128403 08U03Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 BratislavaZmluva č.128403 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotáciePoskytnutie podpory z fondu formou dotácie za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu Zberný dvor Kovarce 133 156,00 €9.10.2018nestanovený
KE054/1Poľnohospodárske družstvo TRÍBEČ Nitrianska Streda, Družstevná 792/73, 956 17 SolčanyZmluva č.KE054/1 o nájme pozemkov na poľnohospodárske účly pri prevádzkovaní podnikuPrenájom poľnohospodárskej pôdy v k.ú.Kovarce o celkovej výmere 11.9602 ha 362,07 €9.10.20181.9.2028
72Group eu, s.r.o. Kovarce 464, 956 15 KovarceZmluva o dieloRekonštrukcia požiarnej zbrojnice - stavebné práce32 509,61 €26.9.2018nestanovený
RG2018101078RECYKLOGROUP, a.s., Záhradnícka 51, BratislavaZmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalovSpolupráca pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci0,00 €20.9.2018nestanovený
179/2018Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu v zmysle VZN č.5/2015 v znení neskorších zmien"Rodinný turistický výlet"1 800,00 €20.7.201812.12.2018
71Cesty, s.r.o., Cabajská 28, 949 01 NitraZmluva o dieloOprava miestnej komunikácie v obci Kovarce ul. Štúrova31 800,00 €31.7.201821.9.2018
2/2018/OFKObecný futbalový klub Kovarce, Kovarce 461, 956 15 KovarceZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce KovarcePoskytnutie finančnej dotácie zo schváleného rozpočtu Obce Kovarce na rok 2018 7 500,00 €27.7.201831.12.2018
70Mgr. art. Tomáš Haviar, Gogoľova 18, MartinZmluva o dielo na zabezpečenie PD vstupni architektonická štúdia a projekt pre stavebné povololenie pre stavbu Obnova verejného priestoru v okolí rk kostola sv. Mikuláša, KovarceObnova verejného priestoru vokolí rk kostola sv. Mikuláša Kovarce4 750,00 €26.6.201830.7.2018
733Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva č.733/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č.2/2014 v znení neskorších zmienÚhrada nákladov na podporu kultúry "Október - Mesiac úcty k starším"1 700,00 €11.7.201812.12.2018
392Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva č.392/2018 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN NSK č.2/2014 v znení neskorších zmien Športom pohybom a zábavou upevňujeme rodinu1 000,00 €28.6.201812.12.2018
Položky 16-30 z 162


Úvodná stránka