Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kultúrno-spoločenské podujatia - fotogaléria

Posvätenie kríža v obci

HODOVÉ  SLÁVNOSTI     V dňoch 12.–14.septembra

HODOVÉ SLÁVNOSTI

V dňoch 12.–14.septembra sme v našej farnosti slávili hodové slávnosti. Tentokrát sme ich mali obohatené a veľmi príjemne spestrené. Totižto slávnosťami sme začali už 10.9., kedy sa u nás konala rekolekcia - stretnutie kňazov dekanátu, do ktorého patrí farnosť. Kňazi sa zišli na duchovno-pracovné stretnutie. Spoločne sa modlili, slúžili „predhodovú“ sv.omšu zo sviatku Povýšenia sv.Kríža a riešili rôzne pracovné záležitosti. Hlavným celebrantom sv.omše bol Štefan Bukovan, farár z Bošian a spolu s ním ďalších desať kňazov. V kázni nám okrem iného prerozprával aj legendu, ako sa z relikvií troch nájdených krížov určil Kristov kríž: k chorej žene prikladali jednotlivé úlomky krížov a pri jednom z nich sa žena zázračne vyliečila. Tak ľudia spoznali, že to bude ten pravý - Kristov kríž. Taktiež povedal, že ľudia si svoje trápenia vysvetľujú príslovím „Koho Pán Boh miluje, toho krížom navštevuje.“ Ale nie je to celkom tak, pretože Boh nie je ten, ktorý sa chce pozerať na to, ako sa trápime, či trpíme. On je predsa Ten, ktorý nám pomáha kríže niesť.
Slávnosťami sme pokračovali v nedeľu o 10.30 hod. pri zdravotnom stredisku - požehnaním zreštaurovaného kríža, ktorý bol predtým umiestnený na križovatke pri Pomníku padlých. Tento kríž pochádza z roku 1773. Potom sme sa v sprievode presunuli do kostola na sv.omšu, ktorú celebrovali náš rodák Marek Rybanský a náš pán farár Ondrej Tepličanec. Pán farár Rybanský v kázni zaspomínal na kňazov pôsobiacich v našej farnosti a na ich zásluhy, ktoré sa pričinili o naše duchovné i hmotné vzrasty; i na minulé časy, kedy u nás dosť značne pôsobil komunizmus. Ale ani vtedy veriaci nezostali nečinní, ale práve naopak. Stretávali sa v kostole na modlitbách a bohoslužbách, kde s vierou a pohľadom upretým na kríž, dokázali zvládnuť vtedajšiu dobu a dokázali svoju vieru odovzdať aj svojim deťom. Po sv.omši sme prešli von k farskej budove a tam Marek Rybanský požehnal pamätnú tabuľu venovanú Dr.Štefanovi Gallovi, kňazovi pôsobiacemu v našej farnosti. Izraelský štát mu udelil titul „YAD VASHEM“ – spravodlivý medzi národmi, pretože počas 2.svetovej vojny zachránil mnohým Židom životy. I takýmto spôsobom sa rozhodol náš pán farár vzdať hold človeku, ktorý mal srdce otvorené nielen pre kresťanov katolíkov.
Mgr.Veronika Danišová


