Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Kovarce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 46-60 z 162
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
58MAPA Slovakia Digital, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD-Kovarce-01Implementovať a importovať digitálne mapy a databázy dodané Objednávateľom1 300,00 €3.1.2018nestanovený
57Martin Števanka, Kovarce 400, 956 15 KovarceZmluva o nájme nebytových priestorovNájom nebytového priestoru o celkovej výmere 17,3 m21,00 €nestanovený30.11.2018
56Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré MestoZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-511-02794, Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-511-02794Modernizácia a vybavenie obecnej knižnice1 500,00 €nestanovenýnestanovený
55Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 BratislavaZmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci KovarceRealizácia národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovanie futbalovej infraštruktúry v rokoch 2017 a 201840 000,00 €5.12.2017nestanovený
54innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 BratislavaZmluva o združenej dodávke plynu pre odberateľov kategórie maloodber - firmy a organizácieDodávka plynu0,00 €22.8.2017nestanovený
53Marián Čitársky, Kovarce 310, 95615 KovarceZmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č.116/1990 Zb. v platnom zneníNájom miestnosti o výmere 12 m2, nachádzajúcu sa na prízemí Základnej školy, Kovarce 164, parc.č.351/2480,00 €9.8.201730.6.2018
52Cesty, s.r.o., Cabajská 28, 949 01 NitraZmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníkaOprava a modernizácia chodníka na ulici Nitrianskej v časti od hlavnej križovatky po ulicu Cintorínsku27 264,84 €2.8.201713.9.2017
51Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Hrdovicka Nitrianska Streda - Kovarce - úsek KovarceNájomná zmluvačasť parcely č.355/5 o výmere 15 m20,00 €21.6.201720.6.2017
Zmluva č.554/2017Nitriansky samosprávny kraj, Rázusová 2A, 949 01 NitraZmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č.2/2014 v znení neskoršej zmenyDotácia na úhradu nákladov na podporu kultúry Október - Mesiac úcty k starším1 500,00 €22.6.201712.12.2017
Zmluva č.126/2017Nitriansky samosprávny kraj, Rázusová 2A, 949 01 NitraZmluva č.126/2017 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu v zmysle VZN č.5/2015 v znení neskoršej zmenyDotácia na úhradu nákladov na podporu rozvoja cestovného ruchu "Vyhotovenie a osadenie informačných tabúľ v obci"1 800,00 €16.6.201712.12.2017
Zmluva č.305/2017Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva č.305/2017 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN NSK č.2/2014 v znení neskoršej zmenyDotácia na úhradu nákladov na podoru športu "Športuje celá rodina"1 700,00 €15.6.201712.12.2017
3/2017/OFKObecný futbalový klub Kovarce, Kovarce 461, 956 15 KovarceZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce KovarcePoskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu obce Kovarce na rok 20173 000,00 €13.6.201731.12.2017
1-59592085603Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služiebBalík Biznis linka M19,99 € (jednotková)17.5.2017nestanovený
Zmluva č.37444Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníkaDotácia pre Dobrovoľný hasičaský zbor obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá3 000,00 €15.6.201710.9.2017
Enviro06/2017JA-BL-KO ct, s.r.o., J.M.Hurbana 2, 94001 Nové ZámkyZmluva o dielo č. Enviro06-2017Vyhotovenie Žiadosti v súlade s príslušnou príručkou príp. metodickým pokynom, ktoré budú v súvislosti s Opatrením a Výzvou zverejnené Ministerstvom životného prostredia 799,00 €14.3.2017nestanovený
Položky 46-60 z 162


Úvodná stránka