Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Kovarce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 46-60 z 156
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
52Cesty, s.r.o., Cabajská 28, 949 01 NitraZmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníkaOprava a modernizácia chodníka na ulici Nitrianskej v časti od hlavnej križovatky po ulicu Cintorínsku27 264,84 €2.8.201713.9.2017
51Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Hrdovicka Nitrianska Streda - Kovarce - úsek KovarceNájomná zmluvačasť parcely č.355/5 o výmere 15 m20,00 €21.6.201720.6.2017
Zmluva č.554/2017Nitriansky samosprávny kraj, Rázusová 2A, 949 01 NitraZmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č.2/2014 v znení neskoršej zmenyDotácia na úhradu nákladov na podporu kultúry Október - Mesiac úcty k starším1 500,00 €22.6.201712.12.2017
Zmluva č.126/2017Nitriansky samosprávny kraj, Rázusová 2A, 949 01 NitraZmluva č.126/2017 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu v zmysle VZN č.5/2015 v znení neskoršej zmenyDotácia na úhradu nákladov na podporu rozvoja cestovného ruchu "Vyhotovenie a osadenie informačných tabúľ v obci"1 800,00 €16.6.201712.12.2017
Zmluva č.305/2017Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva č.305/2017 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN NSK č.2/2014 v znení neskoršej zmenyDotácia na úhradu nákladov na podoru športu "Športuje celá rodina"1 700,00 €15.6.201712.12.2017
3/2017/OFKObecný futbalový klub Kovarce, Kovarce 461, 956 15 KovarceZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce KovarcePoskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu obce Kovarce na rok 20173 000,00 €13.6.201731.12.2017
1-59592085603Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služiebBalík Biznis linka M19,99 € (jednotková)17.5.2017nestanovený
Zmluva č.37444Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníkaDotácia pre Dobrovoľný hasičaský zbor obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá3 000,00 €15.6.201710.9.2017
Enviro06/2017JA-BL-KO ct, s.r.o., J.M.Hurbana 2, 94001 Nové ZámkyZmluva o dielo č. Enviro06-2017Vyhotovenie Žiadosti v súlade s príslušnou príručkou príp. metodickým pokynom, ktoré budú v súvislosti s Opatrením a Výzvou zverejnené Ministerstvom životného prostredia 799,00 €14.3.2017nestanovený
2017/ZODTopPrimo s.r.o., Krátka 4204/12, 955 01 TopoľčanyZmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác Rekonštrukcia podlahy v telocvični Základnej školy Kovarce, 164 uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníkaRekonštrukcia podlahy v telocvični základnej školy  100 396,68 €21.2.201722.3.2017
2/2017/OFKObecný futbalový klub Kovarce, Kovarce 461, 956 15 KovarceZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Kovarceposkytovanie finančnej dotácie zo schváleného rozpočtu Obce Kovarce na rok 20178 000,00 €9.2.201731.12.2017
0220170013Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaNájomná zmluvaNájom priestorov nachadzajúcich sa v nehnuteľnosti súp. č.461 - priestor na streche nehnuteľnosti o celkovej výmere 25 m22 000,00 €1.1.201731.12.2021
10/2017Skládka komunálneho odpadu s.r.o. Bojná, Obecný úrad 201, 956 01 BojnáZmluva o poskytnutí služby odberu a zneškodnení odpadu skládkovanímZneškodňovanie odpadov skládkovaním - ukladanie povolených druhov odpadov na Skládku v Bojnej0,00 €1.1.201731.12.2018
1/2017Rímskokatolícka cirkev Farnosť sv.Mikuláša Kovarce, 956 15 Kovarce 15Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Kovarceposkytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce5 000,00 €10.1.201731.12.2017
50Števanka Martin, 956 15 Kovarce 400Zmluva o nájme nebytových priestorov0,00 €1.12.2016nestanovený
Položky 46-60 z 156


Úvodná stránka