Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Kovarce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 16-30 z 170
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
201902Občianske združenie SPOKOJNOSŤ, Pribinova 72/14, TopoľčanyZmluva č. 201902 o zabezpečení poskytnutia opatrovateľskej služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z.Zabezpečenie poskytnutia opatrovateľskej služby 0,00 €3.5.2019nestanovený
82Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyzáväzok Prevádzkovateľa zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v Zmluve a umožniť pripojenie Žiadateľa do DS, záväzok Žiadateľa uhradiť Prevádzkovateľovi cenu za pripojenie vo výške a spôsobom uvedeným v Zmluve.0,00 €3.4.2019nestanovený
1/2019/OFKObecný futbalový klub Kovarce, Kovarce 461, 956 15 KovarceZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce KovarcePoskytnutie finančnej dotácie zo schváleného rozpočtu Obce Kovarce na rok 201912 000,00 €2.4.201931.12.2019
81STAVMAT Kovarce s.r.o., Kovarce 505, 956 15 KovarceZmluva o výpožičke č.2/2019 Parcela č.347/4 - ostatná plocha0,00 €22.3.2019nestanovený
80MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 08 BratislavaZmluva o združených dodávkach zemného plynu č.SC2019/028/Obec Kovarceopakovane dodávať zemný plyn24,50 € (jednotková)14.3.201931.12.2020
79K2 ateliér, s.r.o., Dlhá 16/2, 949 01 NitraZmluva o dieloVypracovanie dokumentácie: Zmeny a doplnky č. 1 k územnému plánu obce Kovarce11 520,00 €2.3.20192.3.2022
78Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyPripojenie do distribučnej sústavy, uhradenie ceny za pripojenie0,00 €20.2.2019nestanovený
77Juraj Matejov, Kovarce 228Zmluva o výpožičke č.1/2018 uzatvorená v zmysle ust. § 659a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom zneníVýpožička parcely č.450/53 - orná pôda0,00 €7.2.201917.12.2019
76BeliDent, s.r.o. 956 15 Kovarce 159Zmluva o nájme nebytových priestorovNájom Zdravotného strediska1 076,10 €3.1.2019nestanovený
75Pizzéria Reštaurácia Žovinec, Kovarce 459, 956 15 KovarceZmluva o poskytovaní stravyDodávka stravy pre zamestnancov obce Kovarce0,00 €4.12.2018nestanovený
1/2018Bánovská regionálna rozvojová agentúra, Školská 31/22, 957 01 Bánovce nad BebravouZmluva o dieloVypracovanie a odovzdanie žiadosti na Environmentálny fond - Triedený zber komunálneho odpadu obce Kovarce 690,00 €16.11.2018nestanovený
74Global Stav, s.r.o., Dolné Jaseno 90, 038 02 Turčianske Jaseno Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle ! 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom zneníRekonštrukcia elektroinštalácie Základnej školy Kovarce 109 403,36 €10.11.2018nestanovený
73TextilEco a.s., organizačná zložka, Panenská 24, 811 03 BratislavaZmluva o zbere a zhodnotení odpaduZber a preprava zložiek komunálneho odpadu - šatstvo, textílie, odpady inak nešpecifikované - obuv0,00 €6.11.2018nestanovený
128403 08U03Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 BratislavaZmluva č.128403 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotáciePoskytnutie podpory z fondu formou dotácie za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu Zberný dvor Kovarce 133 156,00 €9.10.2018nestanovený
KE054/1Poľnohospodárske družstvo TRÍBEČ Nitrianska Streda, Družstevná 792/73, 956 17 SolčanyZmluva č.KE054/1 o nájme pozemkov na poľnohospodárske účly pri prevádzkovaní podnikuPrenájom poľnohospodárskej pôdy v k.ú.Kovarce o celkovej výmere 11.9602 ha 362,07 €9.10.20181.9.2028
Položky 16-30 z 170


Úvodná stránka