Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecná knižnica

Obecná knižnica je otvorená každú stredu

od 15.00 hod. do 17.00 hod.

NOC S ANDERSENOM
V OBECNEJ KNIŽNICI KOVARCE

 

     Tak ako sme sľúbili minulý rok, tak sa aj tento rok naša obecná knižnica prihlásila a zapojila do vyhlásenej celosvetovej výzvy „Noc s Andersenom“, ktorá mala už svoj osemnásty ročník, tento raz z 23.marca na 24.marca 2018. Podľa zaslanej štatistiky bolo zapojených 95 000 malých a veľkých účastníkov na viac ako 1600 miestach v rôznych krajinách sveta.

     Už minulý rok mala akcia veľký ohlas, preto nebol vôbec problém s účasťou, naopak, záujem bol oveľa väčší, ako sme mohli zvládnuť, takže pri počte 30 detí sme museli uzavrieť prihlasovanie. Začínali sme v obecnej knižnici o 17.00 hodine, kde sa postupne deti schádzali plne nabalené spacákmi, karimatkami a vankúšikmi, ktoré boli odložené do „prepravného auta“ pána starostu, ktorý „postele“ previezol a vyložil v kultúrnom dome, v mieste konania kovarskej noci s Andersenom. V obecnej knižnici boli deti oboznámené s úspešnými projektmi obce, z ktorých bolo zakúpených vyše 170 nových kníh v hodnote 1000 EUR a nový, moderný nábytok v hodnote cca 1600 EUR. Aj tento rok obec požiadala Fond na podporu umenia o poskytnutie dotácie na obecnú knižnicu v programe 5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra „Nákup technického vybavenia do knižnice – skvalitnenie a rozšírenie knižničných služieb pre používateľov“. Pracovníčka obecnej knižnice sl. Simona Čitarská oboznámila deti so systémom zapožičiavania kníh, s otváracími hodinami knižnice a pozvala deti, aby sa stali čitateľmi obecnej knižnice. Po prehliadke knižnice a organizačných pokynoch sa početná skupina  v sprievode presunula do priestorov kultúrneho domu. Po vybalení a príprave provizórnych „postelí“ sa deti zoradili k večeri: chlebík a vianočka s maslom, džem, koláčiky,  perník, medovníčky, pagáčiky a teplý čaj. Plní sily a energie sa všetci zapojili do hier, ktoré pre nich pripravila Simonka a jej asistentka  Nikolka:

 

:o) Hľadanie pokladov pre chlapcov - hlavnou výhrou bolo tričko, ktoré vyhral Martin Škotta, ostatní chlapci našli ďalšie štyri truhličky, z toho jedna bola prázdna, čiže žiadny poklad :o)

:o) Hľadanie pokladov pre dievčatá -   tiež boli schované rôzne poklady, napr. paleta plná farebných farbičiek, malá tabuľa s kriedami, plastelína a cukríky...

:o) Stoličkový tanec - všetky deti si viedli výborne, nakoniec zostal Andrejko Čopík a Laurika Čitárska, avšak po ťažkom boji nakoniec vyhral Andrejko!

:o) Čitateľský kútik - deti, ktoré si chceli niečo prečítať, mali možnosť pohodlne si oddýchnuť pri pripravených knižkách, ako  napr. Klub záhad pre chlapcov, pre dievčatá dievčenské romány, ďalej encyklopédie a rozprávkové knižky pre najmenších.

:o) Výtvarný kútik - deti vyrábali rôzne kvety, vyfarbovali si maľovanky alebo si  obkreslili svoje ručičky a z toho vytvárali kvety, lúštili hádanky, krížovky, písali básničku, ktorú sa naučili v škole. Nakoniec všetky originálne výtvory boli zavesené na nástenku.

:o) Futbal – aj keď futbal nemá nič spoločné s knihami, museli sme sa prispôsobiť záujmu chalanov, ktorí mali toľko energie, že do 23:00 hod. „hrali futbal“ s penovou loptou a hneď ráno po prebudení o pol šiestej v tejto činnosti pokračovali :o)

:o) Čítanie rozprávok na dobrú noc –najmenším dievčatám na dobrú noc Simonka čítala rozprávky, najčastejšie to bola Popoluška, ktorá je u nich veľmi populárna, ale čítali sa aj rozprávky z knižiek, ktoré si dievčatá doniesli z domu. Čítanie bol overený uspávací prostriedok! 

      Za účasť dostali všetky deti pripomienkové predmety, pohľadnice, záložky a pamätný preukaz, ktoré im budú túto noc pripomínať. Najmenšie škôlkarky prosili svoje mamičky, aby ešte mohli zostať s ostatnými, či prípadne prespať.  Okolo polnoci sa konečne deti usalašili do spacákov, kde pokračovali v rozprávaní či v čítaní rozprávok, až pokiaľ postupne nezaspali, čo u posledného bolo o pol štvrtej ráno! A keď si už aj „dospelácky dozor“ ľahol o štvrtej spať, tak o pol piatej sa zobudilo už prvé dieťa. A keďže sa nemalo s kým hrať, samozrejme  zobudilo ostatných, takže o šiestej ráno už boli všetky deti na nohách. Po raňajkách a hrách si zbalili spacáky a postupne odchádzali v sprievode rodičov domov. Deťom sa akcia páčila a preto ich pozývame na ďalšiu, v poradí 19-tu celosvetovú a tretiu „kovarskú“, ktorá je organizátormi naplánovaná z 29.marca na 30.marca 2019.

