Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

REFERENDUM 2015

Okrsková komisia pre referendum zverejňuje výsledky hlasovania v okrsku č. 1 za obec Kovarce dňa 7. februára 2015:

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie.... 1207

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky ........................... 214

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov .................................................. 213

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov ...................................................1

Účasť občanov na hlasovaní v referende v % ................................................. 17,73%

 

Na otázku č.1 

"Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?"

odpovedalo:  počet hlasov ÁNO ...... 209, počet hlasov NIE ...... 3

****************************************************

Na otázku č. 2

"Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?"

odpovedalo: počet hlasov ÁNO ...... 200, počet hlasov NIE ....... 8

****************************************************

Na otázku č. 3

"Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?".

odpovedalo: počet hlasov ÁNO ......186, počet hlasov NIE ....... 20


 


 

Členovia okrskovej komisie pre referendum, ktorí boli delegovaní politickou stranou a petičným výborom do okrskovej komisie pre referendum v Kovarciach (§ 14 odst.1):

p.Janka Hodálová – SMER – sociálna demokracia

sl.Mária Šišmičová – petičný výbor Aliancia za rodinu

p.Renáta Šišmičová – MOST-HÍD

p.Erika Jančovičová – KDH

Keďže okrsková komisia pre referendum musí mať najmenej 5 členov (§14 odst.3), starosta obce vymenoval zostávajúcich členov:

p.Mária Kováčiková – pracovníčka obce

V zmysle Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.564/1992 Zb. o spôsobe vykonania  referenda § 14 odst.2 členovia okrskovej komisie určili žrebom zo všetkých prítomných členov svojho predsedu a podpredsedu:

Predseda okrskovej komisie:   p.Janka Hodálová,

podpredseda okrskovej komisie:  p.Mária Kováčiková.


 

R O Z H O D N U T I E

prezidenta Slovenskej republiky

z  27. novembra 2014

o vyhlásení referenda

Čl. I

Podľa č. 95 ods. 1 a čl. 102 ods. 1 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení zákona č. 192/2007 Z.z. na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014

 

v y h l a s u j e m    r e f e r e n d u m,

 

v ktorom oprávnení občania rozhodnú o otázkach:

"1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?".

Čl. II

Referendum o otázkach uvedených v čl. I tohto rozhodnutia sa vykoná v sobotu 7. februára 2015.

Čl. III

Okrsky na konanie referenda sa vytvoria do 15. decembra 2014.

Ústredná komisia pre referendum Slovenskej republiky, obvodné komisie pre referendum a okrskové komisie pre referendum sa vytvoria do 7. januára 2015.

Prvé zasadnutie Ústrednej komisie pre referendum Slovenskej republiky, obvodných komisií pre referendum a okrskových komisií pre referendum sa uskutoční do 14. januára 2015.

 

Andrej Kiska v.r.


 


 

V zmysle zákona č.564/1992 Zb.

o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov 

V zmysle zákona č.564/1992 Zb. 

§ 7 odst.1 a odst.2

 

bol určený v obci KOVARCE

 volebný  okrsok 

 a

určená miestnosť na hlasovanie:

 spoločenská sála Kultúrneho domu Kovarce.

 

 


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka