Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Kovarce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 151
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
80MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 08 BratislavaZmluva o združených dodávkach zemného plynu č.SC2019/028/Obec Kovarceopakovane dodávať zemný plyn24,50 € (jednotková)14.3.201931.12.2020
79K2 ateliér, s.r.o., Dlhá 16/2, 949 01 NitraZmluva o dieloVypracovanie dokumentácie: Zmeny a doplnky č. 1 k územnému plánu obce Kovarce11 520,00 €2.3.20192.3.2022
78Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyPripojenie do distribučnej sústavy, uhradenie ceny za pripojenie0,00 €20.2.2019nestanovený
77Juraj Matejov, Kovarce 228Zmluva o výpožičke č.1/2018 uzatvorená v zmysle ust. § 659a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom zneníVýpožička parcely č.450/53 - orná pôda0,00 €7.2.201917.12.2019
76DeliDent, s.r.o. 956 15 Kovarce 159Zmluva o nájme nebytových priestorovNájom Zdravotného strediska1 076,10 €3.1.2019nestanovený
75Pizzéria Reštaurácia Žovinec, Kovarce 459, 956 15 KovarceZmluva o poskytovaní stravyDodávka stravy pre zamestnancov obce Kovarce0,00 €4.12.2018nestanovený
1/2018Bánovská regionálna rozvojová agentúra, Školská 31/22, 957 01 Bánovce nad BebravouZmluva o dieloVypracovanie a odovzdanie žiadosti na Environmentálny fond - Triedený zber komunálneho odpadu obce Kovarce 690,00 €16.11.2018nestanovený
74Global Stav, s.r.o., Dolné Jaseno 90, 038 02 Turčianske Jaseno Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle ! 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom zneníRekonštrukcia elektroinštalácie Základnej školy Kovarce 109 403,36 €10.11.2018nestanovený
73TextilEco a.s., organizačná zložka, Panenská 24, 811 03 BratislavaZmluva o zbere a zhodnotení odpaduZber a preprava zložiek komunálneho odpadu - šatstvo, textílie, odpady inak nešpecifikované - obuv0,00 €6.11.2018nestanovený
128403 08U03Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 BratislavaZmluva č.128403 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotáciePoskytnutie podpory z fondu formou dotácie za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu Zberný dvor Kovarce 133 156,00 €9.10.2018nestanovený
KE054/1Poľnohospodárske družstvo TRÍBEČ Nitrianska Streda, Družstevná 792/73, 956 17 SolčanyZmluva č.KE054/1 o nájme pozemkov na poľnohospodárske účly pri prevádzkovaní podnikuPrenájom poľnohospodárskej pôdy v k.ú.Kovarce o celkovej výmere 11.9602 ha 362,07 €9.10.20181.9.2028
72Group eu, s.r.o. Kovarce 464, 956 15 KovarceZmluva o dieloRekonštrukcia požiarnej zbrojnice - stavebné práce32 509,61 €26.9.2018nestanovený
RG2018101078RECYKLOGROUP, a.s., Záhradnícka 51, BratislavaZmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalovSpolupráca pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci0,00 €20.9.2018nestanovený
179/2018Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu v zmysle VZN č.5/2015 v znení neskorších zmien"Rodinný turistický výlet"1 800,00 €20.7.201812.12.2018
71Cesty, s.r.o., Cabajská 28, 949 01 NitraZmluva o dieloOprava miestnej komunikácie v obci Kovarce ul. Štúrova31 800,00 €31.7.201821.9.2018
Položky 1-15 z 151


Úvodná stránka