 

 

 

 

 

NOC S ANDERSENOM 2018 - nočné čítanie pre detí - POZVÁNKA.jpg

Marec - mesiac knihy,

návšteva detí MŠ a žiakov ZŠ v obecnej knižnici - marec 2018

Tak ako minulý rok, aj tento rok knižnicu navštívili deti z materskej školy a žiaci zo základnej školy. Z materskej školy prišlo na návštevu 38 detí. Deti boli zo začiatku trošku ustráchané, ale netrvalo dlho a už utekali po knižky, vyfarbovali rôzne obrázky a rozprávkové postavičky. Neskôr si deti všimli, že na stenách knižnice máme polepené rôzne rozprávkové postavičky. Hádali mená a rozprávali, aké rozprávky poznajú. Ako odmenu za návštevu knižnice dostal každý sladkú odmenu. Zo základnej školy prišli žiaci 1. až 4. ročníka. Najmladší žiaci z 1. ročníka porozprávali rozprávky a tí najšikovnejší (čo sú všetci) si dokonca čítali knižky. Najčastejšie mi rozprávali dievčatá o Popoluške alebo o Malej morskej víle. Za odmenu dostali certifikát o návšteve knižnice a samozrejme nechýbala ani sladká odmena. Ostatní žiaci z 2. a 3. ročníka si prezerali knižky a čítali mi z nich rôzne rozprávky. Chlapci si prezerali futbalistov a rôzne encyklopédie. A tak ako minulý rok, pre žiakov 4. ročníka bol prichystaný malý test. Zvyšný čas si návštevníci obecnej knižnice prezerali knihy a poniektorí si dokonca niekoľko kníh zapožičali. Pre všetky deti boli prichystané sladké cukríky. Dúfam, že deti boli spokojné a budú navštevovať knižnicu aj naďalej. To isté platí aj pre vás dospelých, nikdy nie je neskoro začať čítať knižky!

Simona Čitarská,

pracovníčka obecnej knižnice

 

Obecná knižnica v Kovarciach

je vybavená novým  a moderným nábytkom

v celkovej hodnote 1.634,00 EUR

     Obec Kovarce začiatkom roka 2017 podala žiadosť o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia v Programe 5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra „Modernizácia a vybavenie obecnej knižnice“. Žiadosť bola úspešná a na základe uzatvorenej zmluvy boli obci Kovarce poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 1.500,00 EUR. Obec Kovarce vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia vybavila priestory obecnej knižnice novým nábytkom: zakúpila celkom 15 ks regálov na knihy, ktorými nahradila staré rozpadávajúce sa police, čím sa komplet vynovili dve miestnosti knižnice a tretia miestnosť čiastočne. Ďalej sa z poskytnutej dotácie zakúpilo šesť sedacích vakov a koberec a vytvoril sa pre najmenších čitateľov detský kútik, pre mládež a dospelých sa zriadil čitateľský kútik a bol zakúpený nábytok: stoličky, stôl, taburety. Priestory knižnice boli vynovené aj písacím stolom, kresbami a novými nálepkami. Týmto ďakujeme pracovníčke obecnej knižnice ako aj ostatným dobrovoľníkom za montáž nábytku, upratovanie, zoradenie kníh a úpravu priestorov.

     Pri príležitosti prezentovania úspešného projektu bolo dňa 20.decembra 2017 zorganizované Vianočné popoludnie. Deti, mládež ako aj dospelí sa postupne schádzali počas celého popoludnia, kde ich upútalo príjemné moderné prostredie, detský kútik bol plne obsadený, deti si zapožičali nové knihy, ktoré obec zakúpila v rámci svojho rozpočtu. Čitatelia sa potešili darčekom, sladkou odmenou, chutným pohostením a občerstvením. Obec Kovarce chce aj realizáciou takýchto podobných projektov vzbudiť záujem u mladej generácie o veci verejné, podporovať vzdelanie a kladný vzťah ku knihám.

 

 

Zoznam kníh, ktoré pribudli do knižnice v roku 2017

Beletria:
Kleypasova, L.: Bezohľadný darebák; Kleypasova, L.: Nemilosrdný magnát; Pronská, J.: Janičiarová žena; Pronská, J.: Srdcom a mečom; Karika, J.: Trhlina; Karika, J.: Strach; Karika, J.: Tam; Izsáková, M.: Stretneme sa v pekle; Randová, K.: Beh na dlhú trať;  Swanson, E.: Otvorené srdce, otvorená myseľ; Hrášková, E.: Nebo vonia tebou; Kumecká, Ľ.: Bolesť v srdci; Machová, K.: Milujem ťa; Dinušová, D.: Láska v Casa Bonita

Náučná:
Matthews, R.: Obrázková encyklopédia; Moja prvá kniha o farme; Divy Slovenska II.; Drgoňová, M.: Anglicko-nemecko-slovenský obrázkový slovník; Vieš to?; Krajiny Európy

Deti a mládež:
Slovenské rozprávky od Pavla Dobšinského; Rozprávky z čarovného lesa; Rozprávky Pavla Dobšinského; Stephena, J.: Smaragdový atlas; Kengurka mala objaviteľka; Kengurkin deň s priateľmi; Hopsajúce priateľstvo; Papierové kúzlenie; Ťapková rozprávková knižka

 

 

Modernizácia a vybavenie knižnice.jpg

Bez názvu.jpg

NOC S ANDERSENOM 2017
http://www.nocsandersenem.cz/verejny-profil.htm?user=kovarce

 

NOC  S  ANDERSENOM

v Obecnej knižnici Kovarce

     Tento rok sa aj naša obecná knižnica po prvý krát zapojila do vyhlásenej celosvetovej výzvy „Noc s Andersenom“, ktorá mala už svoj sedemnásty ročník, tento rok z 31.marca na 1.apríla 2017 na 1695 miestach v rôznych krajinách sveta: Slovensko, Česko, Poľsko, Dánsko, Slovinsko, Grécko, Taliansko, Nový Zéland, USA, Kanada, Portugalsko, Fínsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Veľká Británia, Francúzsko, Španielsko, Chorvátsko a iné.  Podľa zaslanej štatistiky sa tejto noci zúčastnilo 98 655 detí a dospelých v obecných a mestských knižniciach, školách, škôlkach, v strediskách voľného času, informačných centrách, detských domovoch, nemocniciach....
     V našej prihláške sme predstavili program a účasť asi dvadsiatich detí. Pozvánkou i plagátmi sme pozývali deti, ale aj rodičov na noc plnú zábavy, hier, nočného čítania, ale i maškrtenia... Hoci dva dni pred akciou sme mali prihlásené len štyri deti a dve mamičky, neodradila nás malá účasť a naďalej sme pripravovali všetko potrebné pre zábavnú noc. Na druhý deň sme boli milo prekvapení, prihlásilo sa ďalších 20 detí. Dňa 31.marca deti prichádzali do obecnej knižnice už hodinu pred ohláseným začiatkom akcie. Keďže nám ešte svietilo slniečko, deti sa vyšantili na dvore knižnice, chlapci hrali futbal, dievčatá viazali kytičky a s vďačnosťou ich darovali mamičkám. O šiestej večer obecná knižnica „praskala vo švíkoch“. Miestnosti boli plné detí, rodičov, spacákov, vankúšov, karimatiek. Najzábavnejšia bola nedočkavosť detí a ich otázky: „Kedy si už budú robiť postele a kedy už budú ležať a celú noc si čítať?“. Simonka Čitarská – terajšia pracovníčka obecnej knižnice, všetkých milo privítala a spolu so svojou pomocníčkou Nikolou Chmelárovou pripravili pre deti zábavný večer. Deti si rozprávali krásne príbehy z rozprávok, hádali rozprávkové postavičky a vtipné hádanky, najmenšie si farbili pripravené maľovanky – vláčiky, princezné a iné rozprávkové postavičky. Za aktivitu a správne vylúštené hádanky, ale aj za účasť všetky deti dostali pripomienkové predmety (pohľadnice, záložky, pamätný preukaz....), ktoré im budú túto noc pripomínať. Medzitým sa už pre početných hladošov pripravovali „švécke stoly“ s večerou. Deti zoradené v rade „ako na vojne“ sa sami obslúžili ovocím, koláčikmi, bábovkou, chlebíkom s domácim džemom a teplým čajíkom, ktorý si čapovali z termosiek – to sa im páčilo najviac a v priebehu dvadsiatich minút bolo po piatich litroch čaju len taký lupot a pre zmenu zas  bola  rada  na  WC. Keď už naši najmenší čitatelia mali hier dosť a tiež aj plné žalúdky, s plným nasadením sa podujali robiť nočné leháro pre seba. Každý kúsok miestnosti bol pokrytý spacákom, vankúšom, dieťaťom s knižkou v ruke. Najmenšie dievčatá s nočnou lampou pri hlavičke pozorne počúvali rozprávku, ktorú čítala jedna z mamičiek. Chlapci – vytrvalci mali oči na stopke a zaumienili si, že oni veru túto noc nebudú vôbec spať. My tri – ako dozor, sme to rešpektovali a aj nočnými rozhovormi sme posúvali čas. Musím povedať, že aj napriek tomu, že posledný „čitateľ“ zaspal o pol tretej nad ránom a prvé deti sa začali budiť už o piatej ráno, bola to nezabudnuteľná noc, plná krásnych okamihov a šťastných detí. Najmladšia trojročná škôlkarka Viktória prvý krát spala mimo svoju postieľku a bez mamičky a ráno sa s veselými očkami spýtala, či tu môže prespať ešte jeden deň. Druhá škôlkarka Renátka, ktorá bola v knižnici so svojou mamičkou až do nočnej jedenástej hodiny, nám všetkým na dobrú noc krásne zarecitovala veľmi peknú a dlhú básničku. Šimonko so svojou mamičkou prespal celú noc a ráno nám jeho mamička povedala, že sa veru ani doma tak dobre nevyspala ako tu. Slnečné ráno  privítalo deti už pripravenými raňajkami a teplým čajíkom. Po raňajkách sa začalo hromadné balenie a upratovanie provizórnych postelí, poniektoré deti odchádzali s rodičmi domov a tie, ktoré zostali už v prázdnych priestoroch knižnice sa zabávali hádankami, súťažami ale i čítaním a kreslením. Deťom sa akcia páčila a už sa tešia na ďalšiu, v poradí 18-tu celosvetovú a druhú „kovarskú“, ktorá je organizátormi naplánovaná z 23.marca na 24.marca 2018. Hoci poniektorí rodičia ráno pri odchode s deťmi vyslovili otázku, či ďalšia „Noc s Andersenom“ nebude aj o týždeň.

ÚČASTNÍCI akcie: „Noc s Andersenom“
Renáta Kňaze a mamička, Viktória Jančovičová, Šimon Holík a mamička, Jozef Kluka, Samuel Hippík, Vanessa Pavlíková, Nela Jankovičová, Pavol Pokus, Adrián Illáš, Martin Škotta, Tomáš Hodál, Karin Bilová, Eliška Grácová, Michal Daniš, Dávid Kapusta, Nina Agáta Burajová, Samuel Kerek, Sabína Buchová, Ondrej Gerhát, Emma Kuchová, Sofia Farárová, Linda Škottová, Tamara Kováčiková, Veronika Miková.

 

 

 

 

 

 

 

 

Návšteva detí MŠ a žiakov ZŠ v obecnej knižnici

Cieľom návštevy detí a žiakov v obecnej knižnici bolo ich oboznámenie sa s prevádzkou a pravidlami knižnice. Keďže Marec – mesiac knihy symbolizuje význam literatúry v živote človeka, v knižnici sme privítali dňa 6. marca 2017  25 detí z materskej školy a 27. marca 2017 prvý stupeň žiakov zo základnej školy. Deti boli oboznámené, ako to v knižnici prebieha, ale všetky boli tak šikovné, že samé vedeli ako sa napríklad zoraďujú knihy a podľa čoho môžeme nájsť svojho spisovateľa. Pri návšteve knižnice mali deti možnosť dozvedieť sa, že knižky sa dajú nielen kúpiť, ale aj požičiavať. Po vysvetlení, ako sa s knihami zaobchádza a s pravidlami ich požičiavania, si deti mohli nájsť svoju knižku. Neboli to len rozprávkové knihy, čo sa im páčili, ale často aj detské encyklopédie, ktoré si najradšej prezerali. S deťmi zo základnej školy sme sa rozprávali, aké rozprávky poznajú. Nechýbalo ani skupinové čítanie, hádanie rozprávok, či otázky spojené s prečítanou rozprávkou. Tu sme si preverili, ako deti naozaj počúvajú svojich spolužiakov. Žiakov zo 4. ročníka sme trošku potrápili  malým testom z literatúry. Samozrejme, všetci uspeli.

     Pri odchode z knižnice deti z materskej školy dostali ako pozornosť záložku do knihy a sladkú odmenu. Žiaci zo základnej školy mali v rukách certifikát o absolvovaní návštevy knižnice a samozrejme nemohla chýbať sladká odmena.

     Pevne veríme, že týmto spôsobom si deti vytvoria pozitívny vzťah ku knihám, ktoré im vydržia až do dospelosti.