Dr.Štefan Gallo

Jednou zo sprievodných akcií počas hodových dní a víkendu v Kovarciach, bola aj malá, ale významná slávnosť, kedy si prišli zúčastnení zaspomínať a pripomenúť si veľkosť človeka, ktorý v našej obci pôsobil. Na miestnej fare sa uskutočnilo odhaľovanie pamätnej tabule na počesť bývalého farára, ktorý s tými staršími z nás v rokoch 1953- 1962 v tejto obci žil. Dr.Štefan Gallo je ten človek, ktorému sa takýmto spôsobom vzdala pocta a pripomenula sa miestnym aj návštevníkom jeho výnimočnosť.
Keď bol v roku 1953 po dvoch rokoch nútených prác v Hájku v okrese Kladno prepustený a pridelený ako správca farnosti do Kovariec, nebol už najmladší. V tom čase mal už po sedemdesiatke, ale vôbec sem neprišiel iba dožiť. Pamätajú si na neho ako na človeka s obrovskou vitalitou a prirodzenou autoritou, ktorý bol skutočným príkladom morálky a pevných postojov.
Narodil sa 23.12.1882 v Kolároviciach v okrese Bytča. Po ukončení základného vzdelania odchádza s podporou a na radosť svojich rodičov do kňazského seminára do Nitry. Ako nadaný študent sa v roku 1905 už ako doktor scholastickej filozofie rozhodol pokračovať v štúdiách v Ríme, kde bol v roku 1908 vysvätený za kňaza. O rok neskôr obhájil svoju dizertačnú prácu a bol mu udelený titul doktor teológie.
Svoje kňazské poslanie začal ako kaplán napĺňať v Trenčianskej Teplej, neskôr krátko pôsobil na viacerých farách, dlhšie pobudol v Pruskom - od roku 1914, kým v roku 1935 prichádza slúžiť na faru do Iregu, dnešný Jarok, odkiaľ má blízko do Nitry, kde popri správe farnosti prednáša a vyučuje v Kňazskom seminári. V Iregu ho zastihla aj Druhá svetová vojna.
Počas perzekúcií židovského obyvateľstva počas vojny v Nitre a okolí sa Štefan Gallo priamo, alebo intenzívnym prispením, podieľal na záchrane života 35 Židov. Úzko pri tom spolupracoval s nitrianskym biskupom Karolom Kmeťkom. Túto ich spoluprácu sa podarilo úspešne zdokladovať a dosvedčiť aj Robertovi Freundovi, ktorý sa po viac ako pol storočí prežitom v Izraeli na adresu Štefana Galla vyjadril nasledovne:
"Dr.Štefan Gallo bol vysoko inteligentný a veľmi dobrý človek, farár v dedine Ireg. Mne zachránil život. Býval som u neho určitý čas na fare, vydával ma za jeho príbuzného a pri omšiach som miništroval. Bol som malé dieťa, mohol ma ľahko prehovoriť, pôsobiť na mňa a prekrstiť ma. Nikdy to neurobil. Pred jedlom sa vždy modlil a mne hovorieval: Ty sa modli ako vieš. Bol som s ním v písomnom styku až do jeho smrti v roku 1970 a viem, že v totalitnom režime i počas druhej svetovej vojny mával veľké nepríjemnosti. Nikdy ho to neodradilo každému a vždy povedať pravdu. Do smrti si budem ctiť jeho pamiatku!".
Robert Freund bol doteraz posledným z 35 svedkov, ktorí vypovedali o činnosti Štefana Gallu počas Druhej svetovej vojny. Izraelský štát v snahe upozorniť na neprávosti páchané počas nej a z vďaky tým, ktorí sa im pokúsili zabrániť napriek nasadeniu vlastného života, udeľuje ľuďom ako bol Dr.Štefan Gallo ocenenie pod názvom Yad Vashem, Spravodlivý medzi národmi.
Za svoju činnosť počas vojny a bezprostredne po nej bol však „odmenený“ aj iným spôsobom. Rozmáhajúci sa komunistický režim ho v rámci protináboženských akcií, ktoré prebiehali na území celej republiky, spolu s mnohými inými odporcami režimu odsúdil na dva roky nútených prác v pracovnom tábore v Hájku. Nezlomilo ho to však a v tábore sa rýchlo zaradil medzi významné osobnosti v radoch odsúdených a uväznených kňazov.
Yad Vashem je zvláštne, ale veľké vyznamenanie. Každé z týchto ocenení je originál. Označenie toho Gallovho je 10 018. Číslami aj fašisti v koncentračných táboroch označovali tých, ktorí boli určení na smrť. Toto číslovanie však je iného charakteru. Po vojnách, nielen tej Druhej svetovej, sa udeľujú rôzne ocenenia, rády a štátne vyznamenania za víťazstvá v rôznych bitkách, za porážku nepriateľa, či rôzne individuálne hrdinské činy. Yad Vashem však nie je vyznamenanie, ktoré sa udeľuje za činy, kde je hlavným hrdinom smrť a samozrejmosťou je použitie zbrane. Udeľuje sa za činy hlbšieho charakteru, za lásku k blížnemu a za záchranu ľudských životov. Nielen k blížnemu rasovo, etnicky či nábožensky a za lásku k niekomu známemu či rodiny. Štefan Gallo ochraňoval a pomáhal cudzím ľuďom, zachraňoval životy príslušníkov Židovského národa, ktorých tu mnohí, ak nie väčšina, nechceli. Podobná otázka rezonuje v našej spoločnosti aj v dnešnej dobe a nestráca ani 70 rokov po vojne svoju aktuálnosť. Gallo sa svojho ocenenia nedožil, dostal ho in memoriam. Zomrel a pochovaný bol v Žabokrekoch nad Nitrou ako 88 ročný. Dnes si na jeho hrobe môžeme prečítať: Blahoslavení, ktorí mnohých vyučovali spravodlivosti.
Peter Gerši

Posvätenie svätého kríža pri zdravotnom stredisku

Posvätenie svätého kríža pri zdravotnom stredisku

Posvätenie svätého kríža pri zdravotnom stredisku

Posvätenie svätého kríža pri zdravotnom stredisku

Požehnanie pamätnej tabule - venovaná Dr. Štefanov

Požehnanie pamätnej tabule - venovaná Dr. Štefanovi Gallovi


 
 
Požehnanie pamätnej tabule - venovaná Dr. Štefanov

Požehnanie pamätnej tabule - venovaná Dr. Štefanovi Gallovi

Požehnanie pamätnej tabule - venovaná Dr. Štefanov

Požehnanie pamätnej tabule - venovaná Dr. Štefanovi Gallovi

Pamätná tabula - venovaná Dr. Štefanovi Gallovi

Pamätná tabula - venovaná Dr. Štefanovi Gallovi


 

Ďalšie fotogalérie

Fotogalérie 25-48 z 57

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka