Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vážení návštevníci, vitajte na oficiálnej web stránke obce Kovarce !

 

Pochovávanie basy.jpg

 

Kovarský kultúrny polrok.jpg

 

VYHLÁSENIE KONANIA VOĽBY

HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE KOVARCE

 

V zmysle § 18a zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnení a na základe uznesenia OZ č.26/XII/2018, zo dňa 18.12.2018, Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Kovarce na deň  28.2.2019.

 

Podmienky pre uchádzačov

na funkciu hlavného kontrolóra obce Kovarce

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať písomnú prihlášku najneskôr dňa 14.2.2019 do 12,00 hod. v zalepenej obálke s označením ,,Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“ na Obecnom úrade v Kovarciach v podateľni.

 

Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,  doklad o vzdelaní, súhlas o zverejnení osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve, životopis a profesijný životopis.

Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

Pracovný úväzok:  20 % z ustanoveného týždenného pracovného času.

 

 

 

 

P O N U K A

PRE   ZÁUJEMCOV

O  FUNKCIU   KRONIKÁRA  OBCE  KOVARCE

 

Obec Kovarce oznamuje občanom,

ktorí majú záujem vykonávať funkciu  kronikára  obce  Kovarce,

aby osobne alebo písomne zaslali

svoju žiadosť na Obec Kovarce, Kovarce 461, 956 15.


 

Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.5/2017 o poskytovaní opatrovateľskej službyVytlačiť
 

Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.5/2017 o poskytovaní opatrovateľskej služby Návrh - Dodatok č.1 VZN č.52017 o poskytovaní opatrovateľskej služby.docx Návrh - Dodatok č.1 VZN č.52017 o poskytovaní opatrovateľskej služby.docx (11.2 kB)

 
 

dnes je: 18.2.2019

meniny má: Jaromír

webygroup

Úvodná stránka