 

 

Zoznam kníh, ktoré pribudli do knižnice v roku 2016

BELETRIA

Gehm, L.: Slzy anjela; Durek, Z.: Žena za dveřmi; Ellison, J.: Krásna pokojská; Diamantová, A.: Červený stan; Price, K.: Čekaní na lásku; Leonová, D.: Vysoká voda; Sheldricková, D.: Africký príbeh lásky; Cohenová, M.: Mandľovník; Solčanská, M.: Láska na vlásku; Gideonová, M.: Manželka 22; Plattová, J.: Život hore nohami; Noblová, E.: Dievča od vedľa; Cotugnová, K.: Ako milovať; Carmacková, C.: Zbohom nevinnosť; Formanová, G.: Iba jeden rok, Iba jeden deň; Ahern, C.: S láskou Rosie, P.S. Milujem ťa; Kleypasová, L.: Modrooký diabol, Kinsellová, S.: Mám tvoje číslo; Webbová, K.: Dedičstvo; Johnson, M.: Trojitý zásah; Sparks, N.: V tvojich očiach, Voľba, Najdlhšia cesta; Keleová-Vasilková, T.: Mama pre Veroniku, Manželka, Si ako slnko, Vône života; Cabotová, M.: Princezná na večierku, Valentínska princezná, Princezná na kniežacom dvore, Princezná pozýva; Pronská, J.: Rebelka, Čierna vdova, Rytierova česť, Verenica; Martin-Lugand, A.: Šťastní ľudia čítajú a pijú kávu

NÁUČNÁ

Veľká obrázková encyklopédia; Premeny Oravy; Hoher, J.: Spomienky poľovníka a lesníka; Domáca marmeláda a zavar; Súkromie živočícha; DOGS A-G; DOGS H-Z; Stredná Európa; Vieš to?; McNab, Ch.: 101 tipov pre všetkých; Obrázková encyklopédia pre deti – Moje telo; Obrázková encyklopédia pre deti – Moje zvieratká; Rytieri; Bytosti z báji a legiend; Bill a Ben; Na gazdovskom dvore; Srnková, M.: Slovensko; Harsányi, L.: Futbalové ikony súčasnosti; Srmková, M.: Slovenské hrady, zámky; Roseová, A.: I. a II. svetová vojna; Mitrovová, G.: Moja prvá knižka o koňoch; Atlas sveta; Kone a poníky; Kolobeh života; Pokusy; Svet okolo nás; Malá ilustrovaná všeobecná encyklopédia; Prečo? Ako? Kde?; Kam po strednom Slovensku; Kam po západnom Slovensku; Vtáky našich záhrad; Moja prvá knižka o koňoch; Predátory; Oceány; Kone a poníky; Najkrajšie Ezopove bájky; Saniga, M.: Všetko „naj“ o našich vtákoch; Rozkošné šteniatka; Biblia na dobrú noc; Švihran, L.: Kto nám vládol; Dinosaury; 101 hier na detské oslavy; Srnková, M.: Hrady Európy; Veľký ilustrovaný atlas sveta a vesmíru; Naše Slovensko

PRE DETI A MLÁDEŽ

Moja rozprávková knižka; Rozprávky o zvieratkách; Hucklesby, J.: Našiel sa zajačik; Davies. K.: Zatúlané jahniatko; Fendrichová, N.: Speedy – pretekárske autíčko; Nyklovci: Rozprávky z mravčej chalúpky; Březinová: Robinson Crusoe; Babička; Príbehy z lesných brlôžkov; Hevier, D.: Naši ježkovia; Ďuríčková, M.: Čo si hračky rozprávali; Slovenské riekanky, básničky; Korytnačka a zajac; Lev a myš; Tajná lyžovačka a ďalší príbeh; Benčat, S.: Hokejoví hrdinovia; Dobrodružné Vianoce; Máša a Medveď; Pat a Mat dokážu všetko; Steľmach, J.: Dajte pozor na leva!; Rezník, J.: Janko Hraško; Čarodejník z krajiny OZ; Moja rozprávková čítanka; Veselé príbehy psíka Lapaja;  Zootropolis; Moje najkrajšie rozprávky; Tomáš ide do Londýna; Čo sa deje na statku; Minnie; Ľadové kráľovstvo; Pavlovič, J.: Veselí prváci; Kde bolo tam bolo; Kaflanová, I.: Škriatkovia z kamennej hôrky; Biblické príbehy; Angličtina pre deti; Hľadá sa Dory; Popoluška; Sofia prvá; Doktorka plyšových hračiek; Júlia a jej kamaráti; Sedlák, I.: Ježko pichliačik; Ľadové kráľovstvo; Najkrajšia kolekcia rozprávok; Rozprávky do postieľky; Barborka a zvieratká; Barborka a jej rodina; Barborka a jej medvedík; Barborka a jej veľké starosti; Veselé príbehy o zvieratkách; Deväť vílích rozprávok; Rozprávky na dobrú noc 1; Rozprávky na dobrú noc 2; Rozprávky na dobrú noc 3; Rozprávky na dobrú noc 4; Rozprávky na dobrú noc 5; Moja zbierka rozprávok; Stoličný, P.: Rozprávky o dopravných značkách; Nezbedné rozprávky o Máši; Hľadá sa Nemo; Webbová, H.: Lily a žiarivé draky, Lily a kúzlo zradcov. Lily, Emily Pierková a začarované dvere, Emily Pierková a tajná truhlica,  Emily Pierková a hviezdne schodisko, Emily Pierková a tajné zrkadlo; Chapmanová, L.: Priateľstvo plné koláčikov; Hopkins, C.: Kamošky, schôdzky a tajomstvá pyžamových večierkov; Wichová, H.: Podvod na kastingu; Hagmarová, P.: Milla: Zrada; Walliams, D.: Babka gaunerka, Krysburgur, Hnusná teta Berta, Pán Smraďoch; Rozprávky pred spaním; Tie najkrajšie rozprávky; Čáry..Máry..Rozprávky; 16 rozprávok o krásnych princeznách; Barrie, J.M.: Peter Pán; Sedem roztancovaných príbehov; Vílie rozprávky na dobrú noc; Za siedmimi horami; Barbie: Veľká kúzelná kniha; Rozprávočky pred spaním; Thomasová, V.: Čarodejnica Winnie; Barbie; 16 rozprávok z krajiny princezien; Poník Pejko: Dobrodružstvo za plotom; Poník Pejko: Príbehy z fazuľkovej farmy; Ľadové kráľovstvo; Rozprávky podľa H. Ch. Andersena; Rozprávky tatranské; Vulkánikovia sú bomboví; Zvierací záchranári: Zasnežená červienka; Zvierací záchranári: Hľadá sa šteniatko; Trollovia; Brezina, T.: Klub záhad: Mrazivé volanie zo záhrobia, Preliaty zámok, Úkryt grófa Drakulu, Duchovia vlkov, Smrtiaca hmla, Démon ticha, Skrýša posledného vlkodlaka; Milne, A.A.: Macko Puf;

 

 

 


 

Obecná knižnica je otvorená

každú stredu

od 14.00 hod. do 17.00 hod.

