Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Kovarce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 139
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
72DP PROJEKT, s.r.o., Jilemnického 3992/1, 036 01 MartinDodatok č. 1 k Zmluve o dieloCenová špecifikácia prác a dodávok zhotoviteľa vedenej ako súčasť zmluvy v Prílohe č. 10,00 €8.9.2018nestanovený
179/2018Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu v zmysle VZN č.5/2015 v znení neskorších zmien"Rodinný turistický výlet"1 800,00 €20.7.201812.12.2018
71Cesty, s.r.o., Cabajská 28, 949 01 NitraZmluva o dieloOprava miestnej komunikácie v obci Kovarce ul. Štúrova31 800,00 €31.7.201821.9.2018
2/2018/OFKObecný futbalový klub Kovarce, Kovarce 461, 956 15 KovarceZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce KovarcePoskytnutie finančnej dotácie zo schváleného rozpočtu Obce Kovarce na rok 2018 7 500,00 €27.7.201831.12.2018
70Mgr. art. Tomáš Haviar, Gogoľova 18, MartinZmluva o dielo na zabezpečenie PD vstupni architektonická štúdia a projekt pre stavebné povololenie pre stavbu Obnova verejného priestoru v okolí rk kostola sv. Mikuláša, KovarceObnova verejného priestoru vokolí rk kostola sv. Mikuláša Kovarce4 750,00 €26.6.201830.7.2018
733Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva č.733/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č.2/2014 v znení neskorších zmienÚhrada nákladov na podporu kultúry "Október - Mesiac úcty k starším"1 700,00 €11.7.201812.12.2018
392Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva č.392/2018 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN NSK č.2/2014 v znení neskorších zmien Športom pohybom a zábavou upevňujeme rodinu1 000,00 €28.6.201812.12.2018
69Marián Čitársky, Kovarce 310, 956 15 KovarceZmluva o nájme nebytových priestorovMiestnosť o výmere 12 m2 na prízemí Základnej školy Kovarce 16415,00 €4.7.201828.6.2019
68Obecný futbalový klub Kovarce, Kovarce 461, 956 15 KovarceNájomná zmluvaNájom objektu futbalového ihriska s priľahlými priestormi a budova kabín s vnútornými miestnosťami 1,00 €3.7.2018nestanovený
67Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova ulica č.2, 812 72 BratislavaZmluva č.PHZ-OPK1-2018-001440-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republikyPrístavba a nadstavba hasičskej zbrojnice30 000,00 €27.6.2018nestanovený
66Miloslava Križanová, Generála Svodobu 721/22, 958 01 PartizánskeKúpna zmluvaPozemok - záhrada,parc.č.155/2, výmera 1230 m23 500,00 €5.7.2018nestanovený
65Veronika Remešová, P. O. Hviezdoslavova 2619/72Kúpna zmluvaPozemok - záhrady, parc.č.155/3,výmera 1226 m23 500,00 €5.7.2018nestanovený
64DP PROJEKT, s.r.o., Jilemnického 3992/1, 036 01 MartinZmluva o dieloZberný dvor Kovarce 140 164,38 €2.6.2018nestanovený
63A.V.I.S. - International Software Distribution Servis, s.r.o., Drobného 27, BratislavaSprostredkovateľská Zmluva uzatvorená v zmysle Článku 28 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pobybe takýchto údajovSpracovanie osobných údajov z informačných systémov: informačný systém IIS MIS0,00 €2.6.2018nestanovený
524/2018Zariadenie sociálnych služieb ClementiaNájom hrobového miestaNájom hrobového miesta č.13725,00 €24.5.201824.5.2028
Položky 1-15 z 139


Úvodná stránka