Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Kovarce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 134
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
733Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva č.733/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č.2/2014 v znení neskorších zmienÚhrada nákladov na podporu kultúry "Október - Mesiac úcty k starším"1 700,00 €11.7.201812.12.2018
392Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva č.392/2018 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN NSK č.2/2014 v znení neskorších zmien Športom pohybom a zábavou upevňujeme rodinu1 000,00 €28.6.201812.12.2018
69Marián Čitársky, Kovarce 310, 956 15 KovarceZmluva o nájme nebytových priestorovMiestnosť o výmere 12 m2 na prízemí Základnej školy Kovarce 16415,00 €4.7.201828.6.2019
68Obecný futbalový klub Kovarce, Kovarce 461, 956 15 KovarceNájomná zmluvaNájom objektu futbalového ihriska s priľahlými priestormi a budova kabín s vnútornými miestnosťami 1,00 €3.7.2018nestanovený
67Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova ulica č.2, 812 72 BratislavaZmluva č.PHZ-OPK1-2018-001440-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republikyPrístavba a nadstavba hasičskej zbrojnice30 000,00 €27.6.2018nestanovený
66Miloslava Križanová, Generála Svodobu 721/22, 958 01 PartizánskeKúpna zmluvaPozemok - záhrada,parc.č.155/2, výmera 1230 m23 500,00 €5.7.2018nestanovený
65Veronika Remešová, P. O. Hviezdoslavova 2619/72Kúpna zmluvaPozemok - záhrady, parc.č.155/3,výmera 1226 m23 500,00 €5.7.2018nestanovený
64DP PROJEKT, s.r.o., Jilemnického 3992/1, 036 01 MartinZmluva o dieloZberný dvor Kovarce 140 164,38 €2.6.2018nestanovený
63A.V.I.S. - International Software Distribution Servis, s.r.o., Drobného 27, BratislavaSprostredkovateľská Zmluva uzatvorená v zmysle Článku 28 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pobybe takýchto údajovSpracovanie osobných údajov z informačných systémov: informačný systém IIS MIS0,00 €2.6.2018nestanovený
524/2018Zariadenie sociálnych služieb ClementiaNájom hrobového miestaNájom hrobového miesta č.13725,00 €24.5.201824.5.2028
62Tibor ŠimanskýZmluva o nájme nebytových priestorovNájom nebytových priestorov za účelom vykonávania skúšok hudobnej skupiny1,00 €28.4.201831.12.2018
61Cesty, s.r.o., Cabajská 28, 949 01 NitraZmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom zneníOprava miestnej komunikácie v obci Kovarce36 600,00 €6.5.2018nestanovený
38 701Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníkaZabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostreidky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá3 000,00 €26.4.201831.8.2018
60Peter Sotoňák, Kovarce 336, 956 15 KovarceZmluva o dieloOprava čelnej fasády na zdravotnom stredisku14 985,55 €10.3.20189.6.2018
59Šport projekt s.r.o., H. Meličkovej 15, 841 05 BratislavaZmluva o dielo uzavorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 v platnom zneníVýstavba futbalovej tribúny OFK49 894,80 €3.2.2018nestanovený
Položky 1-15 z 134


Úvodná stránka