***************************************************************************************************************

Zoznam kníh, ktoré pribudli do knižnice v roku 2015

 

BELETRIA:

Hauptmannová,G.: Jeden milenec navyše je málo; Monsigny,J.: Farmárka; Brownová,S.: Skrytý prameň; Steel,D.: Nemožné; Desoto,L.: Steblo trávy; Steel,D.: Ocko; Morton,A.: Diana – jej pravdivý príbeh; Morton,A.: Diana – jej nový život; Andrewsová,V.: Záhrada tieňov; Clark,M.H.: Dve dievčatká v belasom; Condon,R.: Sláva rodiny Prizzi ovcov; Stoker,B.: Dracula; Woodiwissová,K.: Leopard a orchidea; Clark,M.H.: Tú pieseň som už počul; Keleová-Vasilková: Modrý dom; Nagyová – Džerengová: Chcem len tvoje dobro; Lawrencová,M.: Krvavé ruže; Brownová,R.: Predtým a potom; Nagyová – Džerengová: Nepýtaj sa, kde som; Steel,D.: Sveták; Gaboriaer,E.: Zločin v Orcivale; Wallace,E.: Mŕtvy s narcismi; Sheldon,S.: Sladká pomsta; Veľké kriminálne prípady I; Veľké kriminálne prípady II; Shawová,P.: Záliv orchideí; Bockovenová,G.: Okamihy; Hannahová,K.: Sesterské puto;  Nižnánsky,J.: Žena dvoch mužov; Macháčová, A.: Cudzie vzťahy; Steel,D.: Návrat domov; Spencerová, L.V.: Oddelené postele; Philipsová, S.E.: Prvá dáma;

 

PRE DETI A MLÁDEŽ:

Ako bratia hľadali šťastie; Nerozluční priatelia; Koblišek,D.: Laurinka na cestách; Viktor – Vianoce ďaleko od domova; Madagaskar; Kamaráti zo Snehuliakova; Kolo, kolo mlynské; Luskáčik a Myší kráľ; Duncanová,L.: Noviny pre psov; Didamillová,K.: Príbeh o Zúfalčekovi; Benton,M.: Dinosaury malá kniha; Z rozprávky do rozprávky; Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ; Ružová kniha rozprávok; Kúzelný módny salón; Snehulienka a sedem trpaslíkov; Leví kráľ, Lady a tramp; Pocahontas; Kipling,R.: Kniha džunglí; Andersen, H.CH.: Pastierka a kominárik;

 

NÁUČNÁ:

Lifková,Z.: Zmrazovanie potravín v mrazničke; Mannová,M.: Výšivky; Svätá biblia; Orhel,N.: Rozruch na onkológií; Remarque,E.M.: Čas žitia a čas umierania; v.p. borovička: Storočie sakalov; v.p. borovička: Scotland Yard zasahuje; KONE; 1000 nápadov pre šikovné ruky; Viazané náramky pre pokročilých; 365 nápadov; Staroveký Egypt; Krejčí,H.: Angličtina pre deti; Šikovné ručičky; Ľudské telo; Zlatá päťka; Bronz nad zlato; Slovenské hviezdy v NHL;


 

 

Zoznam kníh, ktoré pribudli do knižnice v roku 2014

 

BELETRIA:

