Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Kovarce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 76-90 z 157
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
34/98Combin Banská Štiavnica,spol. s r.o., Kysihýbelská 29, Banská ŠtiavnicaDodatok č. 14 Zmluvy o dielo č. 34/980,00 €1.11.2015nestanovený
3/2015/Farnosť KovarceRímskokatolícka cirkev Farnosť sv. Mikuláša KovarceZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Kovarceposkytnutie finančnej dotácie 450,00 €25.9.2015nestanovený
40Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb0,00 €5.9.2015nestanovený
39Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb0,00 €5.9.2015nestanovený
38Marián Čitársky, 956 15 Kovarce 310Zmluva o nájme nebytových priestorovprenájom miestnosti0,00 €1.9.2015nestanovený
2015080128EMANDER, s.r.o., Farského 1270/8, 851 01 BratislavaZmluva o dielo č. 2015080128vyhotovenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Kovarce1 500,00 €21.8.2015nestanovený
3/2015MIKO_SK, s.r.o., 956 15 Kovarce 378Zmluva o dielo č. 3/2015Výmena okien a dverí na budove Školský klub detí0,00 €nestanovenýnestanovený
37KA.STA group, s.r.o., Belinského 25, 851 01 Bratislava VZmluva o dielo o spracovaní projektovej dokumentácievypracovanie projektu pre realizáciu stavby4 860,00 €nestanovenýnestanovený
Enviro04-2015JA-BL-KO ct, s.r.o., J.M:Hurbana 2, Nové ZámkyZmluva o dielo č. Enviro04-20150,00 €29.7.2015nestanovený
416/2015Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č. 2/2014poskytnutie dotácie na úhradu nákladov na podporu kultúry 300,00 €22.7.2015nestanovený
36Obec Solčany, Ing. Juraj SoboňaZmluva o zabezpečovaní vykonávania preneseného výkonu štátnej správy v Spoločnom obecnom úrade v Solčanochzabezpečovanie vykonávania prenesenného výkonu štátnej správy pre oblasť stavebného zákona0,00 €nestanovenýnestanovený
40581-7/2015Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 BratislavaDohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov0,00 €7.7.2015nestanovený
406/986/2005Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č.8, 833 04 Bratislava 37Záložná zmluvazriadenie záložného práva na nehnuteľnosti0,00 €4.7.2015nestanovený
35Ing. Jozef Adamkovič, zodpovedný audítor, Orgovánová 2565/7, 955 01 TopoľčanyZmluva o poskytovaní audítorských služiebzabezpečenie auditu účtovnej závierky zostavenej k 21.12.20151 300,00 €3.7.201530.11.2016
34Peter Oravec, Kysucké Nové MestoKúpna zmluvaPredaj motorového vozidla 525,00 €19.6.2015nestanovený
Položky 76-90 z 157


Úvodná stránka