Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Kovarce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 91-105 z 162
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
36Obec Solčany, Ing. Juraj SoboňaZmluva o zabezpečovaní vykonávania preneseného výkonu štátnej správy v Spoločnom obecnom úrade v Solčanochzabezpečovanie vykonávania prenesenného výkonu štátnej správy pre oblasť stavebného zákona0,00 €nestanovenýnestanovený
40581-7/2015Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 BratislavaDohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov0,00 €7.7.2015nestanovený
406/986/2005Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č.8, 833 04 Bratislava 37Záložná zmluvazriadenie záložného práva na nehnuteľnosti0,00 €4.7.2015nestanovený
35Ing. Jozef Adamkovič, zodpovedný audítor, Orgovánová 2565/7, 955 01 TopoľčanyZmluva o poskytovaní audítorských služiebzabezpečenie auditu účtovnej závierky zostavenej k 21.12.20151 300,00 €3.7.201530.11.2016
34Peter Oravec, Kysucké Nové MestoKúpna zmluvaPredaj motorového vozidla 525,00 €19.6.2015nestanovený
33Peter Oravec, Kysucké Nové MestoKúpna zmluvaPredaj motorového vozidla 525,00 €19.6.2015nestanovený
32Obec Nitrianska Streda, 956 16 Nitrianska Streda č.1Zmluva o nájme vojenského stanu50,00 €19.6.201523.6.2015
31Štefan Vaňo, KovarceZámenná zmluva0,00 €17.6.2015nestanovený
SITB-002-2015/000041-467Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 BratislavaZmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátuodovzdanie prebytočného hnuteľného majetku štátu do užívania Obce Kovarce1 258,80 €3.6.2015nestanovený
30Ing. Szabolcs Rási, Z. Nejedlého 2880/71, 934 05 LeviceKúpna zmluvaPredaj motorového vozidla 650,00 €3.6.2015nestanovený
VP/15/07149/001SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2Hromadná licenčná zmluvaudelenie licencie0,00 €25.5.2015nestanovený
31/2015Pavol Blaška, Streďanská 2778/63, 955 03 TopoľčanyZmluva č. 31/2015-PZS0,00 €14.4.2015nestanovený
29Business commercial finance, s.r.o., Zvolenská cesta 14,974 03 Banská BystricaZmluva o koncesii na dodávky elektrickej energie0,00 €2.4.2015nestanovený
799VP_ZSE/2015EBusiness commercial finance, s.r.o., Zvolenská cesta 14,974 03 Banská BystricaZmluva o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb 0,00 €27.3.2015nestanovený
28NEHLSEN - EKO, spol. s r.o., Pod Kalváriou 2616/32, 955 01 TopoľčanyDodatok č. 1 k Zmluve č. 6/2013 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi0,00 €31.3.2015nestanovený
Položky 91-105 z 162


Úvodná stránka