Augustínová,M.M.: Anjel milosrdenstva; Jonasson,J.: Storočný starček...; Brown,D.: Inferno; Robertsová,N.: Navždy spolu; Malleryová,S.: Láska bez mamy; Malleryová,S.: Láska na zavolanie; Kleypasová,L.: Zimná láska; Kleypasová,L.: Dažďová cesta...; Kleypasová,L.: Podvečerné vábenie; Schoneová,R.: Učiteľ lásky; Lamb,W.: Nepoddám sa osudu; Pronská,J.: Krvavý erb; Pilcherová,R.: Belasá spálňa; Willett,S.: Zrada; Steel,D.: On a ja; St.Thomas,R.: Oklam ma, ale povedz, že ma ľúbiš; Bradfordová T.,B.: Tajná láska; Steelová,D.: Hviezda; Andrewsová,V.: Ovocie minulosti; Collinsová,J.: Americká hviezda; Buschmann,M.: Nemocničné oddelenie; Kellerman,J.: Klinika v Beverly Hills; Filan,B.: Tam tam 2; Palmer,M.: Diagnóza: Odsúdení na smrť; Woods,S.: Osudu neujdeš; Wendling,P.: Neomylní; Margolin,P.: Horiaci muž; Pavličić,P.: Zlatá ruža; Francis,D.: 13 jazdcov v cieli; McBain,E.: Veľké zlé mesto; Hitchcock,A.: Strašidlá najstrašnejšie; Cook,R.: Deformácia; Francis,D.: Nervy; Holka,P.: Normálny cvok; Hemingway,E.: Muži bez žien; Francis,D.: Krvavý šport; Kučerová,I.: Muži, manželstvá a iné problémy; Rimová,A.: Amnestia na zradu; Johnson,M.: Šialený plán; Bertolasi H.,J.: Nahí strážcovia raja; Chromáčková,D.: Zaslepená; Varáčková,M.: Hriech v mene života; Fartelová,M.: Trinásta komnata; Rúčková,E.: Karambol; Kičin,D.: Zatratení; Byngová,G.: Malá Molly cestuje v čase; Downerová,L.: Kurtizána a samuraj; Stern,D.: Lara Groft: Tomb Raider; Sejfullinová, L.: Virineja; Donaldová, B.M.: Vajce a ja; Valle – Inclán, R.: Tyran Banderas; Sabatier,R.: Tri mentolové lízanky; Passuth,L.: Jana Neapolská; Moric,R.: Z poľovníckej kapsy; Butor,M.: Bludisko času; Becher-Stowová,H.: Chalúpka strýčka Toma; Čonrad,J.: Na konci síl; Wain,J.: Zima v horách; Wied,G.: Živý jed; Stone,I.: Smäd po živote; Šikula,V.: Majstri; Rousseau,J.: Júlia alebo Nová Heloisa; Druon,M.: Železný kráľ; Navrátil,J.: Len srdce prvej veľkosti; Schmittová, G.: Rembrandt; Horov,P.: Kruté prebudenie; Smrek,J.: Moje najmilšie; Pašnev,E.: Biela vrana; Chastain,S.: Strieborné náramky; Connell,S.: Dievča z plagátu; Webb,P.: Bez predsudkov; Dolď – Mychajlyk: Barón Goldring sa vracia; Waltari,M.: Egypťan Sinuhe; Francis,D.: 3x v sedle; Zapletal,Z.: Polnoční bežci; Verne,J.: Záplava z mora; Bahre,J.: Nemý sudca; Márquez,G.G.: Kronika vopred ohlásenej smrti; Wotte,H.: Magalháesová cesta okolo sveta; Jesenský,J.: Demokrati; Merle,R.: Smrť je mojím remeslom; Rathbone,J.: Eurovrahovia; Simonffy,A.: V cudzom meste; Dumas,A.: Zaľúbený ascanio; Lavrence,D.H.: Kapitánova bábka,...; Clavell,J.: Tajplan; Edigey,J.: Penzión na pobrežnej ceste; D´azeglio,M.: Súboj v Sarlette; Burroughs, E.R.: Tarzanov návrat; Fehér,T.: Hajdúchovo dobrodružstvo; Diehl,W.: Chuligáni; Svedelid,O.: Podozrivý zmizol..., Berteautová,S.: Edith Piaf; Dumas,A.: Kráľovnin náhrdelník; Verne,J.: Súostrovie v ohni; Meinck,W.: Obdivuhodné dobrodružstvá M.P.; Šrámková,J.: Biela stužka v tvojich vlasoch; Rozinajová,H.: O láske, sexe, manželstve a rodičovstve; Upfield,A.: Bony a myš,...; Preda,M.: Votrelec; Peyton,R.: Vražedné šance; Jókai,M.: Zlatý vek Sedmohradska; Lagerlöfová,S.: Löwensköldov prsteň; Quermazzi,F.D.: Obliehanie Florencie; May,K.: Poklad v striebornom jazere; Hronec,V.: Antológia slovenskej poézie; Royová,K.: V slnečnej krajine; Erpenbeck,F.: Zo zálohy; Daley,R.: Nebezpečná hra; Malyk,V.: Hodvábna šnúra; Wilder,T.: Teofil North; Jilemnický,P.: Červená 7,...; Jarunková,K.: Tiché búrky; Malory,T.: Artušova smrť; Mann,H.: Zrelosť kráľa Henricha IV.; Krno,M.: Ťažká hodina; Verne,J.: Pani Branicová; Greene,G.: Pištoľ na predaj; Petecki,B.: X-1, Neunášaj hviezdy!; Kant,H.: Tiráž; Lagerlöfová,S.: Löwensköldov prsteň; Čapek,K.: Kalendár záhradníkov rok; Timrava: Veľké šťastie; Zinovij,J.: Hlas v súdnej sieni; Navrátil,J.: Lampáš malého plavčíka; Gašparová,E.: Spievajúce drevo; Sciascia,L.: Každému, čo jeho je; Koleničová,S.: Víťazné prehry; Kraus,A.: Susedia na dovolenke; Hamzová,M.: V okovách nenávisti; Fieldingová,J.: Sieť; Fulmeková,D.: Dve čiarky nádeje; Sheldon,S.: Lekárky; Mika,K.: Príhody pohotovostného lekára; Sheldon,S.: Božie mlyny; Lišková,D.: Humoresky – Príbehy nemanželské; Lišková,D.: Nové Humoresky; Coddington,A.: Židovka; Sheldon,S.: Ráno, poludnie, večer; Bazalová,B.: Láska na druhý pokus; Sheldon,S.: Majstrovská hra; Steel,D.: Debutantky; Steel,D.: Južné svetlá; Steel,D.: Matkine hriechy; Varáčková,M.: Obchodníci s nádejov; Fartelová,M.: Život na pôžičku; Fartelová,M.: Trinásta komnata; Fartelová,M.: Anjeli neplačú; Fartelová,M.: Priveľa šťastia; Varáčková,M.: Hriech v mene života; Riečanska,L.: Karolína, neblázni!; Riceová,A.: Čas anjelov; Steel,D.: Anjel Johnny; Dollié,H.: Ženy, milujte své muže!; Fieldingová,J.: Bábika; Hofmannová,C.: Biela Masajka; Koleničová,S.: Nádej stratených duší; Sheldon,S.: Hnev anjelov; Steward,F.M.: Slzy láske nestačia; Novosedlíková,A.: Nesmiem to vzdať; Francis,D.: Časovaná bomba

 

PRE DETI A MLÁDEŽ:

Aubryová,C.: Zvony šťastia; Učím sa poznávať svet; Nočná obloha; Hmyz; Kamene; Bendová,K.: Opice z našej police; Rozprávaj mi rozprávku; Zabavme sa s Macom Pacom; Strong,J.: Môj oco má aligátora!; Podjavorinská,Ľ.: ČIN-ČIN; Ďuríčková,M.: O guľkovi bombuľkovi; Kráľovstvo rozprávok; Hevier,D.: Nám sa ešte nechce spať; Knižka pre šikovné detičky; Šperky viazané technikou; Snehulienka a 7 trpaslíkov; Provazníková,V.: Rozprávočky – naše hračky; Najkrajšie rozprávky bratov Grimmovcov; Rázusová-Martáková,M.: Druhý venček; Pomáhaj svojím kamarátom; Zvedavé písmenka; Dinosaury; Raz,dva,tri – zrátaj to aj ty!; Andersen,H.Ch.: Zelená kniha rozprávok; Šarkanová,H.: 32 týždňov šialenstva; Tomáš – rýchly poštár; Šikula,V.: Prázdniny so strýcom Rafaelom; Hviezdoslav,P.O.: Hviezdoslav deťom; Quis,J.: Janko Polienko; Suhodolčan,L.: Ako sa hrá krajčírik Nohavička; Panduško a telefón;

