Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Kovarce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 162
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
19-514-04807Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré MestoZmluva o poskytnutí finančných prostriedkovDoplnenie knižničného fondu nákupom nových kníh1 000,00 €17.8.2019nestanovený
8/1000130106Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, 955 55 TopoľčanyZmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouDodávka vody z verejného vodovodu0,00 €25.11.202030.11.2020
83AQUAViTA PLUS, spol. s r.o.Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č.01/08Zmena článku 3 zmluvy Cena, fakturácia, úhrada 864,00 € (jednotková)23.7.2019nestanovený
676/2019Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva č.676/2019 o poskytnutí dotácie na podporu športu uzatvorená v zmysle VZN NSK č.2/2014 v znení neskorších zmienDotácia na úhradu nákladov na podporu športu Športový deň detí 900,00 €16.7.201912.12.2019
705/2019Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva č.705/2019 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry uzatvorená v zmysle VZN NSK č.2/2014 v znení neskorších zmienDotácia na úhradu nákladov na podporu kultúry "Október - mesiac úcty k starším"1 200,00 €12.7.201912.12.2019
202/2019Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva č.202/2019 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu uzatvorená v zmysle VZN NSK č.5/2015 v znení neskorších zmienDotácia na úhradu nákladov na podporu rozvoja cestovného ruchu - Spoznávaj prírodu1 800,00 €19.6.201912.12.2019
39 653Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníkaZabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá3 000,00 €10.5.201931.8.2019
201902Občianske združenie SPOKOJNOSŤ, Pribinova 72/14, TopoľčanyZmluva č. 201902 o zabezpečení poskytnutia opatrovateľskej služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z.Zabezpečenie poskytnutia opatrovateľskej služby 0,00 €3.5.2019nestanovený
82Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyzáväzok Prevádzkovateľa zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v Zmluve a umožniť pripojenie Žiadateľa do DS, záväzok Žiadateľa uhradiť Prevádzkovateľovi cenu za pripojenie vo výške a spôsobom uvedeným v Zmluve.0,00 €3.4.2019nestanovený
1/2019/OFKObecný futbalový klub Kovarce, Kovarce 461, 956 15 KovarceZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce KovarcePoskytnutie finančnej dotácie zo schváleného rozpočtu Obce Kovarce na rok 201912 000,00 €2.4.201931.12.2019
81STAVMAT Kovarce s.r.o., Kovarce 505, 956 15 KovarceZmluva o výpožičke č.2/2019 Parcela č.347/4 - ostatná plocha0,00 €22.3.2019nestanovený
80MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 08 BratislavaZmluva o združených dodávkach zemného plynu č.SC2019/028/Obec Kovarceopakovane dodávať zemný plyn24,50 € (jednotková)14.3.201931.12.2020
79K2 ateliér, s.r.o., Dlhá 16/2, 949 01 NitraZmluva o dieloVypracovanie dokumentácie: Zmeny a doplnky č. 1 k územnému plánu obce Kovarce11 520,00 €2.3.20192.3.2022
78Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyPripojenie do distribučnej sústavy, uhradenie ceny za pripojenie0,00 €20.2.2019nestanovený
77Juraj Matejov, Kovarce 228Zmluva o výpožičke č.1/2018 uzatvorená v zmysle ust. § 659a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom zneníVýpožička parcely č.450/53 - orná pôda0,00 €7.2.201917.12.2019
Položky 1-15 z 162


Úvodná stránka