Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vážení návštevníci, vitajte na oficiálnej web stránke obce Kovarce !

OBEC  KOVARCE

starosta obce

 

P O Z V Á N K A

 

V súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam  

ustanovujúce zasadnutie

Obecného zastupiteľstva obce Kovarce,

ktoré sa uskutoční

dňa 4.decembra 2018 o 17.00 hod. (utorok)

v spoločenskej sále Kultúrneho domu v Kovarciach.

 

 

 

Program:

1. Otvorenie

1.1 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

1.2 Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do 

      obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu.

1.3 Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií.

1.4 Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva.

1.5 Vystúpenie novozvoleného starostu.

 

Ing. Andrej Čopík

        starosta Obce Kovarce

 

 

 

 

*******************************************************************************************************************

 

VÝSLEDKY

KOMUNÁLNYCH VOLIEB

konaných dňa 10. novembra 2018

V OBCI KOVARCE
 

Počet volebných obvodov: 1

Počet volebných okrskov:  1

Počet voličov zapísaných v zozname voličov........................................................1240

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní....................................................... 830

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva .........................................................................................................806

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce ................................................................................................................................827

Počet zvolených poslancov: 9

Účasť voličov v hlasovaní.................................................................................66,94 %


 

ZA STAROSTU OBCE KOVARCE bol zvolený:

ING. ANDREJ ČOPÍK s počtom platných hlasov 523


Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:

Jozef Ďurko ...................................175

Mgr. Helena Paučírová ..................120

Ing. Martin Vinkler...............................9

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva  v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
 

1. Marián Čitársky .................................571

2. Jozef Kapusta ...................................527

3. Miloš Buraj ........................................522

4. Marek Jagelka ...................................464

5. Mgr. Oľga Omastová .........................421

6. PhDr. Gabriela Švecová ....................406

7. PhDr. Eva Hulová ..............................399

8. Ing. Marián Mikula .............................294

9. Mgr. Helena Paučírová ......................237


 

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných platných hlasov:

1. Roman Zvala ......................................212

2. Ing. Martin Vinkler ..............................206
 

 

Miestna volebná komisia v Kovarciach, dňa 11. novembra 2018

 

 

aaaaaa.png

 

 

 

KOVARSKÉ VIANOCE 2018.jpg

 


 

NÁVRH - Dodatok č.1 k VZN č.1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia Vytlačiť
 

Dodatok č.1 k VZN č.1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia
Dodatok č. 1 k VZN č. 12018.docx Dodatok č. 1 k VZN č. 12018.docx (19.9 kB)

 
 

dnes je: 11.12.2018

meniny má: Hilda

webygroup

Úvodná stránka