 

NÁUČNÁ:

Kováčik,P.: Víno a osobnosti; Kováčik,P.: Víno a osobnosti; Bačová, Billíková, Kiššová: Dramatické techniky...; Billíková, Kiššová: Drama technigues...; Čajková,J.: Od umeleckého prednesu k divadlu; Dubačová,V.: Terapia divadlom; Blašková,L.: Performačné aktivity...; Historická revue: Bájne krajiny a mestá; Historická revue: Napoleon Bonaparte; Historická revue: Lode v dejinách; Cesta okolo sveta; Maďarština- konverzace; Brhlík,E.: Máte chuť na mäso?; Španko,V.: Varíme na jeseň; Prírodovedné testy ´99; Učebnica pre autoškoly; Európa – Autoatlas; Stavebný zákon – súvisiace pravidlá; Hudobná výchova; Kleinhampel,Z.: Učebnica vodiča nákladného automobilu; Atlas chorôb a škodcov; Umeleckohistorické a kultúrne pamiatky; Herbař aneb bylinář; Anorganická chémia; čincura,J.: Hlavné mestá európskych štátov; Kamenický,K.: Atlas tržních odrod ovoce; Svietlik,J.: Príručná gramatika ruského jazyka; Lidská mysl; Občiansky zákonník; Catlíková,M.: Sprievodca dielami slovenskej literatúry; Cestujeme do Juhoslávie; KOMÁRNO 1945-1975; 


 

Zoznam kníh, ktoré pribudli v roku 2013 

 

BELETRIA: Bondouxová,A.L.: Princeta a Kapitán; Najlepšie svetové čítanie; Delinsky,B.: Máme naději; Rolofsonová, K.: Dokonalý manžel; St.Thomas,R.: Oklam ma, ale povedz, že ma ľúbiš; Brownová,S.: Dilema lásky, Špinavá hra; Barris,Ch.: Len ty a ja; Coscarelliová,K.: Pokušenie  bohatých; Gouldová,J.: Peňazí nikdy nie je dosť; Brown,D.: Digitálna pevnosť, Bod klamu; Rosenbergová,N.T.: Poľahčujúce okolnosti; Cook,R.: Invázia z galaxie,  Muž, ktorý sa hral na Boha; 
Susannová,J.: Raz nestačí; Steel,D.: 5 dní v Paríži; Robbins,H.: Dedičia; Lindseyová,J.: Miluj len raz; Green,G.: Lekárska sága; Zagorka,M.J.: Gričská zvonárka; Blatty,W.P.: Vyháňač diabla; 
Scheiblerová,S.: Doktor z hôr 1,2,3; Vandenberg,P.: Osmy hriech; Garwoodová,J.: Anjel strážny, Kráska, Oheň a ľad, Tajomná princezná; Mee,B.: Kúpili sme zoo; Scottoline,L.: Pochovaná zaživa, Zachráň ma; Phillipsová,S.E.: Rodený krásavec; Seboldová,A.: Pevné puto; Kleypasová,L.: Štedrý deň, Príď, láska, ku mne, Jarná vášeň, Do polnoci moja, Zveď ma na úsvite; Nicholls,D.: Jeden deň; Keleová-Vasilková: Dúhový most; Webberová,H.: Zamilovaní až po uši; Pearsonová,A.: Neviem, ako to dokáže; Novosedlíková,A.: Nesmiem to vzdať; Bielik,B.: Niečo na tých ženách je; Kinsellová,S.: Závislá od nákupov; Kepler,L.: Hypnotizér; Sparks,N.: Správa vo fľaši, Útočisko, Posledná pieseň, Šťastlivec; Pastoreková,A.: Príbeh jednej lásky; Pronská,J.: Kliatba; Featherová,J.: Hriešny manžel; Deverauxová,J.: Levanduľové ráno, Kameň želaní; Martinová,K.: Odvážne srdce; Robertsová,N.: Sen v bielom, Ustlané na ružiach; Harrisová,J.: Cukríkové ropánky; Gerritsenová,T.: Údolie smrti; Wardová,R.: Čísla na úteku 1,2; Lakhani,A.: Učiteľka nad zlato; Bryndza,R.: E-maily Coco Pinchardovej; Zákopčan,M.: Nevinní zmätkári; Meachamová,L.: Ruže, Krásavec; Segal,E.: Muž, žena a dieťa.

PRE DETI A MLÁDEŽ: Sekora,O: Ferdo v mravenisku; Kto naučí tuleniatko plávať?; Veselí priatelia na dvore; Klasické rozprávky; 365 rozprávok o zvieratkách; Miková,M: Farebné rozprávky; Leví kráľ; Robin Hood a iné rozprávky; Fedor,Š.: Kajov výlet; Zuzanka na kolieskových korčuliach; Futová,G.: Naša mama je bosorka!; Karafiát,J.: Chrobáčiky; Zvieratko pre Dominika; Dale,J:Kamaráti z útulku; Cíger - Hronský, J.:Budkáčik a Dubkáčik; Altschuler,S.: Stafyho narodeniny; Pauličková,D.: Handrová bábika; Príbehy z lesných brlôžkov; Nové rozprávky o zvieratách; Bendová,K.: Rozprávky z Dúbravky; Mednyaský,A.: Dávne povesti o hradoch; Andersen,H.Ch.: Rozprávky, Snežienka; Čepčeková,E.: Slniečko na motúze; Andel,J.: Čerešničky; Slimáčik Máčik; Grznárová,M.: Maťko a Kubko; Sirovátka,O.: Klamárske rozprávky; Štiavnický,J.: Lipenka; Ďuríčková,M.: Prešovský zvon; Petriašvili,G.: Kominár v bielom klobúku; Tritecová,B.: Prišlo leto na zelenom vozíčku; Petiška,E.: Rozprávková babička; La Fontaine: Najkrajšie bájky; Mláďatká; O lietajúcom zajkovi. 

NÁUČNÁ: Mladé bývanie; Vegetariánska kuchárka; Stingl,M.: Za pokladmi Mayských miest; Fielder,A.: Madagaskar; História Kovariec; Ponitrie. 


