Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Kovarce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 46-60 z 170
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
524/2018Zariadenie sociálnych služieb ClementiaNájom hrobového miestaNájom hrobového miesta č.13725,00 €24.5.201824.5.2028
62Tibor ŠimanskýZmluva o nájme nebytových priestorovNájom nebytových priestorov za účelom vykonávania skúšok hudobnej skupiny1,00 €28.4.201831.12.2018
61Cesty, s.r.o., Cabajská 28, 949 01 NitraZmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom zneníOprava miestnej komunikácie v obci Kovarce36 600,00 €6.5.2018nestanovený
38 701Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníkaZabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostreidky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá3 000,00 €26.4.201831.8.2018
60Peter Sotoňák, Kovarce 336, 956 15 KovarceZmluva o dieloOprava čelnej fasády na zdravotnom stredisku14 985,55 €10.3.20189.6.2018
59Šport projekt s.r.o., H. Meličkovej 15, 841 05 BratislavaZmluva o dielo uzavorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 v platnom zneníVýstavba futbalovej tribúny OFK49 894,80 €3.2.2018nestanovený
1/2018/OFKObecný futbalový klub Kovarce, Kovarce 461, 956 15 KovarceZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce KovarcePoskytnutie finančnej dotácie zo schváleného rozpočtu Obce Kovarce na rok 20188 000,00 €3.2.201831.12.2018
SZN2018008E-cycling s.r.o., Robotnícka 10, 974 01 Banská BystricaZmluva č.SZN2018008 uzatvorená v zmysle § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov v spojistosti s § 59 ods. 2 a nsl. zákona č.79/2015 Z.z. o odpadochZabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci0,00 €3.2.2018nestanovený
58MAPA Slovakia Digital, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD-Kovarce-01Implementovať a importovať digitálne mapy a databázy dodané Objednávateľom1 300,00 €3.1.2018nestanovený
57Martin Števanka, Kovarce 400, 956 15 KovarceZmluva o nájme nebytových priestorovNájom nebytového priestoru o celkovej výmere 17,3 m21,00 €nestanovený30.11.2018
56Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré MestoZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-511-02794, Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-511-02794Modernizácia a vybavenie obecnej knižnice1 500,00 €nestanovenýnestanovený
55Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 BratislavaZmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci KovarceRealizácia národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovanie futbalovej infraštruktúry v rokoch 2017 a 201840 000,00 €5.12.2017nestanovený
54innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 BratislavaZmluva o združenej dodávke plynu pre odberateľov kategórie maloodber - firmy a organizácieDodávka plynu0,00 €22.8.2017nestanovený
53Marián Čitársky, Kovarce 310, 95615 KovarceZmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č.116/1990 Zb. v platnom zneníNájom miestnosti o výmere 12 m2, nachádzajúcu sa na prízemí Základnej školy, Kovarce 164, parc.č.351/2480,00 €9.8.201730.6.2018
52Cesty, s.r.o., Cabajská 28, 949 01 NitraZmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníkaOprava a modernizácia chodníka na ulici Nitrianskej v časti od hlavnej križovatky po ulicu Cintorínsku27 264,84 €2.8.201713.9.2017
Položky 46-60 z 170


Úvodná stránka