 

       V roku 2012 pribudli do knižnice tieto knihy:

BELETRIA: Andrewsová,V: Nemilovaná, Čierny anjel, Sklamané srdcia, Brány raja, Pavučina snov, Trpké svitanie, Tajomné ráno, Dieťa súmraku, Polnočný šepot, Temná hodina; Strattonová,P: Neromantická slečna; Spencerová,L.V: Oddelené postele, Odpustenie; Saint-Loup,M: Kríž a ruža; Sheldon,S: Hnev anjelov; Plain,B: Utajené city; Binghamová,Ch: Derby; Adler,E: Zdedené tajomstvo; Strectová,D: Hviezda, Sezóna vášní; Cooperová,J: Pólo; Michael,J: Veľká výhra, Zhubná vášeň; McCalloughová,C: Vtáky v tŕní; Marlowe,E: Chuť vášne; McKinneyová: Keltská veštba; Stoneová,K: Šťastný koniec; Follett,K: Ostrov búrok; Bazalová,B: Láska na druhý pokus; Hamzová,M: Láska s nami zatočí; Kleypasová,L: Láska v čase Vianoc; Swarup,W: Miliardár; Kenyonová,S: Nočné objatie; Cabotová,M: Princezná oslavuje, Princezná v pokušení, Princezná v zácviku, Princezná vo svetle reflektorov, Zaľúbená princezná; Diriowá,W: Púštny kvet; Minotová,S: V ten večer; Martinová,K: Vnútorný oheň, Nebezpečné vášne; Eschbach,A: Vyhorení; Sewellová,K: Ľadová pasca; Picoultová,J: Desiaty kruh; Fieldingová,J: Zachrániš ma ráno, Bábika, Uteč Jane; Krentzová,J.A: Pád do bdelosti; Garwoodová,J: Zmilovanie; Sparks,N: Svadba; Šajbanová,K: Bublina; Gierová,K: Problém na každé riešenie; Harrisová,J: Päť štvrtín pomaranča; Chavianová,D: Ostrov nekonečných lások; Mehranová,M: Chuť granátových jabĺk; Kubelková,S: Druhá jar Mimi Tulipánovej; Diamantová,A: Červený stan; Michaelsová,F: Hej,kočka!, Keď ma raz oklameš, Neskoré kvety; Shawová,P: Pierko a kameň; Puzo,M:Omerta; Buchanová,E: Druhá manželka; Jonesová,D: Prvý hrob napravo; Holtová,A: Čo je moje; Brownová,S: Zakázaná láska; ČengelSolčanská,M: Legenda o lietajúcom Cypriánovi; Benioff,D: Mesto zlodejov; Repovská,J: Bodka v adresári; Keleová-Vasilková,T: Modrý dom, Siete z pavučín; Scherhauferová, R: Už viem, že chcem teba; Levy,M: Moji priatelia, moje lásky;

PRE DETI A MLÁDEŽ: Hitchcock,A: Tajomstvo strašidelného zámku, Záhada stonajúcej jaskyne; Nowacka,E: Biely kôň bohov; Húževka,M: Hrobľa plná zlata; Domasta,J: Povesti o hradoch; Dračie rozprávky; Lastovičie rozprávky; Planéta pokladov; Viktor pri mori; Dobrodružstvá medvedíka Gombíka; Najznámejšie rozprávky; Slovenské a české rozprávky;
NÁUČNÁ: Plaček,M, Bóna,M: Encyklopédia slovenských hradov


 

 

 

 

 

 

Nie je žiadnym tajomstvom, že ľudia čítajú čoraz menej. Majú veľa povinností, starostí, nemajú čas. Preto aj fakt, že každý rok je v knižniciach menej a menej čitateľov, nie je prekvapivý. V našej obecnej knižnici v Kovarciach je to práveže naopak- tento rok máme najviac čitateľov za posledných pár rokov. Môžu za to dve uskutočnené podujatia, pri ktorých sme do knižnice zapísali predškolákov z Materskej školy a prváčikov a druháčikov zo Základnej školy v Kovarciach.
Tieto stretnutia sa uskutočnili ešte v marci, ktorý, ako isto všetci vieme, je mesiacom kníh. Iniciatívu vyvinuli najmä pani učiteľky, vďaka ktorým sme získali nových čitateľov. Ako prví zavítali do priestorov obecnej knižnice žiaci zo Základnej školy. Prišli dve triedy s dvoma pani učiteľkami. Deti sa ledva vmestili do prvej miestnosti, kde sa oboznámili zo základmi fungovania knižnice. Dlho však počúvať  nevydržali, knižky ich veľmi lákali a tak sa čoskoro rozbehli popozerať, čo všetko knižnica ponúka. Každý si našiel to, čo ho zaujímalo. Vďaka tomu, že žiaci dostali preukazy do knižnice, si mohli hneď tie najzaujímavejšie aj vypožičať.
Druhé podujatie sa uskutočnilo, keď sa do priestorov knižnice prišli pozrieť predškoláci z Materskej školy v Kovarciach. Tí čítať síce ešte nevedia, ale s nadšením počúvali, čo všetko sa v knižnici deje, ako to tam chodí, a množstvo kníh ich veru uchvátilo. Škôlkári boli viac zhovorčivejší, a tak som sa dozvedela názvy ich obľúbených knižiek, či dokonca som si vypočula pesničku z rozprávky o kozliatkach, ktorú počúvali s pani učiteľkami v škôlke. Vedeli odpovedať na otázky, kto knihy píše, či kto do nich kreslí, vedeli dokonca aj to, ako správne treba dať knižku do regálu, aby sme videli prečítať  jej názov.  Tieto deti takisto ako školáci dostali preukazy do knižnice, a veru najbližšiu sobotu sem mnohí zavítali.
Od týchto udalostí prešli už tri mesiace, no stále vídavam v sobotu mnoho z týchto detí. Všetkých zaujímajú najmä rozprávky, ktoré si dokážu prečítať samy, či s ktorými im občas musia pomôcť aj rodičia. Vďaka deťom máme ako nových čitateľov teraz prihlásených aj ich rodičov, či súrodencov.  Chlapcov zaujímajú knihy o športe, no nájdu sa aj čitatelia, ktorí vyhľadávajú knihy o chémii, či o dinosauroch.  Je radosť pracovať v takej knižnici, do ktorej sa čitatelia stále radi vracajú po ďalšie a ďalšie knihy.

 


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka